Vrijdag 18 september werd aan Dr. A.C. (Carla) Hoetink de D.J. Veegens Prijs 2020 uitgereikt voor haar proefschrift ‘Macht der gewoonte. Regels en rituelen in de Tweede Kamer na 1945’ (Radboud Universiteit Nijmegen, maart 2018). Ze ontving de prijs uit handen van Mr. J.P. (Jan Peter) Weitenberg, voorzitter van de Stichting Fonds voor Geld- en Effectenhandel en Prof. dr. L.J. (Louise) Gunning-Schepers, voorzitter van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen.

Hoetink werd voorgedragen voor de prijs door Prof. dr. C.C. (Carla) van Baalen, Prof. dr. J.Th.J. (Joop) van den Berg, Prof. dr. R.A. (Ruud) Koole, Prof. dr. W.P. (Wim) van Meurs en Prof. mr. L.F.M. (Luc) Verheij.

De jury, bestaande uit Prof. dr. H. (Henk) te Velde, Prof. dr. R.A.M. (Remieg) Aerts en Prof. dr. P. (Piet) de Rooij stelde in haar juryrapport: "Het boek van Carla Hoetink is [....] hoogst relevant en actueel; de betekenis voor het heden is in dit geval geheel evident. Het is voor het begrip van politiek relevant te laten zien hoe bepalend de 'bedrijfscultuur' van het parlement is voor de manier waarop deze institutie functioneert, waarop ze nieuwkomers socialiseert, al of niet tot zelfhervorming in staat is en nieuwe collectieve opvattingen ontwikkelt over hoe je politiek behoort te bedrijven en hoe politici zich dienen te gedragen. [....] Je zou kunnen denken dat een degelijke en gedetailleerde studie als deze alleen iets is voor de fijnproevers onder de directe collega’s, maar niets is minder waar: zowel journalisten als parlementariërs hebben het boek omarmd, het wordt aangehaald door de Kamervoorzitter, en de auteur heeft veel gelegenheid om haar werk in de Kamer verder toe te lichten. Het boek heeft zijn weg gevonden naar de gebruikers in politiek en journalistiek en was finalist van de Prinsjesboekenprijs voor het beste politieke boek van 2019."

Het volledig juryrapport is hier in te zien: Juryrapport D.J. Veegens Prijs 2020.

De prijs werd mogelijk gemaakt door de Stichting Fonds voor de Geld- en Effectenhandel die tweejaarlijks een prijs van € 12.500,- ter beschikking stelt als aanmoedigingsprijs voor onderzoekers wier onderzoeksresultaten in het jaar van toekenning niet langer dan vijf jaar tevoren zijn gepubliceerd. In het bijzonder komt voor bekroning dat onderzoek in aanmerking dat vanuit een historisch perspectief bijdraagt tot een dieper inzicht in ontwikkelingen die voor Nederland in de huidige tijd relevant zijn.

 

Impressie van de prijsuitreiking: