Dr. Saal van Zwanenberg Prijs 2015

Dr. Saal van Zwanenberg Prijs 2015

Voordrachten voor deze prijs op het gebied van geneesmiddelenonderzoek kunnen worden ingediend tot 1 juli 2015.
Het bestuur van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen maakt bekend dat de Dr. Saal van Zwanenberg Stichting sinds 2014 ondergebracht bij de KHMW sinds 2014 ondergebracht bij de KHMW een prijs van € 25.000- beschikbaar stelt.
De Dr. Saal van Zwanenberg Prijs wordt eenmaal in de twee jaar uitgereikt als ereprijs aan een onderzoeker die zich verdienstelijk heeft gemaakt op het gebied van onderzoek dat direct of indirect heeft geleid tot de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen of de processen die daar rondom plaatsvinden. Het betreft hier de volle breedte van het geneesmiddelonderzoeksveld: ‘van molecuul tot klinische toepassing’.
Zie voor meer informatie onderstaande aankondiging.

Prijsvraag 2015

Prijsvraag 2015

Schrijf een essay over ... en win een gouden medaille!
De Koninklijke Hollandsche Maatschappij schrijft samen met NRC jaarlijks een Prijsvraag uit. Dit jaar is het onderwerp: Druk sans-serif;">Druk drukkerdrukst. Het lijkt of iedereen het steeds drukker heeft. Is deze indruk juist en zo jahoe komt dat?
Deze vraagstelling van mevrouw Prof. dr. M.J.H. (Maaike) Meijerhoogleraar studies van gender & diversiteit aan de Universiteit Maastrichtwerd gekozen uit de vele ontvangen suggesties.
U kunt uw essay van maximaal 2000 woorden sturen aan het secretariaat van de KHMW. De uiterste inzenddatum is 15 juni 2015.
De essays worden beoordeeld door een jury bestaand uit Dr. F. (Fabian) Dekkerarbeidssocioloogmevrouw Drs. P.M. (Nelleke) Noordervliet-Bolschrijveren Prof. dr. K. (Kim) Puttersdirecteur Sociaal Cultureel Planbureau.
De prijsvraag wordt op 4 april tevens aangekondigd in de Opiniebijlage van NRC.

Nieuwe Jan Brouwer Scriptieprijzen uitgereikt

Nieuwe Jan Brouwer Scriptieprijzen uitgereikt

Naast de Jong Talent Prijzen van de KHMW zijn er nu ook alfa/gamma afstudeerprijzen!
De Jan Brouwer Scriptieprijzen worden gefinancierd vanuit het Jan Brouwer Fonds. Met ingang van 2015 zijn er jaarlijks zeven prijzen van elk 2.000 Euro beschikbaar in de wetenschapsgebieden: Filosofie en theologie Taal- en literatuurwetenschappen Taal- en literatuurwetenschappen GeschiedenisRechtswetenschappenEconomische wetenschappenMaatschappijwetenschappen (in engere zin) en Menswetenschappen.
Tijdens deze eerste editie werden op 14 april in de Blauwe Zaal van het Hodshon Huis vijf prijzen uitgereikt. De bijeenkomst werd geopend door Alexander Rinnooy Kanvoorzitter van de KHMW. De prijzen werden uitgereikt door Marlies Veldhuijzen van Zanten-Hyllnervoorzitter van het Jan Brouwer Fonds. Adriaan Voorsdirecteur KHMW en kleinzoon van Ir. L.E.J. (Jan) Brouwer hield een persoonlijk en inspirerend verhaal over de naamgever van de prijzeneen bijzondere man.
Jan Brouwer (1910 - 1983) kwam uit een geslacht van geleerden - zijn vader was geoloog met internationale bekendheidzijn oomnaar wie hij was genoemdeen wereldberoemde wiskundige. Hijzelf had een uitermate goed verstand en een fenomenaal geheugen. Op 21-jarige leeftijd studeerde hij in Delft af als mijnbouwkundig ingenieur. Na zijn studie trad Brouwer in dienst bij de Bataafse Petroleum Maatschappij. Hij beëindigde zijn actieve loopbaan als president-directeur van de Koninklijke Nederlandsche Petroleum Maatschappij in 1971. In het begin van de 80er jaren heeft Brouwer een deel van zijn vermogen bestemd voor een fonds ten behoeve van interdisciplinair wetenschappelijk onderzoek in Nederland. Dit Jan Brouwer Fonds is begin 2003 aan de zorg van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen toevertrouwd.
Hieronder vindt u een overzicht van de prijswinnaars en kunt u de winnende scripties en de juryrapporten inzien.
een wereldberoemde wiskundige. Hijzelf had een uitermate goed verstand en een fenomenaal geheugen. Op 21-jarige leeftijd studeerde hij in Delft af als mijnbouwkundig ingenieur. Na zijn studie trad Brouwer in dienst bij de Bataafse Petroleum Maatschappij. Hij beëindigde zijn actieve loopbaan als president-directeur van de Koninklijke Nederlandsche Petroleum Maatschappij in 1971. In het begin van de 80er jaren heeft Brouwer een deel van zijn vermogen bestemd voor een fonds ten behoeve van interdisciplinair wetenschappelijk onderzoek in Nederland. Dit Jan Brouwer Fonds is begin 2003 aan de zorg van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen toevertrouwd.
Hieronder vindt u een overzicht van de prijswinnaars en kunt u de winnende scripties en de juryrapporten inzien.

