Brouwer Conferentie & uitreiking Brouwer Vertrouwensprijs 2022 – Nu na te kijken

Brouwer Conferentie & uitreiking Brouwer Vertrouwensprijs 2022 – Nu na te kijken

Brouwer Conferentie 2022 richt zich op ‘Burgerschap & overheidsbeleid’

Met de aanwezigheid van Zijne Majesteit de Koning was de online Brouwer Conferentie op 24 januari 2022 extra feestelijk. Het thema ‘Burgerschap & overheidsbeleid’ was dermate actueel en diepgaand, dat de sprekers tijd te kort kwamen om alle ingezonden vragen te beantwoorden.

De conferentie met bijdragen van Katrien Termeer, Tom van der Meer en Thom de Graaf is hieronder in zijn geheel na te kijken, incl. het vragengedeelte.

Stichting Buddy to Buddy wint Brouwer Vertrouwensprijs 2022

De stichting Buddy to Buddy ontving op 24 januari 2022 de Brouwer Vertrouwensprijs voor het versterken van onderling vertrouwen in de samenleving. De stichting verbindt vluchtelingen met stadsgenoten via een uitgebreid matchingstraject. Met bescheidenheid namen oprichters Willemijn Voorham en Armijn van Roon de prijs in ontvangst: als het aan hen ligt gaan de credits vooral naar de medewerkers en ruim 5000 vrijwilligers, die samen met de (ex-)vluchtelingen bouwen aan vertrouwen binnen de maatschappij.

Ex-vluchteling Amal Shaban: ‘Door Buddy to Buddy voel ik mij niet langer eenzaam. Buddy to Buddy helpt nieuwkomers en Nederlanders elkaar te begrijpen en helpt om de communicatie tussen de twee partijen te vergemakkelijken. De community voelt als een grote familie in Nederland en is een goede manier om meer te leren over de Nederlandse mensen en cultuur. Ik heb een thuis gevonden onder de hemel van Holland en voel me hier veilig en welkom. Daar ben ik heel dankbaar voor! Buddy to Buddy tovert een glimlach op onze gezichten’.

Juryrapport Brouwer Vertrouwensprijs 2022

 

Livestream nakijken

 

Programma

BROUWER CONFERENTIE

 • Welkom door Drs. Linda Hovius MBA, ondervoorzitter KHMW.
 • Inleiding op het onderwerp van de conferentie en introductie van de sprekers door Drs. Joris Luyendijk, dagvoorzitter.
 • Harm van Dijk, initiatiefnemer en directeur van St. G1000.nu, gaat kort in op G1000 en wat de Vertrouwensprijs 2021 heeft betekend. (start op 09:02 min.)
  Inleidingen door:
 • Prof. dr. ir. Katrien Termeer, hoogleraar bestuurskunde Wageningen University & Research, lid Raad voor het Openbaar Bestuur, kroonlid SER. (start op 12:59 min.)
  "G1000: Een betekenisvolle stap voor taaie vraagstukken”
  Er zijn veel taaie maatschappelijke vraagstukken die bijzonder uitdagend zijn voor alle betrokken partijen. Veel voorkomende bestuurlijke reflexen zijn versimpelen, overschatten of ontkennen. Deze reflexen blijken weinig productief, met als risico de afname van vertrouwen van burgers in de overheid. Voortgang rondom deze vraagstukken is het beste te realiseren via kleine maar diepgaande betekenisvolle stappen met tastbare resultaten, zogenaamde small wins. Naar aanleiding van de casus duurzame landbouw wordt aangegeven dat dialoog, met name een G1000, zo’n small win kan zijn. Het is een positieve manier van veranderen die energie genereert, en gelijktijdig betekenisvol is voor taaie vraagstukken en democratische vernieuwing. Er is al veel geleerd over dit instrument wat resulteert in reflecties om de G1000 nog betekenisvoller te maken. Uiteindelijk vergt het een bestuurscultuur van gepassioneerde nederigheid.
 • Prof. dr. Tom van der Meer, hoogleraar politicologie i.h.b. legitimiteit, ongelijkheid en burgerschap UvA, directeur Nationaal Kiezersonderzoek (NKO). (start op 29:07 min.)
  “Is het burgerberaad in te passen in onze democratie?”

