Brouwer Vertrouwensprijs 2023

Brouwer Vertrouwensprijs 2023

De KHMW is op zoek naar hét maatschappelijke initiatief dat het onderling vertrouwen in de Nederlandse samenleving versterkt. Tot en met 30 september is het voor iedereen mogelijk om initiatieven aan te melden die kans maken op de Brouwer Vertrouwensprijs ter waarde van 100.000 euro.

Voor informatie en aanmelden, ga naar: https://khmw.nl/vertrouwensprijs/

Vacature Medewerker Secretariaat

Vacature Medewerker Secretariaat

De Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen (KHMW) is opgericht in 1752 met als doelstelling de wetenschap te bevorderen en een brug te slaan tussen wetenschap en samenleving. Haar voornaamste activiteiten bestaan uit het uitreiken van wetenschappelijke prijzen en het organiseren van lezingen en symposia, steeds vaker in samenwerking met bevriende organisaties. De KHMW telt ruim 400 directeuren (vertegenwoordigers uit de samenleving) en ruim 500 leden (wetenschappers). De KHMW is sinds 1841 gevestigd in het Hodshon huis aan het Spaarne in Haarlem.

 

De Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen zoekt een

Medewerker Secretariaat, voor 16 tot 24 uur per week.

Taken
o          Ondersteuning van de (wetenschappelijke) secretarissen en het bestuur.
o          Administratie met betrekking tot prijzen en bijeenkomsten.
o          Hand- en spandiensten bij prijsuitreikingen en bijeenkomsten.

Profiel
o          Ten minste HBO-niveau.
o          Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal.
o          Uitstekende beheersing van MS Office (Word, Excel, PowerPoint en Outlook).
o          Kennis van WordPress is een pre.
o          Secure en betrokken werkhouding.
o          Belangstelling voor het (academische) werkterrein van de KHMW en affiniteit met de doelstelling.
o          Flexibel inzetbaar m.b.t. de invulling van de werkuren.
o          Woonachtig in Haarlem of directe omgeving.

Je werkt in een klein hecht team in een bijzondere omgeving.
Bij gebleken geschiktheid is uitbreiding van taken en verantwoordelijkheden mogelijk.

 

Je reactie, voorzien van CV, kun je tot en met 7 juli richten aan het secretariaat van de KHMW via secretaris@khmw.nl.

D.J. Veegens Prijs 2022 toegekend aan Dr. Lauren Lauret

D.J. Veegens Prijs 2022 toegekend aan Dr. Lauren Lauret

Op vrijdag 10 juni werd de Veegens Prijs 2022 uitgereikt aan Dr. Lauren Lauret voor haar proefschrift "Regentenwerk. Vergaderen in de Staten-Generaal en de Tweede Kamer, 1750-1850" (Universiteit Leiden, juni 2020).

De laudatio werd uitgesproken door jurylid Prof. dr. Joop van den Berg, em. hoogleraar parlementaire geschiedenis aan de Universiteit Leiden, em. hoogleraar parlementair stelsel aan de Universiteit Maastricht en oud-lid Eerste Kamer. Juryrapport D.J. Veegens Prijs 2022

De prijs werd uitgereikt door KHMW-bestuurslid Drs. Henk de Jong (rechts) en Mr. Jan Peter Weitenberg (links), voorzitter van de Stichting Fonds voor de Geld- en Effectenhandel, sponsor van de Dirk Jacob Veegens Prijs sinds 1982.

De prijsuitreiking, met een prachtige presentatie door de prijswinnaar over haar bekroonde werk, werd live gestreamd en is na te kijken op het YouTube kanaal van de KHMW

Meer weten? Lees dan de handelseditie van het bekroonde proefschrift uitgegeven bij Prometheus. 

 

Interview Lauren Lauret, winnaar Veegens prijs 2022

“De D.J. Veegens prijs kwam vrij onverwacht. Mijn promotor adviseerde me om meteen na de voordracht te vergeten dat ik meedeed, dan zou het echt een verrassing zijn. En dat was het.” Aan het woord is prijswinnaar Lauren Lauret, die een proefschrift schreef over de vergaderpraktijken van de Staten-Generaal uit de tijd van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden vergeleken met die van de Tweede Kamer in de eerste helft van de 19e eeuw.

Een stage bij het Huygens ING bracht haar op de restauratie van de Staten-Generaal als onderwerp. Toen ze aangaf interesse te hebben in een onderzoek naar een latere periode van de Staten-Generaal, bleek er precies een vraag in de wetenschap te spelen. NWO had een aanvraag van hoogleraren Judith Pollmann en Henk te Velde gehonoreerd over diezelfde periode. Lauret werd door het tweetal geadopteerd en zo leidde deze samenloop van omstandigheden tot haar proefschrift.

Het onderwerp ligt haar na aan het hart. “Mijn onderzoek toont aan dat je nog meer leven in het parlement ziet als je kijkt vanuit het perspectief van de vroegmoderne vergaderpraktijk. Ze waren heel gedegen aan het werk, ook al was er nog geen levendig debat.” Lauret vertelt over een uitspraak van ‘een van haar favoriete regenten’ en dat ze een dansje deed als er een mooi geschreven dagboek boven kwam drijven. Ze smulde van de 19e-eeuwers die met een goede pen beschreven wat er gefluisterd werd in de bankjes.

Na haar proefschrift was ze nog helemaal niet klaar met de regenten. Het dagboek van Willem de Clercq, directeur van de Nederlandsche Handel-Maatschappij (NHM), bracht Lauret op het idee om de invloed van terugkerende regentenfamilies uit de koloniën op het Nederlandse bestuur te onderzoeken. Van NWO ontving ze een Rubiconbeurs voor haar onderzoek. Ze doet dat vanuit Londen, “omdat de geschiedschrijving over het koloniale tijdperk in Groot-Brittannië ver voorloopt op de Nederlandse.”

In Groot-Brittannië is een ‘cost of living crisis’ gaande, dus het prijzengeld komt goed van pas. Bovendien wil Lauret voor haar onderzoek graag naar de Bovenwindse Eilanden, Suriname en Indonesië reizen. Zo kan ze ook zelf aan den lijve ondervinden hoe de drukkende hitte voelt, die regenten omschrijven.

Interview door Nicoline van Slingelandt

 

 

 

 

EuroScience Open Forum (ESOF)

Logo_ESOF_LeidenDe stad Leiden is het hele jaar City of Science en van 13 tot en met 16 juli gastheer van het EuroScience Open Forum (ESOF), het grootste multidisciplinaire wetenschappelijke congres van Europa. ESOF2022 vindt uit oogpunt van duurzaamheid plaats in hybride vorm, dus lukt het niet om onsite aanwezig te zijn, dan kan het ook online.
Het thema van deze 10e editie is ‘Crossing Borders, Engaged Science, Resilient Societies’, met de nadruk op het overschrijden van de grenzen tussen wetenschappelijke disciplines om de zeer complexe problemen van deze tijd aan te pakken op allerlei vlakken. Maar er is ook aandacht voor de actualiteit, zo zal prof. Ewine van Dishoeck een zeer interessante sessie houden over de resultaten van de James Webb Space Telescope die net voor ESOF2022 bekend worden gemaakt.
Meer informatie over ESOF2022 en het programma: www.esof.eu

Jong Talent Prijzen / Young Talent Awards

Jong Talent Prijzen / Young Talent Awards

DE INSCHRIJVING VOOR DE JONG TALENT PRIJZEN 2021 IS GESLOTEN.

THE CALL FOR THE YOUNG TALENT AWARDS 2021 IS CLOSED.

 

Jong Talent Prijzen - informatie in het Nederlands

De Hollandsche Maatschappij Prijzen voor Jong Talent worden jaarlijks toegekend ter bevordering van het wetenschappelijk onderwijs in de technische en exacte vakken: 

