KHMW Outreach Award voor Sterrenkunde

KHMW Outreach Award voor Sterrenkunde

DE VOLGENDE EDITIE VAN DE PRIJS WORDT TZT AANGEKONDIGD OP DEZE WEBPAGINA 

DE KONINKLIJKE HOLLANDSCHE MAATSCHAPPIJ DER WETENSCHAPPEN STELT MET INGANG VAN 2020 EEN PRIJS TER BESCHIKKING BESTEMD VOOR EEN PROJECT DAT TOT DOEL HEEFT DE STERRENKUNDE BIJ EEN BREDER PUBLIEK ONDER DE AANDACHT TE BRENGEN.

De jaarlijkse Outreach Award bestaat uit een prijs (€ 1.500) en een bijdrage aan de projectkosten (€ 3.500). De prijs heeft tot doel om “outreach” te bevorderen als één van de huidige verantwoordelijkheden van sterrenkundigen. Onder “outreach” wordt bijvoorbeeld verstaan: communicatie en ‘engagement’ met het algemene publiek; het gebruik van astronomie voor educatie bij primair en voortgezet onderwijs; en de inzet van sterrenkunde om maatschappelijke ontwikkelingen te bevorderen.

In aanmerking komen “early career” astronomen, t.w. masterstudenten, promovendi en postdocs (tot max. 6 jaar na promotie) die een in Nederland uit te voeren project willen voordragen. Over de inzendingen oordeelt een onafhankelijke jury bestaande uit leden van de KHMW en zo nodig een externe expert. De aanvraag zal onder andere worden beoordeeld op originaliteit, haalbaarheid/uitvoerbaarheid van het project, en de te verwachten impact.

 

THE NEXT EDITION OF THE KHMW OUTREACH AWARD WILL BE ANNOUNCED AT THIS WEB PAGE.

THE ROYAL HOLLAND SOCIETY OF SCIENCES AND HUMANITIES (KHMW) ANNOUNCES A PRIZE FOR A PROJECT THAT AIMS TO BRING ASTRONOMY TO THE ATTENTION OF A WIDER AUDIENCE.

The annual Outreach Award consists of a prize (€ 1,500) and a contribution to the project costs (€ 3,500). The award aims to promote “Outreach” as one of the responsibilities of astronomers. Outreach includes communication and engagement with the general public; the use of astronomy in primary and secondary education; and the use of astronomy as a tool for development (capacity building).

Qualifying recipients are early-career astronomers, i.e. Masters students, PhD students and postdocs (up to a maximum of 6 years after PhD award) who propose an outreach project to be carried out in The Netherlands. An independent jury consisting of members of the KHMW and, if necessary, an external expert, will judge the submissions. The application will be assessed for, amongst other things, originality, feasibility of the project, and the expected impact.

 

Prijswinnaars

 

2022

Aida Ahmadi, Katharina Immer, Ashley Bemis, Alex Hygate en Marin Visscher in samenwerking met Violette Impellizzeri en Michiel Hoogerheide, voor hun project 'ALMA-X-Leiden'.

Juryrapport KHMW Outreach Award 2022

2021

Anniek Gloudemans, Sharon Diamant, Sanne van Gammeren, Katharina Immer, Violette Impellizzeri, Amy Louca, Frank Rensen, Martijn Wilhelm en Michelle Willebrands, voor hun project 'Climate and Astronomy - Design Your Own Alien'.

Juryrapport Outreach Award 2021

2020

Eva Laplace voor haar project 'Tool for Understanding the Lives, Interiors, and Physics of Stars' (TULIPS).

MEER WETEN OVER TULIPS? Klik op deze link en scroll helemaal naar beneden.

WANT TO KNOW MORE ABOUT TULIPS? Click here and scroll to the bottom of the page.

 

Jong Talent Prijzen / Young Talent Awards CONCEPT 2023

Jong Talent Prijzen / Young Talent Awards CONCEPT 2023

Jong Talent Prijzen - informatie in het Nederlands

De inschrijving voor de Jong Talent Prijzen 2023 opent eind juni/begin juli.