  Het burgerberaad werd ruim tien jaar geleden gepresenteerd als het antwoord op de problemen van de moderne democratie. De gebreken van de vertegenwoordigende democratie zouden kunnen worden opgelost door dialoog in een via loting samengestelde groep burgers.
  Maar hoe moeten deze burgerberaden zich verhouden tot de vertegenwoordigende democratie, waarin de volksvertegenwoordiging niet door loting maar door verkiezingen wordt gevormd? Aan het ene uiterste wijzen voorstanders op de voordelen van het burgerberaad; zij pleiten voor de vertegenwoordigende democratie volledig of gedeeltelijk te vervangen. Aan het andere uiterste wijzen tegenstanders op de tekortkomingen van het burgerberaad; zij sluiten goeddeels uit dat het burgerberaad een wezenlijke rol kan spelen.
  Deze inleiding zet de voordelen, tekortkomingen, en onduidelijkheden rond het burgerberaad op een rij. Het burgerberaad is sterk in de intrinsieke kwaliteit van democratische processen, participatie, en deliberatie. Het schiet tekort bij de verwezenlijking van het eigen ideaal een daadwerkelijk goede afspiegeling van de bevolking te creëren. En over de legitimiteit van het burgerberaad onder de bredere bevolking is nog bar weinig bekend. Hoe is het burgerberaad in te passen in onze democratie, zodat we kunnen profiteren van de sterkte, maar ook de tekortkomingen kunnen compenseren?
 • Mr. Thom de Graaf, vice-president Raad van State. (start op 45:26 min.)
  “Drie hoeraatjes voor de burger”
  In de democratische rechtsstaat is vertrouwen essentieel. Rafelt dat vertrouwen, dan rafelt ook de rechtsstaat. In de afgelopen jaren hebben we helaas een afname van het vertrouwen van de burger in de overheid gezien. Maar wat betekent die afname nu voor de democratische rechtsstaat? Is er sprake van een vertrouwenscrisis? Wat is er voor nodig om vertrouwen te herstellen en te onderhouden, en welke rol spelen burger en overheid daarin?
 • Vragen & debat. (start op 1:03:20 min.)

UITREIKING VERTROUWENSPRIJS (start op 1:19:02 min.)

 • Laudatio Brouwer Vertrouwensprijs 2022 door juryvoorzitter Drs. Marlies Veldhuijzen van Zanten-Hyllner.
 • Prijsuitreiking door Drs. Linda Hovius MBA, ondervoorzitter KHMW.
 • Dankwoord door prijswinnaars Willemijn Voorham en Armijn van Roon, Stichting Buddy to Buddy.
 • Afsluiting door Drs. Linda Hovius MBA, ondervoorzitter KHMW.

 

 

 

Buddy to Buddy winnaar Brouwer Vertrouwensprijs 2022

Buddy to Buddy winnaar Brouwer Vertrouwensprijs 2022

 

De stichting Buddy to Buddy is uitgeroepen tot winnaar van de Brouwer Vertrouwensprijs ter waarde van € 100.000 van de Koninklijke Hollandse Maatschappij der Wetenschappen (KHMW). Deze jaarlijkse prijs is bedoeld voor hét maatschappelijke initiatief dat het onderling vertrouwen in de Nederlandse samenleving versterkt. Zijne Majesteit de Koning is maandagmiddag 24 januari 2022 aanwezig bij de digitale uitreiking van de vijfde Brouwer Vertrouwensprijs.

De prijsuitreiking op maandag 24 januari 2022 (17.00-18.20 uur) is voor iedereen vrij toegankelijk te volgen via een livestream. Livestream

Armijn van Roon en Willemijn Voorham richtten in 2015 de stichting Buddy to Buddy op, met als voornaamste doelen het sociale isolement van (ex-)vluchtelingen te doorbreken en de betrokkenheid van Nederlandse inwoners bij de opvang en integratie van vluchtelingen te vergroten. Via een uitgebreid matchingstraject brengt de organisatie nieuwkomers en stadsgenoten met gedeelde interesses in contact.

Groeiende organisatie
Buddy to Buddy startte in Zutphen, waarna ook Breda en Utrecht volgden. Het initiatief is inmiddels in 12 Nederlandse gemeenten gevestigd en ruim 5.000 buddy’s hebben deelgenomen aan het traject. Buddy to Buddy zal de komende tijd uitbreiden naar meer plekken in Nederland. Van Roon: “Elke nieuwe vriendschap is een stap dichterbij een wereld waarin mensen mogen verschillen, en tegelijkertijd verbonden zijn. Daar gaan wij voor, stap voor stap, vriend voor vriend.”

Voorbij de verschillen
Van Roon: “We zijn heel dankbaar voor deze eervolle prijs. Niet in de laatste plaats omdat deze prijs gaat over het bevorderen van vertrouwen. We proberen daar dagelijks aan bij te dragen door bijzondere ontmoetingen te organiseren; 1-op-1 en in groepsverband. We zijn vreemdelingen, totdat we elkaar leren kennen. Wanneer we voorbij verschillen en vooroordelen openstaan voor de ander, verrijken we ons leven en groeit vertrouwen vanzelf. In een wereld vol polarisatie is contact maken het beste medicijn.”

‘Generaties lang effect’
De jury benadrukt de wezenlijke bijdrage van de organisatie aan het vertrouwen in de samenleving: “Buddy to Buddy adresseert een thema dat diep in onze samenleving gevoeld wordt en dat nog generaties lang effect zal hebben op onze samenleving: het sociale isolement van (ex)vluchtelingen. Op dit domein is de prijs nog niet eerder toegekend.”

Persbericht volledige tekst: KHMW persbericht Vertrouwensprijs 2022.

 

Livestream Brouwer Conferentie & uitreiking Vertrouwensprijs

De livestream start op 24 januari om 17.00 uur. Z.M. Koning Willem-Alexander, protector van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen, woont de bijeenkomst bij.

Brouwer Conferentie “Burgerschap en Overheidsbeleid”  & uitreiking Vertrouwensprijs - maandag 24 januari 17.00-18.20 uur. 
Hebt u een vraag aan een van de sprekers? U kunt uw vragen op 24 januari, en ook nu al, indienen via de mailfunctie onderaan deze pagina.

Welkom door Drs. Linda Hovius MBA, ondervoorzitter KHMW.

Brouwer Conferentie

Inleiding op het onderwerp van de conferentie en introductie van de sprekers door Drs. Joris Luyendijk, dagvoorzitter.

Harm van Dijk, initiatiefnemer en directeur van St. G1000.nu, gaat kort in op G1000 en wat de Vertrouwensprijs 2021 heeft betekend.

Inleidingen door:

Prof. dr. ir. Katrien Termeer, hoogleraar bestuurskunde Wageningen University & Research, lid Raad voor het Openbaar Bestuur, kroonlid SER.
"G1000: Een betekenisvolle stap voor taaie vraagstukken”
Er zijn veel taaie maatschappelijke vraagstukken die bijzonder uitdagend zijn voor alle betrokken partijen. Veel voorkomende bestuurlijke reflexen zijn versimpelen, overschatten of ontkennen. Deze reflexen blijken weinig productief, met als risico de afname van vertrouwen van burgers in de overheid. Voortgang rondom deze vraagstukken is het beste te realiseren via kleine maar diepgaande betekenisvolle stappen met tastbare resultaten, zogenaamde small wins. Naar aanleiding van de casus duurzame landbouw wordt aangegeven dat dialoog, met name een G1000, zo’n small win kan zijn. Het is een positieve manier van veranderen die energie genereert, en gelijktijdig betekenisvol is voor taaie vraagstukken en democratische vernieuwing. Er is al veel geleerd over dit instrument wat resulteert in reflecties om de G1000 nog betekenisvoller te maken. Uiteindelijk vergt het een bestuurscultuur van gepassioneerde nederigheid.

Prof. dr. Tom van der Meer, hoogleraar politicologie i.h.b. legitimiteit, ongelijkheid en burgerschap UvA, directeur Nationaal Kiezersonderzoek (NKO).
“Is het burgerberaad in te passen in onze democratie?”
Het burgerberaad werd ruim tien jaar geleden gepresenteerd als het antwoord op de problemen van de moderne democratie. De gebreken van de vertegenwoordigende democratie zouden kunnen worden opgelost door dialoog in een via loting samengestelde groep burgers.
Maar hoe moeten deze burgerberaden zich verhouden tot de vertegenwoordigende democratie, waarin de volksvertegenwoordiging niet door loting maar door verkiezingen wordt gevormd? Aan het ene uiterste wijzen voorstanders op de voordelen van het burgerberaad; zij pleiten voor de vertegenwoordigende democratie volledig of gedeeltelijk te vervangen. Aan het andere uiterste wijzen tegenstanders op de tekortkomingen van het burgerberaad; zij sluiten goeddeels uit dat het burgerberaad een wezenlijke rol kan spelen.
Deze inleiding zet de voordelen, tekortkomingen, en onduidelijkheden rond het burgerberaad op een rij. Het burgerberaad is sterk in de intrinsieke kwaliteit van democratische processen, participatie, en deliberatie. Het schiet tekort bij de verwezenlijking van het eigen ideaal een daadwerkelijk goede afspiegeling van de bevolking te creëren. En over de legitimiteit van het burgerberaad onder de bredere bevolking is nog bar weinig bekend. Hoe is het burgerberaad in te passen in onze democratie, zodat we kunnen profiteren van de sterkte, maar ook de tekortkomingen kunnen compenseren?

Mr. Thom de Graaf, vice-president Raad van State.
“Drie hoeraatjes voor de burger”
In de democratische rechtsstaat is vertrouwen essentieel. Rafelt dat vertrouwen, dan rafelt ook de rechtsstaat. In de afgelopen jaren hebben we helaas een afname van het vertrouwen van de burger in de overheid gezien. Maar wat betekent die afname nu voor de democratische rechtsstaat? Is er sprake van een vertrouwenscrisis? Wat is er voor nodig om vertrouwen te herstellen en te onderhouden, en welke rol spelen burger en overheid daarin?

