Om het boek 'Geven en nemen. Over bouwstenen voor een beter belastingstelsel.' door J.H.M. (Jan) Donders en C.A. (Flip) de Kam te bestellen:

  • Stuurt u een mail aan sdb.secretariaat@khmw.nl, waarin u duidelijk uw naam en adresgegevens vermeldt, voor de verzending van het boek.
  • Maakt u 15 euro over (dit is incl. verzendkosten binnen Nederland) aan de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen, rekeningnummer NL49ABNA 056.11.15.966, o.v.v. van 'bestelling publicatie Wim Drees Fonds' & uw naam.

Na ontvangst van de betaling wordt het boek binnen een week verstuurd.


Specificaties:

Geven en nemen. Over bouwstenen voor een beter belastingstelsel.
J.H.M. Donders en C.A. de Kam.
Deel 7 in de serie Drees Forum.
Uitgave: KHMW, Wim Drees Fonds.
Formaat: 17 x 24 cm.
Omvang: 208 pagina's.
Boekverzorging: Huug Schipper, Studio Tint.
ISBN: 978 90 783 96 253. 

Inhoudsopgave: klik op deze link.

Omschrijving:

De overheid geeft (voorzieningen en uitkeringen) en neemt (belastingen). Het bestaande stelsel van belastingen en inkomenstoeslagen is niet alleen ingewikkeld, het is ook oneerlijk. Binnen de grenzen van de wet ontwijken multinationale ondernemingen in Nederland elk jaar naar schatting voor 1 tot 2,5 miljard euro aan winstbelasting. Minder aandacht krijgt de scheefgroei van de belastingheffing op persoonlijk inkomen uit arbeid en kapitaal. Bij een even hoog inkomen betalen ondernemers over hun inkomen tot 12 procentpunt minder belasting dan werknemers. De belastingdruk op inkomsten uit vermogen varieert van nul (!) tot 49,5 procent. Deze grote verschillen in effectieve tarieven verstoren de economie en ze maken de ongelijkheid van inkomens en vermogens groter. Door vervuilende activiteiten zwaarder te belasten kan het stelsel actief bijdragen aan het verduurzamen van de economie.

In de aanloop naar de Kamerverkiezingen in maart 2021 publiceren ambtenaren en fiscaal-economen een boek en rapporten met een groot aantal bouwstenen voor een beter belastingstelsel. Deze publicaties verdienen bespreking in brede kring. Op basis van vier bijeenkomsten bericht dit boek over de strekking van een aantal bouwsteenrapporten:

· de belastingdruk op inkomsten uit arbeid en vermogen;
· een fair share van multinationals via de vennootschapsbelasting;
· beprijzen van ongunstige gevolgen van ons gedrag om klimaat- en milieudoelstellingen te realiseren;
· vereenvoudiging van het stelsel van inkomenstoeslagen.

Al het denkwerk van de fiscaal-economen heeft amper vrucht gedragen. Van de aanbevelingen voor verbetering en vereenvoudiging van ons stelsel van belastingen en inkomenstoeslagen is weinig terug te vinden in de verkiezingsprogramma’s van zes politieke partijen die – afgaande op de uitslag van opiniepeilingen – na de komende Kamerverkiezingen op meer dan tien Kamerzetels mogen rekenen.

Over de auteurs:

Jan Donders verzorgt economie-opleidingen van de Rijksacademie voor Financiën, Economie en Bedrijfsvoering en is verantwoordelijk voor de organisatie van BoFEB, een programma met een traineeship voor jonge economen bij het Rijk.

Flip de Kam is emeritushoogleraar Economie van de Publieke Sector van de Rijksuniversiteit Groningen.