Aanmeldformulier

Wim Drees Seminar ‘Fundamenteel herontwerp Toeslagensysteem’

Datum: 12 oktober 2021, aanvang livestream 16.30 uur.

De link naar de livestream wordt op 12 oktober op deze pagina gepubliceerd.

 

Programma:

 • 16.30 uur Aanvang seminar.
  Opening en welkom door Louise Gunning-Schepers, voorzitter van de KHMW.
  Moderator Michiel Sweers, Directeur Innovatie & Kennis ministerie van Economische Zaken, introduceert onderwerp en sprekers.
  Inleiding Alex Brenninkmeijer (15 minuten, waarna 5 min Q&A).
  Inleiding Bas Jacobs (15 minuten, waarna 5 min Q&A).
  Paneldiscussie met politici, de sprekers en de zaal.
 • 18.00 uur Afsluiting.

 

Toelichting

Een te groot aantal huishoudens is nu op één of meerdere toeslagen aangewezen. De Belastingdienst kan het toeslagensysteem nauwelijks meer goed uitvoeren. Er zijn inmiddels vele kleine wijzigingen voorgesteld, maar een fundamenteel herontwerp van het Toeslagensysteem lijkt nodig. Daarbij kan het Toeslagenstelsel niet los worden gezien van het Belastingstelsel.
In dit Dreesseminar zal Alex Brenninkmeijer, lid Europese Rekenkamer, faculteitshoogleraar Institutionele Aspecten van de Rechtsstaat Universiteit Utrecht, een beschouwing geven over aan welke voorwaarden zal moeten zijn voldaan om de relatie tussen overheid en burger te herstellen. Bas Jacobs, hoogleraar Public Economics Erasmus School of Economics, spreekt over de mogelijkheden om de huidige inkomensverhoudingen min of meer in tact te houden via de inzet van slimmere instrumenten, hetgeen het stelsel voor fiscale inkomenspolitiek ook eenvoudiger maakt. Vervolgens zullen politici met de sprekers in gesprek gaan over het Toeslagensysteem en welke lessen we kunnen leren uit vijftien jaar toeslagen.

Jan Brouwer Scriptieprijzen 2022

Hebt u vragen, dan kunt u contact opnemen met het secretariaat via secretaris@khmw.nl

  NOMINATIEFORMULIER JAN BROUWER SCRIPTIEPRIJZEN 2022

  Gegevens kandidaat:

  FilosofieReligiewetenschappen en theologieTaal- en literatuurwetenschappenGeschiedenisRechtswetenschappenEconomische wetenschappenMaatschappijwetenschappen (in engere zin)Gedragswetenschappen

  Gegevens voor te dragen persoon

  Naam kandidaat

  E-mailadres

  Telefoonnummer

  Geboortejaar

  Universiteit

  Officiële naam van de masteropleiding

  Titel van de scriptie

  Datum waarop scriptie is goedgekeurd

  Afstudeerdatum

  Gegevens voordrager(s)

  Faculteit:

  Naam voordrager(s)

  Functie voordrager

  E-mailadres

  Telefoonnummer

  Privacy


  Upload bijlagen:

  Aanbevelingsbrief van scriptiebegeleider/docent(PDF, max 2mb)(*):

  Cijferlijst van de masterstudie (PDF, max 2mb)(*):

  CV van de genomineerde (PDF, max 2mb)(*):

  Masterscriptie (PDF, max 10mb)(*):

  Evt. extra bijlage (PDF, max 4mb):


  Brouwer Vertrouwensprijs 2022 – Inschrijving open tot en met 8 oktober

  Brouwer Vertrouwensprijs 2022 – Inschrijving open tot en met 8 oktober

  Voor deze prijs van 100.000 euro is de KHMW op zoek naar hét maatschappelijke initiatief dat het onderling vertrouwen in de Nederlandse samenleving versterkt. Het is voor iedereen mogelijk om initiatieven aan te melden, via het formulier op de webpagina van de prijs.

  De Koninklijke Hollandse Maatschappij der Wetenschappen (KHMW) beoogt al sinds 1752 een brug te slaan tussen wetenschap en samenleving. Met de Brouwer Vertrouwensprijs stimuleert de KHMW de verdere ontwikkeling van een bestaand project dat bewezen succesvol bijdraagt aan het versterken van het onderling vertrouwen in Nederland. De prijs beoogt de winnaar(s) in staat te stellen hun initiatief sneller en grootschaliger verder te kunnen brengen. Het prijswinnende initiatief moet wetenschappelijk onderbouwd kunnen worden.
  Het is de vijfde keer dat de Brouwer Vertrouwensprijs uitgereikt zal worden. 

  MEER INFORMATIE EN INSCHRIJFFORMULIER