Vragen & debat.

Afsluiting door dagvoorzitter.

Brouwer Vertrouwensprijs 2022

Laudatio Brouwer Vertrouwensprijs 2022 door juryvoorzitter Drs. Marlies Veldhuijzen van Zanten-Hyllner.

Prijsuitreiking door Drs. Linda Hovius MBA, ondervoorzitter KHMW.

Dankwoord door prijswinnaar.

Afsluiting rond 18.20 uur door Drs. Linda Hovius MBA, ondervoorzitter KHMW.

 

Verslag prijsuitreikingen 29 november 2021

Verslag prijsuitreikingen 29 november 2021

Jong Talent Prijzen en ET Outreach Award

Op maandagmiddag 29 november zijn in drie online sessies 18 Jong Talent Afstudeerprijzen, 57 Jong Talent Aanmoedigingsprijzen en de ET Outreach Award uitgereikt. De livestream werd gevolgd door 444 belangstellenden (unieke kijkers!) uit Nederland, België, Duitsland, Frankrijk, Italië, Zwitserland, Spanje, het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Zweden, Hongarije, Bulgarije, Roemenië, de Verenigde Staten, Japan, India, Sri Lanka, Taiwan, Australië en Zimbabwe. De prijsuitreikingen, met presentaties door alle afstudeerprijswinnaars, is hieronder na te kijken. Tevens zijn de juryrapporten in te zien. Veel kijk/leesplezier!

De Hollandsche Maatschappij Prijzen voor Jong Talent worden jaarlijks toegekend ter bevordering van het wetenschappelijk onderwijs in de technische en exacte vakken: Afstudeerprijzen ter bekroning van uitzonderlijke masterscripties of onderzoeksverslagen en Aanmoedigingsprijzen voor eerstejaarsstudenten met de beste studieresultaten. De ET Outreach Award heeft tot doel om “outreach” te bevorderen als één van de huidige verantwoordelijkheden van sterrenkundigen. MEER OVER DE PRIJZEN VAN DE KHMW

 

DE KHMW BEDANKT DE SPONSORS VAN DE PRIJZEN!

 

Sessie 1 - 14.00-15.00 uur

Opening en welkom door Louise Gunning-Schepers, voorzitter KHMW.

De Zeeuw-Van Dishoeck Afstudeerprijs voor Sterrenkunde (3.000 euro)

Laudatio door Tim de Zeeuw, hoogleraar theoretische sterrenkunde Universiteit Leiden, vml. directeur-generaal ESO, voor:

Prijswinnaar Ewoud Wempe Rijksuniversiteit Groningen voor zijn scriptie 'High-precision localisation of gravitationally lensed gravitational waves'.

Juryrapport De Zeeuw-Van Dishoeck Afstudeerprijs voor Sterrenkunde 2021 

ET Outreach Award (1.500 euro en bijdrage aan projectkosten van 3.500 euro)

Laudatio door Tim de Zeeuw, hoogleraar theoretische sterrenkunde Universiteit Leiden, vml. directeur-generaal ESO, voor:

Prijswinnaars Anniek Gloudemans, Bart Clauwens, Sharon Diamant, Sanne van Gammeren, Katharina Immer, Violette Impellizzeri, Amy Louca, Frank Rensen, Martijn Wilhelm, Michelle Willebrands Universiteit Leiden voor hun project 'Climate and Astronomy - Design Your Own Alien'.

Juryrapport ET Outreach Award 2021

Presentatie door Eva Laplace over de voortgang van het project 'Tool for Understanding the Lives, Interiors, and Physics of Stars (TULIPS)' waarvoor zij in 2020 de ET Outreach Award toegekend kreeg.

Tata Steel Prijs voor Werktuigbouwkunde en Materiaalkunde (5.000 euro)

Laudatio door Jeroen van Beeck, Executive Officer to the Director R&D Tata Steel, voor:

Prijswinnaar Asif Hasan TU Delft voor zijn scriptie 'Thermal Turbulence in Variable Property Channel Flows: DNS and RAN'.

Jury Report Tata Steel Graduation Award for Mechanical Engineering and Materials Science 2021

Canon Aanmoedigingsprijzen Werktuigbouwkunde en materiaalkunde (3 prijzen van elk 500 euro)

Laudatio door Lars Idema, Component Lead Canon Production Printing R&D, voor:

Prijswinnaars: Matthijs van den Broek TU Eindhoven, Peter Jongenburger TU Delft, Pepijn van Os Universiteit Twente.

