Jan Brouwer Scriptieprijzen en J.C. Baak Prijzen

Hieronder is de livestream van de prijsuitreikingen op 11 februari is na te kijken en zijn de juryrapporten in te zien. Alle prijswinnaars: van harte gefeliciteerd!!!

 

JAN BROUWER SCRIPTIEPRIJZEN

Prijs Gedragswetenschappen

Prijswinnaar Rüya Akdağ, Universiteit Leiden, met de scriptie ‘Emotion processing in social anxiety: an impairment in emotion recognition or self-evaluation?’.

Juryrapport JB Scriptieprijs 2021 - Gedragswetenschappen

Prijs Taal- en literatuurwetenschappen

Prijswinnaar Niels Mulder, Radboud Universiteit Nijmegen, met de scriptie ‘Literair ramptoerisme en redactionele bekentenissen. Over metafictie en balkanisme in De Spelers (2009) van Manon Uphoff en Darko's lessen (2017) van Michelle van Dijk’.

Juryrapport JB Scriptieprijs 2021 - Taal- en literatuurwetenschappen

Prijs Maatschappijwetenschappen

Prijswinnaar Mila Bammens, Universiteit Utrecht, met de scriptie ‘The reasoning of the politically incorrect: Negative attitudes towards immigrants expressed on the online platform of 4chan’.

Juryrapport JB Scriptieprijs 2021 - Maatschappijwetenschappen

Prijs Economische wetenschappen

Prijswinnaar Jeroen van der Vaart, Rijksuniversiteit Groningen, met de scriptie ‘Health inequalities and the progressivity of retirement programs’.

Juryrapport JB Scriptieprijs 2021 - Economische wetenschappen

Prijs Filosofie

Prijswinnaar Ruth Kleczewski, Rijksuniversiteit Groningen, met de scriptie ‘Tolerant or Racist? Using Epistemology of Ignorance to make sense of Dutch Racism’.

Juryrapport JB Scriptieprijs 2021 - Filosofie

Prijs Rechtswetenschappen

Prijswinnaar Bas van Zanten, Universiteit Utrecht, met de scriptie ‘Fiducia in de financieringspraktijk. Covered bonds getoetst aan artikel 3:84 lid 3 BW’.

Juryrapport JB Scriptieprijs 2021 - Rechtswetenschappen

Prijs Religiewetenschappen en theologie

Prijswinnaar Jip Lensink, Universiteit Utrecht, met de scriptie ‘Traditional Tunes Transformed: Resonances and Dissonances between Theology and Lived Religion in the Protestant Church on the Central Moluccas’.

Juryrapport JB Scriptieprijs 2021 - Religiewetenschappen en theologie

Prijs Geschiedenis

Prijswinnaar Teddy Delwiche, Rijksuniversiteit Groningen, met de scriptie ‘Masters of the Manuscript, Makers of Knowledge: Colonial New England Students and their Shorthand Notes’.

Jury Report JB Thesis Award 2021 - History

J.C. BAAK PRIJZEN

1e prijs

Prijswinnaar Eline van Slijpe, Universiteit Leiden, met de scriptie ‘Coercion Theory and Intergenerational Justice. An Inquiry into the implications of coercion as the ground of justice for the intergenerational realm’.

2e prijs

Prijswinnaar Talha Günay, Universiteit Maastricht, met de scriptie ‘Borders of (Ir)Responsibility - A Comprehensive Study on the International Responsibility of the EU in the Context of FRONTX's Joint Operations’.

Juryrapport J.C. Baak Prijs 2021

De prijzen werden uitgereikt door Prof. dr. L.J. (Louise) Gunning-Schepers, voorzitter van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen.

Inleiding over het Jan Brouwer Fonds en de naamgever van de prijzen door Prof. dr. A.A. (Adriaan) Voors, directeur KHMW en kleinzoon van Ir. L.E.J. Brouwer. (start bij 07:13)

Inleiding over het J.C. Baak Fonds en de naamgever van de prijzen door Prof. dr. L.F.M. (Leonard) Besselink, lid KHMW en penningmeester/secretaris van de vml. J.C. Baak Stichting. (start bij 1:18:27)

De laudatio's werden uitgesproken door juryleden:
Prof. dr. M.Ph. (Marise) Born, hoogleraar personeelspsychologie Erasmus Universiteit Rotterdam, bijzonder hoogleraar arbeids- en personeelspsychologie Vrije Universiteit.
Prof. dr. J.W.H. (Jan) Konst, hoogleraar Nederlandse letterkunde Freie Universität Berlin.
Prof. dr. C.J.I.M. (Kène) Henkens, themaleider Werk en Pensioen NIDI, hoogleraar veroudering, pensionering en levensloop UMC Groningen, bijzonder hoogleraar pensioensociologie Universiteit van Amsterdam.
Prof. dr. K.P. (Kees) Goudswaard, hoogleraar economie en bijzonder hoogleraar sociale zekerheid Universiteit Leiden.
Prof. dr. J.W. (James) McAllister, hoogleraar wetenschapsfilosofie Universiteit Leiden.
Prof. mr. A. (Arend) Soeteman, oud-secretaris geestes- en maatschappijwetenschappen KHMW, oud-hoogleraar encyclopedie en wijsbegeerte van het recht Vrije Universiteit.
Prof. dr. H.L. (Herman) Beck, hoogleraar godsdienstwetenschap i.h.b. van de Islam Tilburg University.
Prof. dr. I.B. (Inger) Leemans, hoogleraar cultuurgeschiedenis Vrije Universiteit.
Prof. dr. A.E. (Aafke) Komter, gastonderzoeker sociologie Erasmus Universiteit Rotterdam, emeritus-hoogleraar comparative studies of social solidarity University College Utrecht.
Prof. dr. N.J. (Nico) Schrijver, staatsraad Raad van State (afdeling wetgeving), rechter ad hoc in VN-Tribunaal Recht van de Zee, emeritus-hoogleraar volkenrecht Universiteit Leiden.