AFSTUDEERPRIJZEN, ter bekroning van uitzonderlijke studieresultaten (masterscriptie of onderzoeksverslag) aan een Nederlandse instelling voor wetenschappelijk onderwijs:
KNVI/KIVI Scriptieprijzen voor Informatica en Informatiekunde (€ 3.000, twee 2e prijzen van € 1.000)
Tata Steel Afstudeerprijs voor Werktuigbouwkunde en Materiaalkunde (€ 5.000)
Pfizer Prijzen voor Life Sciences (1e prijs van € 3.000, 2e prijs van € 2.000, 3e prijs van € 1.000)
Koninklijke Van Wijhe Verf Afstudeerprijs voor Chemie en Procestechnologie (€ 3.000)
Philips Afstudeerprijs Technology for Healthcare Solutions (€ 3.000)
Philips Afstudeerprijs Data Science and Artificial Intelligence in Health Care (€ 3.000)
East-West Seed Afstudeerprijs voor Plantenwetenschappen (€ 5.000)
ASML Afstudeerprijs voor Wiskunde (€ 5.000)
Shell Afstudeerprijzen voor Natuurkunde (1e prijs van € 3.000, 2e prijs van € 2.000, 3e prijs van € 1.000)
Lorentz Afstudeerprijs voor Theoretische Natuurkunde (€ 3.000)
De Zeeuw-Van Dishoeck Afstudeerprijs voor Sterrenkunde (€ 3.000)
Enza Zaden Afstudeerprijs voor Biologie (€ 3.000)

AANMOEDIGINGSPRIJZEN, voor de beste studieresultaten in het eerste studiejaar aan een Nederlandse instelling voor wetenschappelijk onderwijs, 56 prijzen van elk € 500, in de studierichtingen:
Wiskunde en technische wiskunde: 9 prijzen. Sponsor: ORTEC
Natuurkunde en technische natuurkunde: 8 prijzen. Sponsor: Stichting Physica
Scheikunde: 6 prijzen. Sponsor: Shell
Informatica & technische informatica: 9 prijzen. Sponsor: KNVI/KIVI
Technology for Healthcare Solutions (voor studenten Biomedische technologie): 2 prijzen. Sponsor: Philips
Chemische technologie: 3 prijzen. Sponsor: VNCI
Werktuigbouwkunde en materiaalkunde: 3 prijzen. Sponsor: Canon
Civiele en maritieme techniek: 3 prijzen. Sponsor: Vaderlandsch Fonds/Dorus Rijker Fonds
Lucht- en ruimtevaarttechniek: 2 prijzen. Sponsor: KHMW
Farmacie of (bio)farmaceutische wetenschappen: 4 prijzen. Sponsor: KNMP
Biologie: 7 prijzen. Sponsor: Enza Zaden

 

Young Talent Awards - Information in English

The Holland Society Young Talents Awards are yearly awarded for students in science and technology:

GRADUATION AWARDS for exceptional achievements (master theses/research reports) at a Dutch institution of academic education: 
KNVI/KIVI Thesis Prizes for Informatics and Information Science (€ 3,000, two 2nd prizes of each € 1,000)
Tata Steel Graduation Award for Mechanical Engineering and Materials Science (€ 5,000)
Pfizer Awards for Life Sciences (three prizes of € 3,000, € 2,000 and € 1,000)
Koninklijke Van Wijhe Verf Graduation Award for Chemistry and Process Technology (€ 3,000)
Philips Graduation Award for Technology for Healthcare Solutions (€ 3,000)
Philips Graduation Award for Data Science and Artificial Intelligence in Health Care (€ 3,000)
East-West Seed Graduation Award for Plant Sciences (€ 5,000)
ASML Graduation Award for Mathematics (€ 5,000)
Shell Graduation Awards for Physics (three prizes of € 3,000, € 2,000 and € 1,000)
Lorentz Graduation Award for Theoretical Physics (€ 3,000)
De Zeeuw-Van Dishoeck Graduation Award for Astronomy (€ 3,000)
Enza Zaden Award for Biology (€ 3,000)

INCENTIVE AWARDS for the best grades achieved in the first year at a Dutch institution for academic education, 56 prizes of each € 500:
Mathematics and technical mathematics: 9 prizes, provided by ORTEC
Physics and technical physics: 8 prizes, provided by Stichting Physica
Chemistry: 6 prizes, provided by Shell
Informatics and technical informatics: 9 prizes, provided by KNVI/KIVI
Technology for Healthcare Solutions (for students Biomedical Technology): 2 prizes, provided by Philips
Chemical Engineering: 3 prizes, provided by VNCI
Mechanical Engineering and Materials Science: 3 prizes, provided by Canon
Civil and Marine Engineering: 3 prizes, provided by Vaderlandsch Fonds/Dorus Rijkers Fonds
Aerospace: 2 prizes, provided by KHMW
Pharmacy or (bio)pharmaceutical sciences: 4 prizes, provided by KNMP
Biology: 7 prizes, provided by Enza Zaden

Voor het verslag van Jong Talentprijsuitreiking 2021 klik hier.