Verslag Jury Jong Talent Aanmoedigingsprijzen 2021

Vaderlandsch Fonds/Dorus Rijkers Fonds Aanmoedigingsprijzen Civiele en maritieme techniek (3 prijzen van elk 500 euro)

Laudatio door Annette Schneemann, secretaris Samenwerkende Maritieme Fondsen, voor:

Prijswinnaars: Ellen Kok Universiteit Twente, Jochem Ribberink TU Delft, Ruben Wessendorp TU Delft.

Verslag Jury Jong Talent Aanmoedigingsprijzen 2021

KHMW Aanmoedigingsprijzen Lucht- en ruimtevaarttechniek (2 prijzen van elk 500 euro)

Laudatio door Ad IJzerman, secretaris natuurwetenschappen KHMW, voor:

Prijswinnaars: Gerben Drijfhout TU Delft, Mike Timmerman TU Delft.

Verslag Jury Jong Talent Aanmoedigingsprijzen 2021

UITGELICHT Het zijn ambitieuze studenten met een goed gevoel voor balans tussen vrije tijd en studie: Gerben Drijfhout en Thomas Martens, twee van de 57 winnaars van de Jong Talent Aanmoedigingsprijzen 2021. Gerben studeert Lucht- en Ruimtevaarttechniek  aan de TU Delft en Thomas Biomedische Technologie aan de Universiteit Twente.

Thomas Martens 

“Niet alleen de techniek, maar ook de koppeling naar het menselijk lichaam en de medische wereld” spreekt Thomas Martens zo aan in het vakgebied van de prijs, Technology for Healthcare Solutions. Zijn interesse gaat vooral uit naar fysiologische signalen en systemen, zoals onderzoek naar de hersenen (EEG). Met name ook manipulatie van het zenuwstelsel, zoals deep brain stimulation (DBS).

Naast een drukke studie met resultaten van gemiddeld een 8,8 en een aantal tienen voor tentamens, neemt Thomas ook tijd voor ontspanning. Zo sport hij graag en zit hij in commissies bij zijn studie- en sportverenigingen.

Gerben Drijfhout

Dat Gerben Drijfhouts studie ook goed gaat, mag duidelijk zijn met zo’n mooie prijs. Zijn passie voor het vak blijkt ook uit zijn huidige inzet voor een studententeam dat onderzoekt hoe vliegtuigen op vloeibare waterstof kunnen gaan vliegen. Een ‘nieuw en uitdagend’ project volgens Gerben, “want om waterstof vloeibaar te krijgen, moet het naar een zeer lage temperatuur van -253 graden Celsius.” 

Waarom de keuze voor vloeibare waterstof? “Het belangrijkste verschil tussen vloeibare waterstof en gasvormige waterstof is dat vloeibare waterstof compacter is. Het is daardoor breder toepasbaar in vliegtuigen en dat is uiteindelijk goed voor het klimaat”, legt Gerben uit. Hij focust zich momenteel op een klein onbemand vliegtuig als test op kleine schaal.

Ook Gerben denkt aan een goede balans tussen ontspanning en studie. “Ik zet me in voor mijn studie, maar breng ook veel tijd door met vrienden in een studentenhotel. Daarbij heb ik een tijd intensief geroeid bij de studentensportvereniging.”

East-West Seed Afstudeerprijs voor Plantenwetenschappen (5.000 euro)

Laudatio door Ard Groot, Chairman East-West Seed, voor: 

Prijswinnaar Max Stassen Universiteit Utrecht voor zijn scriptie 'Coumarin communication along the microbiome-root-shoot axis'.

Juryrapport East-West Seed Afstudeerprijs voor Plantenwetenschappen 2021

Enza Zaden Afstudeerprijs voor Biologie (3.000 euro)

Laudatio door Jeroen Rouppe van der Voort, Research Manager IP & External Projects Enza Zaden, voor:

Prijswinnaar Loes Verkuil Universiteit Utrecht voor haar scriptie 'The potential for soil restoration and carbon storage on degraded land in Colombia through implementation of coffee agroforestry systems'.

Juryrapport Enza Zaden Afstudeerprijs voor Biologie 2021

Enza Zaden Aanmoedigingsprijzen Biologie (7 prijzen van elk 500 euro)

Laudatio door Jeroen Rouppe van der Voort, Research Manager IP & External Projects Enza Zaden, voor:

Prijswinnaars: Luka Biemond Universiteit Utrecht, Julia Boogh Vrije Universiteit, Elena van Bunnik Wageningen University & Research, Laura Habets Radboud Universiteit, Sue de Ron Universiteit van Amsterdam, Mihai Simioniuc Rijksuniversiteit Groningen, Gijs van der Velden Universiteit Leiden.

Verslag Jury Jong Talent Aanmoedigingsprijzen 2021

 

Sessie 2 - 15.30-16.30 uur

Opening en welkom door Ad IJzerman, secretaris natuurwetenschappen KHMW.

