Headlines

Een overzicht van de actuele nieuwsfeiten van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen.

Your Circular Future

Your Circular Future

Ontzettend veel energie, mooie lezingen, werksessies en een interessante combinatie van genodigden.

Lees meer
Benoemingen 2018

Benoemingen 2018

Op 10 februari 2018 zijn 23 nieuwe directeuren en 20 nieuwe leden benoemd. Het bestuur heet hen van harte welkom.

Lees meer
Wim Drees Stichting

Wim Drees Stichting

De Wim Drees Stichting voor Openbare Financiën draagt op 1 juli 2017 haar gehele vermogen over aan de KHMW. Het gehele overgedragen vermogen blijft beschikbaar voor de oorspronkelijke doelstellingen van de WDS: de bevordering van wetenschappelijk onderzoek en maatschappelijk debat op het gebied van de openbare financiën en het overheidsbeleid.

Lees meer
Prijsvraag KHMW/NRC 2017

Prijsvraag KHMW/NRC 2017

Ook dit jaar schrijft de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen weer een prijsvraag uit in samenwerking met NRC. Het onderwerp is: Wat zal de belangrijkste wetenschappelijke doorbraak in de 21e eeuw zijn? 

Lees meer

Help de NDT met het vinden van experts


Diverse knelpunten en ongelijkheden in onze samenleving komen tijdens de coronacrisis extra duidelijk naar voren. Zo ook bij de middengroepen in Nederland. Het thema van de aankomende DenkTank 'een beter perspectief voor de middengroepen in Nederland' is dan ook uiterst relevant. “De burger in het middensegment moet doortrappen, of raakt anders achterop”, aldus Godfried Engbersen, hoogleraar Algemene Sociologie aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam en werkzaam voor de WRR. Als keynote spreker van de NDT Voorjaarsdag zette hij het alumninetwerk aan het denken en discussiëren. 
De NDT vormt momenteel een mooie en interessante coalitie van themapartners. Mocht u potentiële experts kennen die écht betrokken zouden moeten zijn bij de Nationale DenkTank 2020, mail dan naar a.debrouwer@nationale-denktank.nl