De Hollandsche Maatschappij Prijzen voor Jong Talent worden jaarlijks toegekend ter bevordering van het wetenschappelijk onderwijs in de technische en exacte vakken. De prijzen worden toegekend door de KHMW en mede mogelijk gemaakt door de volgende bedrijven, stichtingen, fondsen en genootschappen: ASML, Avantium, Canon, Dorus Rijker Fonds, East-West Seed, ESM Foundation, KIVI, KNMP, KNVI, Koninklijke Van Wijhe Verf, Lorentzfonds, NWO, ORTEC, PBLQ, Pfizer, Royal Schiphol Group, Tata Steel, Stichting Philips Foundation, Stichting Physica, Shell, Visma Connect, Vaderlandsch Fonds en KHMW.

KHMW AFSTUDEERPRIJZEN 19 prijzen ter bekroning van uitzonderlijke studieresultaten (masterscriptie of onderzoeksverslag) aan een Nederlandse instelling voor wetenschappelijk onderwijs, in de disciplines:
Biologie (€ 3.000)
Chemie en Procestechnologie (€ 3.000)
Data Science (€ 3.000)
Health Care Innovation for underserved communities (€ 3.000)
Informatica en Informatiekunde (€ 3.000, twee 2e prijzen van € 1.000)
Life Sciences (1e prijs van € 3.000, 2e prijs van € 2.000, 3e prijs van € 1.000)
Natuurkunde (1e prijs van € 3.000, 2e prijs van € 2.000, 3e prijs van € 1.000)
Plantenwetenschappen (€ 5.000)
Sterrenkunde (2 prijzen van € 3.000)
Theoretische Natuurkunde (€ 3.000)
Werktuigbouwkunde en Materiaalkunde (€ 5.000)
Wiskunde (€ 5.000)

KHMW AANMOEDIGINGSPRIJZEN 67 prijzen van elk € 500, voor de beste studieresultaten in het eerste studiejaar aan een Nederlandse instelling voor wetenschappelijk onderwijs, in de studierichtingen:
Artificial Intelligence (8 prijzen)
Biologie (7 prijzen)
Biomedische technologie (3 prijzen)
Chemische technologie (3 prijzen)
Civiele en maritieme techniek (3 prijzen)
Farmacie of (bio)farmaceutische wetenschappen (4 prijzen)
Informatica & technische informatica (9 prijzen)
Lucht- en ruimtevaarttechniek (2 prijzen)
Natuurkunde en technische natuurkunde (8 prijzen)
Scheikunde (6 prijzen)
Sterrenkunde (2 prijzen)
Werktuigbouwkunde en materiaalkunde (3 prijzen)
Wiskunde en technische wiskunde (9 prijzen)

 

Young Talent Awards - Information in English

Edition 2023 opens for nominations late Juni/early July.

The Holland Society Young Talents Awards are yearly awarded to students in science and technology. The Royal Holland Society of Sciences and Humanities (KHMW) is delighted that in 2022 the following businesses, foundations, funds and societies are willing to make available a large number of graduation and incentive awards: ASML, Avantium, Canon, Dorus Rijker Fonds, East-West Seed, ESM Foundation, KIVI, KNMP, KNVI, Koninklijke Van Wijhe Verf, Lorentzfonds, NWO, ORTEC, PBLQ, Pfizer, Royal Schiphol Group, Tata Steel, Stichting Philips Foundation, Stichting Physica, Shell, Visma Connect, Vaderlandsch Fonds, and KHMW.