ASML Afstudeerprijs voor Wiskunde (5.000 euro)

Laudatio door Sjoerd Verduyn Lunel, directeur en afdelingsmanager Deep UV System Performance ASML, voor:

Prijswinnaar Mark van den Bosch Universiteit Leiden voor zijn scriptie 'Delay Differential Equations Driven by Levy Processes of Finite Intensity: on the Existence of Invariant Measures for Mackey-Glass Type Equations. Including a comprehensive discussion on Stochastic Integration Theory for rightcontinuous Semimartingales'.

Juryrapport ASML Afstudeerprijs voor Wiskunde 2021

UITGELICHT "Dus je gaat na je studie op de middelbare school werken als leraar wiskunde?” heeft masterstudent Mark van den Bosch (Wiskunde, Universiteit Leiden) al vaak te horen gekregen binnen zijn sociale netwerk. Dat je veel meer met wiskunde kunt doen, blijkt wel uit het verhaal van Mark. Hij heeft een brede interesse en is winnaar van de ASML Afstudeerprijs voor Wiskunde 2021. Hij is summa cum laude afgestudeerd en is nu PhD in Leiden.

“Er zijn heel veel soorten wiskunde. Een wiskundige kan zich onder andere bezighouden met dynamische (bijvoorbeeld natuurkundige, biologische of economische) fenomenen en problemen” legt Mark uit. Om maar een paar toepassingen te noemen: weersvoorspellingen, sportstatistieken en voorspellingen van aandelenkoersen. Die link van wiskunde met andere disciplines heeft bovenal zijn interesse.

Stochastiek en Dynamica

In zijn afstudeeronderzoek heeft Mark bestaande (verouderde) dynamische modellen realistischer gemaakt door kansberekening. Mark heeft bij deze eerdere modellen, waarmee je bijvoorbeeld het concentratieverloop van rode en witte bloedcellen (bij mens of dier) kan modelleren, ‘ruis’ toegevoegd (denk aan kleine invloeden van buitenaf). Mark vertelt over zijn nieuwe modellen: “Het is gelukt om te laten zien dat er nog steeds balans is, ondanks kleine ruis.”

ORTEC Aanmoedigingsprijzen Wiskunde en technische wiskunde (9 prijzen van elk 500 euro)

Laudatio door Gerrit Timmer, CSO ORTEC, voor:

Prijswinnaars: Daniel Cortild Rijksuniversiteit Groningen, Gernt Hanskamp Universiteit Twente, Jippe Hoogeveen Universiteit Utrecht, Sebastian Kessler Universiteit van Amsterdam, Thijs de Kok Radboud Universiteit, Dominique Lawson Universiteit Leiden, Cor de Leeuw TU Eindhoven, Soroush Raeisi TU Delft, Lars Wagoner Vrije Universiteit.

Verslag Jury Jong Talent Aanmoedigingsprijzen 2021

KNVI/KIVI Scriptieprijzen voor Informatica en Informatiekunde (1e prijs 3.000 euro, twee gedeelde 2e prijzen van elk 1.000 euro)

Laudatio door Sandra de Waart, secretaris KNVI en Robert ten Hoor, voorzitter afdeling Informatica KIVI, voor:

Prijswinnaar Maaike Los Rijksuniversiteit Groningen (gedeelde 2e prijs) voor haar scriptie 'Choosing Fair Committees and Budgets: Proportionality in Multi-Winner Elections and Participatory Budgeting'.

Prijswinnaar Dominik Wehr Universiteit van Amsterdam (gedeelde 2e prijs) voor zijn scriptie 'An Abstract Framework for the Analysis of Cyclic Derivations'.

Prijswinnaar Zhaiyu Chen TU Delft (1e prijs) voor zijn scriptie 'Learning to Reconstruct Compact Building Models from Point Clouds'.

Juryrapport KNVI KIVI Scriptieprijzen voor Informatica en Informatiekunde 2021

KNVI/KIVI Aanmoedigingsprijzen Informatica & technische informatica (9 prijzen van elk 500 euro)

Laudatio door Sandra de Waart, secretaris KNVI en Robert ter Hoor, voorzitter afdeling Informatica KIVI, voor:

Prijswinnaars: Bozhidar Andonov TU Delft, Henk Berendsen Radboud Universiteit, Thierry Blankenstein Universiteit van Amsterdam, Channa Dias Perera Rijksuniversiteit Groningen, Silas de Graaf Universiteit Twente, Zsófia Katona Vrije Universiteit, Joost van der Laan Universiteit Utrecht, Nidhish Shah TU Eindhoven, Lieke Vertegaal Universiteit Leiden.