Voor het verslag van Jong Talentprijsuitreiking 2020 klik hier.

 

Koninklijke Van Wijhe Verf

Koninklijke Van Wijhe Verf sponsort met ingang van 2021 de Jong Talent Afstudeerprijs voor Chemie en Procestechnologie en daarvoor van 2015-2020 de Aanmoedigingsprijzen Chemische Technologie voor eerstejaarsstudenten.
Marlies van Wijhe, directeur van Koninklijke Van Wijhe Verf uit Zwolle, vindt de prijzen een goede manier om jongeren te stimuleren mooie dingen uit hun vak te halen, ‘mede door hun enthousiasme komen er oplossingen voor problemen van nu en morgen, bijvoorbeeld als het gaat om innovatie en duurzaamheid’.
Ze heeft zelf ervaren hoe belangrijk een prijs kan zijn. In 2010 werd Marlies uitgeroepen tot Zakenvrouw van het Jaar. ‘Dat heeft ontzettend veel deuren geopend en mij de kans gegeven veel publiciteit voor het bedrijf te genereren. Het werd een ontzettend intensief jaar, maar ook echt een omslagjaar voor Van Wijhe Verf: we stonden daarna nog nadrukkelijker op de kaart als een serieuze speler in de verfbranche.’

Voor het volledig interview met Marlies van Wijhe in het KHMW jaarverslag 2020 klik hier.

 

East-West Seed

Zaadveredelingsbedrijf East-West Seed sponsort sinds vier jaar de Jong Talent Afstudeerprijs voor Plantenwetenschappen van 5.000 euro. Maaike Groot, manager public affairs, zorgt dat ze zelf elk jaar de prijs uit kan reiken. ‘Toen de KHMW ons benaderde vonden we het meteen een goed idee. Het past in ons streven de zichtbaarheid van het vak en het belang ervan onder de aandacht te brengen. Extra leuke bijkomstigheid is natuurlijk dat je door die jonge talenten ook het contact met de wetenschappers kunt aanhalen.’
East-West Seed is 37 jaar geleden opgericht door Simon Groot uit Enkhuizen, de vader van Maaike. ‘Hij behoort tot de zesde generatie van een familie van Westfriese zaadboeren, de regio die de bakermat is van de (internationale) groentenzaadveredeling. Hij richtte zijn eigen bedrijf op, omdat hij zag dat boeren in tropische landen in Zuidoost-Azië werkten met slechte kwaliteit groentenzaden van slechte kwaliteit. Met zijn westerse kennis wilde hij hen helpen hun zaden te optimaliseren zodat de opbrengsten zouden toenemen.’

Lees het volledig interview met Maaike Groot in het KHMW jaarverslag 2018 op p.71.

 

ASML

ASML sponsort de Jong Talent Afstudeerprijs sinds 2013. John Koster, directeur Software Development & Engineering bij ASML:
‘Wiskunde is belangrijk voor ons. Het is de taal van de engineer. Met behulp van wiskunde zijn we in staat complexe vraagstukken te beschrijven en die gaan we hier altijd met meerdere mensen te lijf. Daarvoor hebben we steeds ingewikkeldere wiskundige algoritmes
nodig, want nauwkeurigheid in onze producten is extreem belangrijk. De invloed van het vak wordt steeds gewichtiger.’
‘Hoe leuk is het als je door je te verbinden aan deze prijs in contact komt met mensen die wiskunde ook leuk vinden en  doorzettingsvermogen tonen om het vak onder de knie te krijgen? Wie plezier beleeft aan wiskundige vraagstukken en er energie van krijgt om wiskunde een praktische toepassing te geven, is bij ons op de goede plek. Als lid van onze ontwikkelteams werk je zo aan de essentiële bouwstenen voor onze machines.’

Lees het volledig interview met John Koster in het KHMW jaarverslag 2017 op p.52.