KHMW GRADUATION AWARDS 19 prizes for exceptional achievements (master thesis/research report) at a Dutch institution of academic education, in the disciplines: 
Biology (€ 3.000)
Chemistry and Process Technology (€ 3,000)
Data Science (€ 3.000)
Health Care Innovation for underserved communities (€ 3,000)
Informatics and Information Science (€ 3,000, two 2nd prizes of each € 1,000)
Life Sciences (three prizes of € 3,000, € 2,000 and € 1,000)
Physics (three prizes of € 3,000, € 2,000 and € 1,000)
Plant Sciences (€ 5,000)
Astronomy (2 prizes of € 3,000)
Theoretical Physics (€ 3,000)
Mechanical Engineering and Materials Science (€ 5,000)
Mathematics (€ 5,000)

KHMW INCENTIVE AWARDS 67 prizes of each € 500, for the best grades achieved in the first year at a Dutch institution for academic education, in the disciplines:
Artificial Intelligence (8 prizes)
Biology (7 prizes)
Biomedical Technology (3 prizes)
Chemical Engineering (3 prizes)
Civil and Marine Engineering (3 prizes)
Pharmacy or (bio)pharmaceutical sciences (4 prizes)
Informatics and technical informatics (9 prizes)
Aerospace (2 prizes)
Physics and technical physics (8 prizes)
Chemistry (6 prizes)
Astronomy (2 prizes)
Mechanical Engineering and Materials Science (3 prizes)
Mathematics and technical mathematics (9 prizes)

 

Nieuwsgierig naar eerdere winnaars? Curious to know about previous laureats? 

Verslag van Jong Talentprijsuitreiking 2021/Report of the prize award ceremony 2021 klik hier/click here

Verslag van Jong Talentprijsuitreiking 2020/Report of the prize award ceremony 2020 klik hier/click here

De sponsors van de Jong Talent Prijzen

 

 

Stichting Physica

De Stichting Physica, in 1948 opgericht om de natuurkunde in Nederland in de breedte te ondersteunen, is een van de oudste sponsoren van de Jong Talent Aanmoedigingsprijzen bij de KHMW. Piet Mulders is sinds 2014 penningmeester van de Stichting Physica en probeert als vertegenwoordiger van het bestuur elk jaar bij de uitreiking van de Jong Talent Aanmoedigingsprijzen te zijn. Zo ontmoet hij jaarlijks acht veelbelovende studenten natuurkunde die als beste van hun lichting hun propedeuse hebben afgerond. “Dat is altijd een mooie bijeenkomst. Sommigen komen uiterst zelfverzekerd binnen, anderen juist wat schuchter. Wat ze gemeen hebben, zijn vaak de trotse ouders die meekomen.”

Lees het volledig interview met Piet Mulders in het KHMW jaarverslag 2022 op p.66-68.

KNMP

Interview de sponsor_Hunfeld_fotograaf Janita Sassen - webAls bestuurslid van de KNMP, de beroeps- en brancheorganisatie voor apothekers en apotheken, reikt IC-apotheker Dr. Nicole Hunfeld jaarlijks vier KHMW Jong Talent Aanmoedigingsprijzen uit. De organisatie sponsort deze prijzen sinds 2016. Zelf viel Hunfeld ook in de prijzen: in september 2021 ontving zij de Sustainability Award van de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR). Een kroon op haar werk voor ‘The Green Intensive Care’, een project om de Intensive Care (IC) te verduurzamen.
Samen met de KNMP wil Hunfeld het nieuwe talent stimuleren en in het zonnetje zetten. Zij reikt de Jong Talent Aanmoedigingsprijzen jaarlijks dan ook met enthousiasme uit aan studenten Farmacie of (Bio)Farmaceutische Wetenschappen met de beste studieresultaten in het eerste jaar. Ze geeft hen ook graag wijze raad mee: "Zet je prijs op je cv en kijk of je het prijzengeld van 500 euro kunt besteden aan iets waarvan je kunt leren. Bijvoorbeeld een coach of cursus. Investeer verder in je talent."

Lees het volledig interview met Nicole Hunfeld in het KHMW jaarverslag 2021 op p.64-65.

