De rechtsstaat in cyberspace, hoe ziet dat eruit? Welke kwetsbaarheden brengt dat mee en in hoeverre zijn overheden, bedrijven en burgers zich daar voldoende van bewust?

Op 1 november spraken Inge Philips, directeur Cyber Risk Services team bij Deloitte en Bibi van den Berg, hoogleraar Cybersecurity Governance aan de Universiteit Leiden over dit thema op het University College Leiden in Den Haag. Tevens presenteerden vier studenten hun bekroonde internetscriptie op juridisch, economisch, technisch en maatschappelijk gebied. René van Rijckevorsel, bestuurslid KHMW, trad op als moderator.

Overzicht van de prijswinnaars:

Prijs Internet & Economie
Prijswinnaar: Leeja van Bezouwen (EUR) met de scriptie 'Informed Trading prior to Cyber-Attacks. Do cyber-criminals exploit their knowledge of an upcoming cyber-attack by taking in positions in the financial market?'.
Eervolle vermelding voor: Eva de Lang (Tilburg University) met de scriptie 'How does browsing behaviour and type of search queries influence purchase intention? A study on search queries for tourism-related destinations in Europe'.

Juryrapport Internetscriptieprijs 2018 Internet en Economie

Prijs Internet & Recht
Prijswinnaar: Karlijn van den Heuvel (UvA) met de scriptie 'Securing the Smart Home. A study on cybersecurity problems in smart home devices: does European product liability law offer meaningful legal solutions for consumers?'.
Eervolle vermeldingen voor: Adrienne Gast (Univ. Leiden) met de scriptie 'De digitale levenssfeer. Over de conceptualisering van het onderzoek aan inbeslaggenomen smartphones' & Radha Pull ter Gunne (Tilburg University) met de scriptie 'Finding the flaws in copyright when confronted with neuro-technologies and brain data. How neuro-technologies and the protection of brain data change the basic conceptions found in copyright by shaking the structure of the idea-expression dichotomy in both Dutch and European Union law'.

Juryrapport Internetscriptieprijs 2018 Internet en Recht 2018

Prijs Internet & Maatschappij- of Geesteswetenschappen
Prijswinnaar: Sal Hagen (UvA) met de scriptie 'Here I Am, Praying to an Egyptian Frog. Exploring Political Fluidity on 4chan/pol/'.
Eervolle vermelding voor: Timo Korstenbroek (VU) met de scriptie 'Why we are angry @them. Towards a more profound understanding of the expression of nativism within the context of the virtual community".

Jury Report Internetscriptieprijs 2018 Internet en Maatschappij -of Geesteswetenschappen

Prijs Internet & Technische Wetenschappen
Prijswinnaar: Djurre van der Wal (UT) met de scriptie 'Translating AWN networks to the mCRL2 model-checker. En route to formal routing protocol development'.

Juryrapport Internetscriptieprijs 2018 Internet en Technische wetenschappen

 

De prijzen werden uitgereikt door Arjan Al Fassed, hoofd public policy Google, Anke Strijbos, advocaat Brinkhof, Valerie Frissen, directeur SIDN Fonds en Pepijn Schipper, operations manager Greenhost.