 

Philips

Philips is sinds 2012 de vaste sponsor van twee Jong Talent Aanmoedigingsprijzen voor biomedische technologie. In 2016 zijn daar twee Jong Talent Afstudeerprijzen bijgekomen: de Philips Afstudeerprijs voor Biomedische Technologie en de Philips Afstudeerprijs Data Science in Health Care. Hans Hofstraat, vice president bij Philips Research en actief als innovation program manager en lid van de Healthcare Program Board bij Philips, is vanaf het begin bij de sponsoring betrokken. ‘Ons bedrijf draait om goede medewerkers. Voor onze research-afdeling rekruteren wij elk jaar een groot aantal nieuwe medewerkers. Voor veel jonge medewerkers begint hun loopbaan bij ons bij Philips Research. Dan helpt het als je je netwerk jonge talenten in de academia actief onderhoudt. Eén van de manieren waarop we dit doen is door goede prestaties te belonen. Dat is de reden dat we sinds dit jaar ook afstudeerprijzen sponsoren.’

Lees het volledig interview met Hans Hofstraat in het KHMW jaarverslag 2016 op p.61.

 

De Zeeuw-Van Dishoeck Fonds

Het echtpaar Ewine van Dishoeck en Tim de Zeeuw hebben bij de Hollandsche Maatschappij sinds 2014 een fonds op naam dat in vijf jaar is aangegroeid tot 150.000 euro. Daaruit wordt jaarlijks de Jong Talent De Zeeuw-Van Dishoeck Afstudeerprijs voor Sterrenkunde gefinancierd. Het echtpaar heeft het fonds opgericht, omdat het al een tijdje naar een manier zocht om het vak sterrenkunde verder te stimuleren. Van Dishoeck: "Daaruit vloeide de gedachte voort dat we dan juist bij de basis moesten beginnen: studenten die al voor sterrenkunde kozen en die we zo steunen verder te gaan in het vak of elders in de maatschappij."

Prof. dr. E.W. (Ewine) van Dishoeck is hoogleraar moleculaire astrofysica aan de Universiteit Leiden. Ze doet momenteel onderzoek naar moleculen in de ruimte, waarbij ze zich richt op water en de waterkringloop in de ruimte. Ze doet ook onderzoek naar de fysica van de ijskoude, ijle gaswolken tussen de sterren die zich in de buurt van ons eigen zonnestelsel bevinden. Van Dishoeck won vele prijzen en onderscheidingen, waaronder de Spinozapremie, de belangrijkste wetenschappelijke prijs van Nederland. Ze deed onderzoek en doceerde aan Harvard University,Princeton University en het California Institute of Technology.

Prof. dr. P.T. (Tim) de Zeeuw is hoogleraar theoretische sterrenkunde aan de Universiteit Leiden en directeur-generaal van ESO, de Europese sterrenkundige organisatie. Eerder werkte hij onder meer aan het Institute for Advanced Study in Princeton en aan het California Institute of Technology in Pasadena. Zijn onderzoek richt zich op de structuur en dynamica van sterrenstelsels, inclusief de Melkweg. Zijn werk werd onder meer onderscheiden met de Descartes-Huygens Prijs (2001) en verschillende eredoctoraten. Grappig weetje is nog dat De Zeeuw en Van Dishoeck op dezelfde dag zijn gepromoveerd.

Lees het volledig interview met beide astronomen in het KHMW Jaarverslag 2016 op p.51.

 

Pfizer

Wetenschap ligt aan de basis van ons bedrijf. En net als de mensen die in aanmerking komen voor de Pfizerprijs zit innoveren en het zoeken naar baanbrekende ideeën in ons bloed.” Aan het woord is Jan Willem de Heer, manager Communications bij Pfizer Nederland. Het bedrijf is sinds 2011 sponsor van de Pfizer Prijs voor Life Sciences, een van de Jong Talentprijzen die de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen jaarlijks uitreikt.
De prijswinnaar van de Pfizer Prijs voor Life Sciences 2015 is Dorien Maas. Ze heeft de onderscheiding gekregen voor haar onderzoek hoe schizofrenie in de toekomst beter behandeld zou kunnen worden. Dat deed ze bij de onderzoeksgroep Moleculaire Dierfysiologie van de Radboud Universiteit in Nijmegen. Ze ontdekte in een rattenmodel voor schizofrenie vroegtijdige veroudering in de hersenen. Die ontdekking kan aan de basis staan van een betere behandeling van schizofrenie in de toekomst. De medische afdeling van Pfizer Nederland is onder de indruk van haar basale onderzoek. 

Lees het volledig interview met Jan Willem de Heer in het KHMW jaarverslag 2015 op p.56.