Boerhaave Biografie Prijs 2015

Boerhaave Biografie Prijs 2015

Zes auteurs zijn nog in de race voor het winnen van de Boerhaave Biografie Prijs 2015 voor de beste Nederlandse geleerdenbiografie
De jury (Dr. J.P. HogendijkDr. F.H. van Lunteren en Dr. W.W. Mijnhardt) selecteerde uit achttien nominaties na rijp beraad een shortlist van zes titels. Het gaat om biografieën van wetenschappersgepubliceerd in de periode 2012-2014.
De shortlist bestaat uit:
- Nele Beyensgepubliceerd in de periode 2012-2014.
De shortlist bestaat uit:
- Nele Beyens Immer bereid en nooit verlegen. Hector Treubvrouwenarts in een mannenmaatschappij (Boom2013)
- Timo Bolt en Joost Vijselaar J.L.C. Schroeder van der Kolk en het ontstaan van de psychiatrie in Nederland (Boom2012)
- Patricia Faasse Een beetje opstandigheid. Johanna Westerdijk. De eerste vrouwelijke hoogleraar van Nederland (Atlas Contact2012)
- Peter Jan Knegtmans Geldijdelheid en hormonen. Ernst Laqueurhoogleraar en ondernemer (Boom2014)
- P.C. van der Kruit Jacobus Cornelius Kapteyn: Born Investigator of the Heavens (Springer2014)
- Boudewijn Smits Lou de Jong 1914-2005. Historicus met een missie (Boom2014)
Hoofdpersonen in deze boeken zijn artsbioloogfarmacoloogastronoom of historicus: een aansprekende verdeling over de wetenschapsgebieden. Opmerkelijk is de aanwezigheid van uitgeverij Boom in de shortlist met vier titels.
De winnaar van de Boerhaave Biografie Prijs 2015 wordt op woensdag 28 oktober tijdens een feestelijke bijeenkomst in het Haarlemse Hodshon Huis bekend gemaakt. Hij of zij ontvangt een originele Boerhaave-medaille (naar een stempel uit 1869) en een geldbedrag van € 2500-.
De Boerhaave Biografie Prijs is een initiatief van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen en Museum Boerhaave en sluit aan bij het toegenomen belang van het genre ‘biografie’ in de wetenschapsgeschiedenis. Hij wordt iedere drie jaar uitgereikt. In 2012 ging de prijs naar Kees Schuytauteur van Het spoor terug: J.B. Charles / W.H. Nagel 1910 – 1983 (Balans201.
De Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappenopgericht in 1752hoogleraar en ondernemer (Boom2014)
- P.C. van der Kruit Jacobus Cornelius Kapteyn: Born Investigator of the Heavens (Springer2014)
- Boudewijn Smits Lou de Jong 1914-2005. Historicus met een missie (Boom2014)
Hoofdpersonen in deze boeken zijn artsbioloogfarmacoloogastronoom of historicus: een aansprekende verdeling over de wetenschapsgebieden. Opmerkelijk is de aanwezigheid van uitgeverij Boom in de shortlist met vier titels.
De winnaar van de Boerhaave Biografie Prijs 2015 wordt op woensdag 28 oktober tijdens een feestelijke bijeenkomst in het Haarlemse Hodshon Huis bekend gemaakt. Hij of zij ontvangt een originele Boerhaave-medaille (naar een stempel uit 1869) en een geldbedrag van € 2500-.
De Boerhaave Biografie Prijs is een initiatief van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen en Museum Boerhaave en sluit aan bij het toegenomen belang van het genre ‘biografie’ in de wetenschapsgeschiedenis. Hij wordt iedere drie jaar uitgereikt. In 2012 ging de prijs naar Kees Schuytauteur van Het spoor terug: J.B. Charles / W.H. Nagel 1910 – 1983 (Balans201.
De Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappenopgericht in 1752heeft als doel het in de ruimste zin bevorderen van de wetenschapo.a. via het uitreiken van prijzen en stipendia. Museum BoerhaaveRijksmuseum voor de Geschiedenis van de Natuurwetenschappen en Geneeskundetoont vijf eeuwen innovatie en kennisvermeerdering in wetenschap en techniektoegespitst op Nederland.