 

Koninklijke Van Wijhe Verf

Koninklijke Van Wijhe Verf sponsort met ingang van 2021 de Jong Talent Afstudeerprijs voor Chemie en Procestechnologie en daarvoor van 2015-2020 de Aanmoedigingsprijzen Chemische Technologie voor eerstejaarsstudenten.
Marlies van Wijhe, directeur van Koninklijke Van Wijhe Verf uit Zwolle, vindt de prijzen een goede manier om jongeren te stimuleren mooie dingen uit hun vak te halen, ‘mede door hun enthousiasme komen er oplossingen voor problemen van nu en morgen, bijvoorbeeld als het gaat om innovatie en duurzaamheid’.
Ze heeft zelf ervaren hoe belangrijk een prijs kan zijn. In 2010 werd Marlies uitgeroepen tot Zakenvrouw van het Jaar. ‘Dat heeft ontzettend veel deuren geopend en mij de kans gegeven veel publiciteit voor het bedrijf te genereren. Het werd een ontzettend intensief jaar, maar ook echt een omslagjaar voor Van Wijhe Verf: we stonden daarna nog nadrukkelijker op de kaart als een serieuze speler in de verfbranche.’

Voor het volledig interview met Marlies van Wijhe in het KHMW jaarverslag 2020 klik hier.

 

East-West Seed

Zaadveredelingsbedrijf East-West Seed sponsort sinds vier jaar de Jong Talent Afstudeerprijs voor Plantenwetenschappen van 5.000 euro. Maaike Groot, manager public affairs, zorgt dat ze zelf elk jaar de prijs uit kan reiken. ‘Toen de KHMW ons benaderde vonden we het meteen een goed idee. Het past in ons streven de zichtbaarheid van het vak en het belang ervan onder de aandacht te brengen. Extra leuke bijkomstigheid is natuurlijk dat je door die jonge talenten ook het contact met de wetenschappers kunt aanhalen.’
East-West Seed is 37 jaar geleden opgericht door Simon Groot uit Enkhuizen, de vader van Maaike. ‘Hij behoort tot de zesde generatie van een familie van Westfriese zaadboeren, de regio die de bakermat is van de (internationale) groentenzaadveredeling. Hij richtte zijn eigen bedrijf op, omdat hij zag dat boeren in tropische landen in Zuidoost-Azië werkten met slechte kwaliteit groentenzaden van slechte kwaliteit. Met zijn westerse kennis wilde hij hen helpen hun zaden te optimaliseren zodat de opbrengsten zouden toenemen.’

Lees het volledig interview met Maaike Groot in het KHMW jaarverslag 2018 op p.71.

 

ASML

ASML sponsort de Jong Talent Afstudeerprijs sinds 2013. John Koster, directeur Software Development & Engineering bij ASML:
‘Wiskunde is belangrijk voor ons. Het is de taal van de engineer. Met behulp van wiskunde zijn we in staat complexe vraagstukken te beschrijven en die gaan we hier altijd met meerdere mensen te lijf. Daarvoor hebben we steeds ingewikkeldere wiskundige algoritmes
nodig, want nauwkeurigheid in onze producten is extreem belangrijk. De invloed van het vak wordt steeds gewichtiger.’
‘Hoe leuk is het als je door je te verbinden aan deze prijs in contact komt met mensen die wiskunde ook leuk vinden en  doorzettingsvermogen tonen om het vak onder de knie te krijgen? Wie plezier beleeft aan wiskundige vraagstukken en er energie van krijgt om wiskunde een praktische toepassing te geven, is bij ons op de goede plek. Als lid van onze ontwikkelteams werk je zo aan de essentiële bouwstenen voor onze machines.’

Lees het volledig interview met John Koster in het KHMW jaarverslag 2017 op p.52.

 

Pfizer

Wetenschap ligt aan de basis van ons bedrijf. En net als de mensen die in aanmerking komen voor de Pfizerprijs zit innoveren en het zoeken naar baanbrekende ideeën in ons bloed.” Aan het woord is Jan Willem de Heer, manager Communications bij Pfizer Nederland. Het bedrijf is sinds 2011 sponsor van de Pfizer Prijs voor Life Sciences, een van de Jong Talentprijzen die de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen jaarlijks uitreikt.
De prijswinnaar van de Pfizer Prijs voor Life Sciences 2015 is Dorien Maas. Ze heeft de onderscheiding gekregen voor haar onderzoek hoe schizofrenie in de toekomst beter behandeld zou kunnen worden. Dat deed ze bij de onderzoeksgroep Moleculaire Dierfysiologie van de Radboud Universiteit in Nijmegen. Ze ontdekte in een rattenmodel voor schizofrenie vroegtijdige veroudering in de hersenen. Die ontdekking kan aan de basis staan van een betere behandeling van schizofrenie in de toekomst. De medische afdeling van Pfizer Nederland is onder de indruk van haar basale onderzoek. 

Lees het volledig interview met Jan Willem de Heer in het KHMW jaarverslag 2015 op p.56.

 

Museumbezoek David Bailly in De Lakenhal in Leiden

Haarlemse Voordracht 2023

LIVESTREAM: Haarlemse Voordracht ‘De immunologische afweer tegen kanker’ door Prof. dr. A.N.M. (Ton) Schumacher, groepsleider Nederlands Kanker Instituut en Oncode Instituut, hoogleraar immuuntechnologie LUMC, venture partner Third Rock Ventures
Immuuntherapie van kanker vormt de meest spraakmakende ontwikkeling in de behandeling van kanker van de afgelopen decennia. In deze lezing zal Ton Schumacher toelichten hoe de ontwikkeling van immuuntherapie kan worden gezien als een overwinning van fundamenteel wetenschappelijk onderzoek en hoe lopend en gepland onderzoek tot nog bredere toepassingen van immuuntherapie zal leiden.

Op zaterdag 13 mei van 16.30-17.30 uur. Voor directeuren en leden van de KHMW. De livestream start kort voor 16.30 uur.

 

 

Uitslag Prijsvraag Energietransitie – lees hier de bekroonde essays

Uitslag Prijsvraag Energietransitie – lees hier de bekroonde essays

De Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen schreef afgelopen winter een essayprijsvraag uit rondom het thema ‘naar een optimale energietransitie’, als afsluiting van een jaar waarin met twee debatten de urgentie van het onderwerp werd benadrukt.

Essayschrijvers bogen zich over de vraag hoe Nederland de overstap kan maken naar duurzame energie. De klimaatdoelen maar ook de hoge energiekosten helpen om de urgentie van deze transitie te benadrukken in de samenleving. Maar om de transitie snel en effectief te maken moet nog veel gebeuren. Welke kansen zien wij over het hoofd en welke ideeën kunnen ons verder helpen om deze opdracht tot een goed einde te brengen? Wat willen we prioriteren en hoe houden we de betrokkenheid van burgers hoog?

Uit de inzendingen koos de jury, bestaande uit Prof. dr. ir. Louise Fresco, Prof. dr. Paul van Lange, Prof. dr. Rik Leemans, Dr. Dirk Smit en Drs. Sander van Walsum, ex aequo drie winnaars. Dit zijn:

Carolien Gehrels met het essay 'Nul uitstoot: mondiale winst dankzij synergietransitie'

Roland Kupers met het essay 'Een pleidooi voor een niet-optimale energietransitie'

Clement Saaltink met het essay 'Changing the game: ‘Mensen in een overall, we hebben jullie nodig!’'

Verrassend is dat de winnende essays meer vanuit maatschappelijke dan vanuit wetenschappelijke hoek zijn geschreven. De jury meent dat de drie prijswinnaars inhoudelijk een eigen perspectief geven op het thema ‘naar een optimale energietransitie’ en als zodanig als zeer complementair kunnen worden gelezen.

Juryrapport Prijsvraag Energietransitie 2023

Alle drie winnaars van harte gefeliciteerd!