Verslag Jury Jong Talent Aanmoedigingsprijzen 2021

Philips Afstudeerprijs Data Science and Artificial Intelligence in Health Care (3.000 euro)

Laudatio door Milan Petkovic, Department head AI Data Science & Digital Twin Philips, voor:

Prijswinnaar Mick van der Spoel Tilburg University voor zijn scriptie 'Conditional Generative Deep Learning Models for Image-to-Image Translation in Magnetic Resonance Neuroimaging'.

Juryrapport Philips Afstudeerprijs Data Science and Artificial Intelligence in Health Care 2021

Philips Afstudeerprijs Technology for Healthcare Solutions (3.000 euro)

Laudatio door Michel van Bruggen, Head Image-Guided Therapy (IGT) and Ultrasound (US) Devices and Systems Philips, voor:

Prijswinnaar Vera Kortman TU Delft voor haar scriptie 'A Suction Based Tissue Gripper for Minimal Invasive Surgery'.

Juryrapport Philips Afstudeerprijs Technology for Healthcare Solutions 2021

Philips Aanmoedigingsprijzen Technology for Healthcare Solutions (3 prijzen van elk 500 euro)

Laudatio door Milan Petkovic, Department Head AI Data Science & Digital Twin Philips voor:

Prijswinnaars: Marijn de Lange TU Eindhoven, Thomas Martens Universiteit Twente, Cole Onorati Rijksuniversiteit Groningen.

Verslag Jury Jong Talent Aanmoedigingsprijzen 2021

Koninklijke Van Wijhe Verf Afstudeerprijs voor Chemie en Procestechnologie (3.000 euro)

Laudatio door Ron Hulst, R&D manager Koninklijke Van Wijhe Verf, voor:

Prijswinnaar Max Schelling TU Eindhoven voor zijn scriptie 'The effect of depletion interactions on the phase behavior of colloidal dispersions. Theoretical and experimental investigations'.

Juryrapport Koninklijke Van Wijhe Verf Afstudeerprijs voor Chemie en Procestechnologie 2021

VNCI Aanmoedigingsprijzen Chemische technologie (3 prijzen van elk 500 euro)

Laudatio door Erik Verbrugge, Innovation Manager VNCI, voor:

Prijswinnaars: Fabienne Burkard Rijksuniversiteit Groningen, Phu Minh Lu Universiteit Twente, Lize Versluis TU Eindhoven.

Verslag Jury Jong Talent Aanmoedigingsprijzen 2021

 

Sessie 3 - 17.00-18.00 uur

Opening en welkom door Linda Hovius, ondervoorzitter KHMW.

Shell Afstudeerprijzen voor Natuurkunde (1e prijs 3.000 euro, 2e prijs 2.000 euro, 3e prijs 1.000 euro)

Laudatio door Paul Mak, Lead Process Integrator Shell Project & Technology, voor:

Prijswinnaar Marnix Wiechers Rijksuniversiteit Groningen (3e prijs) voor zijn scriptie 'Investigating the Efficiency Losses in Cs2AgBiBr6 Perovskite Solar Cells. Simulated and Experimental Device Architecture Optimisation'.

Prijswinnaar Karlijn Kruiswijk Universiteit Leiden (2e prijs) voor haar scriptie 'Effective action, Particle Production and Backreaction in Cosmology'.

Prijswinnaar Tim de Wild Rijksuniversiteit Groningen (1e prijs) voor zijn scriptie 'Secondary Non-Gaussianities in the 21-Centimeter Signal during the Dark Ages'.

Juryrapport Shell Afstudeerprijzen voor Natuurkunde 2021

Shell Aanmoedigingsprijzen Scheikunde (6 prijzen van elk 500 euro)

Laudatio door Paul Mak, Lead Process Integrator Shell Project & Technology, voor:

Prijswinnaars: Iris Blommestein TU Delft / Universiteit Leiden, Emmanuel Goerens Radboud Universiteit, Alexander Lenze Rijksuniversiteit Groningen, Maurits Mastwijk Universiteit Utrecht, Mike Meulendijks Universiteit van Amsterdam / Vrije Universiteit, Darcy Reynolds TU Delft / Universiteit Leiden.

Verslag Jury Jong Talent Aanmoedigingsprijzen 2021

Lorentz Afstudeerprijs voor Theoretische Natuurkunde (3.000 euro)

Laudatio door Carlo Beenakker, voorzitter commissie wetenschappelijke bestedingen Lorentzfonds, voor:

Prijswinnaar Jordi Weggemans Universiteit Twente voor zijn scriptie 'Solving Correlation Clustering with the Quantum Approximate Optimisation Algorithm'.