Coornhert Lyceum valt in de prijzen

Zowel de prijs voor het beste profielwerkstuk HAVO als voor het beste profielwerkstuk VWO ging dit jaar naar leerlingen van het Coornhert.
Op donderdagmiddag 16 april werden de jaarlijkse profielwerkstukprijzen van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen uitgereikt door Alexander Rinnooy Kan. Jurylid Jan Spoelder voerde de spanning op door voor de bekendmaking van de winnaars voor de bekendmaking van de winnaars elk werkstuk uitvoerig te voorzien van jurycommentaar.
De eervolle vermelding voor HAVO ging naar naar het werkstuk De gevaren van een uitbarsting van de Vesuvius van Jochem Veerman van het Mendelcollegedie heeft laten zien dat een HAVO-leerling in staat is om een zeer goed geschreven en informatief werkstuk op VWO-niveau te maken!
De eervolle vermelding voor VWO ging naar het werkstuk Edmund Husserls filosofie van de logica van Daniel de Vries van het Gymnasium Felisenumdie een opmerkelijk ambitieus onderwerp heeft gekozen door voor Husserl te kiezenzeker niet de gemakkelijkste filosoof. Een heel bijzondere prestatie!
De eerste prijs voor de HAVO-inzendingen werd toegekend aan Ellis van Keulen en Mandy van Dam van het Coornhert Lyceum voor hun mooie PWS Biobrandstof uit Algen. Hun werkstuk heeft niet alleen maatschappelijke relevantie. Het werd ook heel helder opgeschreven. De jury hoopt dat hun reis naar Wageningen een voortgezette studie dichterbij heeft gebracht.
Ten slotte maakte de jury met veel genoegen de maker van het winnende profielwerkstuk VWO bekend: Tim Trussnereveneens leerling van het Coornhert Lyceum die met zijn werkstuk Kunstmatig Leven en Kunstmatige Neurale Netwerken grote indruk maaktomdat het niet alleen op academisch niveau maar ook behoorlijk toegankelijk geschreven is. Een van de juryleden gaf dit werkstuk aan het eind van de bespreking dan ook spontaan een tien!
De KHMW en juryleden Jan SpoelderTon Nijhuis en Rina van Opstal feliciteren alle winnaars!
Alle genomineerden ontvingen na afloop het boek ‘Encyclopedie van misvattingen’ door gastspreker Hans van Maanen. Bent u er van overtuigd dat de Rijn bij Lobith ons land binnenkomt en dat suiker in de benzinetank een auto onklaar maakt? Dan is dit boek wat voor u. Hans van Maanen is wetenschapsjournalist en publicist. Hij schreef een tiental populairwetenschappelijke boeken.
Het volledige juryrapport én de winnende profielwerkstukken zijn hieronder in te zien.