Headlines

Een overzicht van de actuele nieuwsfeiten van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen.

Essayprijsvraag corona

Essayprijsvraag corona

Stel uw observaties over (de gevolgen van) corona op schrift in een essay van maximaal 1.000 woorden.

Lees meer
Jaardiner 2020

Jaardiner 2020

Op 16 mei zouden in Haarlem de jaarvergadering en het jaardiner van onze Maatschappij plaatsvinden. De jaarvergadering gaat online in verkorte vorm door. Zalm, asperges en aardbeien eten directeuren en leden dit jaar noodgedwongen thuis. Een impressie hiervan ziet u in dit bericht.

Lees meer
Verslag Winterlezing 2020

Verslag Winterlezing 2020

Galapagos – in 20 jaar van idee tot medicijn. Hoe volharding en focus op innovatie uiteindelijk een AEX bedrijf heeft opgeleverd. Door Ir. O. (Onno) van de Stolpe, CEO Galapagos.

Lees meer
Verslag Jan Brouwer Conferentie 2020

Verslag Jan Brouwer Conferentie 2020

Wie zorgt voor publieke waarden in de digitale samenleving? Met als sprekers Prof. dr. mr. E.M.L. (Lokke) Moerel, Prof. dr. M.J.G. (Michel) van Eeten en Prof. dr. B.J. (Bart) Jacobs, en als moderator Drs. I.C. (Inge) Bryan.

Lees meer
Benoemingen 2020

Benoemingen 2020

Op 8 februari 2020 zijn 20 nieuwe directeuren, 20 nieuwe leden en 1 nieuw buitenlands lid benoemd.

Lees meer
Hodshon Huis vol Jonge Talenten!

Hodshon Huis vol Jonge Talenten!

Op maandag 25 november werden de jaarlijkse Jong Talent Prijzen in de technische en exacte vakken uitgereikt: 18 afstudeerprijzen voor masterstudenten en 61 aanmoedigingsprijzen voor eerstejaarsstudenten.

Lees meer
For Women In Science

For Women In Science

De eerste Rising Talent Award van 3.500 euro werd op 21 november in het Hodshon Huis uitgereikt aan Jorinde van de Vis, postdoc bij het DESY instituut Hamburg, voor haar onderzoek naar ‘Higgs dynamics in the early universe’.

Lees meer
Verslag Spaarnelezing

Verslag Spaarnelezing

Heeft u de Spaarnelezing gemist? De volledige lezing van Kim Reynolds is nu na te lezen, alsook een aan zijn lezing gerelateerd interview met Micha de Winter in het Haarlems Dagblad.

Lees meer
Verslag Herfstlezing

Verslag Herfstlezing

Lezing door René Veenstra over sociale netwerken en sociale normen in een tijdperk van individualisering en door Carolien Gehrels over publiek-private samenwerking in een tijdperk van digitalisering, globalisering en urbanisatie

Lees meer

Denken over geloven

Het boek "Denken over geloven, van moderne zekerheid tot agnostische terughoudendheid" van wetenschappelijk secretaris der Maatschappij Wim B. Drees, is vanaf 15 september 2023 beschikbaar (Amsterdam University Press, 2023). Meer weten

Vanwege de scheiding van kerk en staat werd in de negentiende eeuw in openbare universiteiten kerkelijke theologie vervangen door godsdienstfilosofie. Als venster op het denken over geloven gebruikt Willem B. Drees, de laatste hoogleraar godsdienstwijsbegeerte in Leiden, werk van zijn voorgangers. In de tweede helft van de negentiende eeuw dachten zij houvast te kunnen vinden in het redelijk denken, in kennis van de godsdiensten of hun eigen geloof. Na de Eerste Wereldoorlog wordt geloof gezien als een keuze voor vertrouwen op de zin van het Geheel. Recenter zien we agnostische terughoudendheid die religieus en wetenschappelijk wordt gemotiveerd. Een geladen zwijgen.

Naar aanleiding van dit boek wordt op donderdag 19 oktober ’s middags in Leiden een boeksymposium georganiseerd, met als sprekers Arie Molendijk, Ab de Jong, Christa Anbeek en Marcel Sarot. Academiegebouw, 15.00-17.00. Informatie en aanmelden