Juryrapport Lorentz Afstudeerprijs voor Theoretische Natuurkunde 2021

Stichting Physica Aanmoedigingsprijzen Natuurkunde en technische natuurkunde (8 prijzen van elk 500 euro)

Laudatio door Piet Mulders, penningmeester Stichting Physica, voor:

Prijswinnaars: Nino Corak TU Delft, Lisa Eij Universiteit Utrecht, Berit Kooter Universiteit van Amsterdam / Vrije Universiteit, Natálie Koscelanská Rijksuniversiteit Groningen, Wouter Leenen Radboud Universiteit, Tobias Lewerissa Universiteit Leiden, Raoul Sanches TU Eindhoven, Naomi Spier Universiteit Twente.

Verslag Jury Jong Talent Aanmoedigingsprijzen 2021

Pfizer Prijzen voor Life Sciences (1e prijs 3.000 euro, 2e prijs 2.000 euro, 3e prijs 1.000 euro)

Laudatio door Marc Kaptein, medisch directeur Pfizer, voor:

Prijswinnaar Sophie Mastenbroek Universiteit van Amsterdam (3e prijs) voor haar scriptie 'The contribution of neurodegenerative, glial-related, and inflammatory CSF biomarkers to brain and cognitive resilience against tau pathology in Alzheimer’s disease'.

Prijswinnaar Marius Messemaker Universiteit Utrecht (2e prijs) voor zijn scriptie 'Mapping cell states in response to immunotherapy in cancer patients and tumour-bearing mouse models using single-cell analysis'.

Prijswinnaar Sabine Straathof Universiteit van Amsterdam (1e prijs) voor haar scriptie 'Lysozyme peptide fingerprinting by engineered Aerolysin nanopore'.

Juryrapport Pfizer Prijzen voor Life Sciences 2021

UITGELICHT Ieder levend wezen heeft uniek weefsel, opgebouwd uit cellen die eiwitten bevatten. Masterstudent Sabine Straathof (Biomedical Sciences, UvA) onderzocht in haar afstudeeronderzoek hoe de wetenschap die unieke samenstellingen van eiwitten, fingerprints, kan meten. Daarmee won zij de eerste prijs van de Pfizer Prijzen voor Life Sciences. Sabine is cum laude afgestudeerd en is nu PhD in Groningen (RUG).

Het resultaat van Sabines onderzoek is een techniek die bijvoorbeeld in tegenstelling tot de Covid antigeentest, meerdere verschillende virussen zou kunnen identificeren aan de hand van hun unieke eiwit-fingerprint. Denk naast covid aan een gewone griep, maar ook aan bijvoorbeeld hepatitis.

Team van Nobelprijswinnaar Frances Arnold

Sabine is voor haar onderzoek naar Californië gegaan en zat in het team van Frances Arnold, Nobelprijswinnaar scheikunde 2018. Daar heeft Sabine veel geleerd, zo vertelde ze: "in het team van Frances Arnold en collega’s heb ik bijv. leren schrijven, ze nemen je mee naar een hoog niveau".

KNMP Aanmoedigingsprijzen Farmacie of (bio)farmaceutische wetenschappen (4 prijzen van elk 500 euro)

Laudatio door Nicole Hunfeld, vicevoorzitter en penningmeester KNMP-bestuur, voor:

Prijswinnaars: Daan Bijker Rijksuniversiteit Groningen, Thom van Gemeren Vrije Universiteit, Willemijn van der Heijden Universiteit Leiden, Raghad Kasas Universiteit Utrecht.

Verslag Jury Jong Talent Aanmoedigingsprijzen 2021

 

DE KHMW ZIET ERNAAR UIT PRIJSWINNAARS EN SPONSORS OP EEN LATER MOMENT ALSNOG IN HET HODSHON HUIS TE KUNNEN VERWELKOMEN! 

 

Spaarnelezing hier terug te kijken

Spaarnelezing hier terug te kijken

Op woensdag 17 november vond in de Grote of St.-Bavokerk de tweejaarlijkse Spaarnelezing plaats. De Spaarnelezing is een initiatief van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen en Teylers Museum en heeft als doel om de wetenschappelijke kennis van beide instituten te delen met een breed publiek. Vooraanstaande sprekers behandelen verleden, heden en toekomst van de wetenschap.

In aanloop naar de opening van Pieter Teylers Huis stond de Spaarnelezing dit jaar in het teken van de Verlichting. Vanuit Londen sprak via een live verbinding Prof. dr. Jonathan Israel, em. hoogleraar Modern European History aan het Institute for Advanced Study, School of Historical Studies, Princeton. Zijn lezing was getiteld The Enlightenment and the Birth of the Museum.

Prof. dr. Beatrice de Graaf, hoogleraar History of International Relations & Global Governance aan de Universiteit Utrecht, was live in de kerk aanwezig om haar lezing Moeder, organisme of machine? Van vorstenstaat naar eenheidsmachine – de staat in beeld in het tijdperk van revoluties uit te spreken.

De presentatie was in handen van Ziggy Klazes.

De hele middag is hier terug te zien: