Voor wie de livestreams heeft gemist: Op deze pagina kunt u de Blauwe Kamer sessies van de KHMW nakijken. Deze online bijeenkomsten vinden plaats op elke eerste donderdag van de maand van 17.00-18.00 uur. Komende bijeenkomsten zijn te volgen via de livestream-knop op de homepage van deze website. 

 

Nederland post-COVID-19 3 juni 2021

Vanuit het besef dat COVID-19 de samenleving in zijn greep heeft, maar dat er met de vaccins ook uitzicht is op een volgende fase dienen zich toekomstvragen aan. Wat is er tijdens corona in de knel gekomen dat we met elkaar wensen te herstellen? En welke kiemen voor vernieuwing hebben de afgelopen maanden het licht gezien, die we juist groter willen maken? In het interdepartementale programma-DG Samenleving en COVID-19 zijn over bovenstaande vragen dialoogtafels georganiseerd (burgerdialogen, middenvelddialogen en wetenschaps- en pioniersdialogen) om ideeën te ontwikkelen voor herstel en vernieuwing. 

In de Blauwe Kamer sessie van 3 juni geeft programmadirecteur-generaal Samenleving en COVID-19, Drs. Mark Roscam Abbing, een inleiding waarin hij de highlights en uitkomsten van het interdepartementale overheidsproject over de samenleving na corona toelicht, gevolgd door reflecties van KHMW-leden Prof. dr. Valerie Frissen, directeur SIDN Fonds en bijzonder hoogleraar Digital Technologies and Social Change aan de Universiteit Leiden, en Prof. dr. Beate Volker, hoogleraar stadsgeografie aan de Universiteit Utrecht. Zij namen vanuit de KHMW deel aan de dialoogtafels. De tijdens de sessie getoonde PowerPoint presentaties, alsmede de position paper waaraan wordt gerefereerd, zijn hier in te zien: Presentatie Mark Roscam Abbing & Presentatie Beate Volker & Frissen position paper. Liever een schriftelijk verslag lezen van de bijeenkomst? Dat kan via deze link: Schriftelijk verslag Blauwe Kamer sessie.

 

.

 

Leiderschap en Organisatie 1 april 2021

De impact na een jaar corona-crisis op leiderschap en organisaties: wat leren we uit wetenschappelijk onderzoek en wat zijn de ervaringen in de praktijk in enerzijds een snelgroeiend bedrijf als Picnic en anderzijds de noodlijdende culturele sector?

Met Prof. dr. Janka Stoker, hoogleraar leiderschap en organisatieverandering Rijksuniversiteit Groningen, Prof. dr. Mark van Vugt, hoogleraar evolutionaire psychologie en arbeids- en organisatiepsychologie Vrije Universiteit Amsterdam en University of Oxford, Drs. Cathelijne Broers, directeur Prins Bernhard Cultuurfonds, oud-directeur De Nieuwe Kerk / Hermitage Amsterdam en Drs. Michiel Muller, oprichter Picnic. Moderator: Drs. Linda Hovius MBA, ondervoorzitter KHMW. Q&A: Prof. dr. Louise Gunning-Schepers, voorzitter KHMW.

 

 

Solidariteit of Polarisatie? 4 maart 2021

Het afgelopen Covid-jaar heeft aangetoond hoe groot de solidariteit kan zijn, als we alleen al kijken naar de manier waarop de zorg gereageerd heeft en hoe groot de maatschappelijke steun daarvoor was. Tegelijkertijd zien we dat een pandemie zoals die van het coronavirus, ook leidt tot een enorme polarisatie, vooral nu de maatregelen zo lang duren. Die twee kanten van de medaille beperken de ruimte die er is om verstandig beleid te voeren en zijn dus een exploratie waard.

Met Prof. dr. Hans Boutellier, bijzonder hoogleraar Polarisatie & Veerkracht Vrije Universiteit Amsterdam, wetenschappelijk adviseur Verwey-Jonker Instituut, Prof. dr. Gabriele Jacobs, Professor of Organisational Behaviour and Culture at the Erasmus School of Social and Behavioral Sciences (ESSB) and Dean of the Erasmus University College (EUC) en Drs. Hester Somsen, plv. Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid en directeur Cybersecurity en Statelijke dreigingen. Dagvoorzitter: Drs. Inge Bryan, lid bestuur KHMW, managing director Fox-IT. Q&A: Prof. dr. Louise Gunning-Schepers, voorzitter KHMW.

 

 

Het midden weer centraal 4 februari 2021

Georganiseerd door Stichting de Nationale DenkTank rondom het thema: 'Hoe versterken we welzijn en welvaart en verhogen we regie voor middengroepen, in stad en regio, nu en later?'

De middengroep, de ruggengraat van Nederland, staat onder druk. Dit blijkt uit het onderzoek van de Nationale DenkTank 2020. Zo concurreren middelbaar opgeleiden steeds meer met hoger opgeleiden op het gebied van werken, wonen, grip op financiën en het gevoel van maatschappelijk onbehagen. De huidige coronacrisis legt de problematiek van de middengroep onder een vergrootglas. Alleen als de middengroep weer de aandacht en prioriteit krijgt die zij verdient, kan Nederland met vertrouwen de toekomst tegemoet. Op 15 december lanceerde de NDT het rapport ‘Het midden weer centraal’ met acht oplossingen voor verbetering van het perspectief van de Nederlandse middengroep.

Op 4 februari vertelden de NDT'ers wat de Nationale DenkTank doet en werden vier van deze oplossingen in een interactieve bijeenkomst toegelicht.

De bijeenkomst werd namens de KHMW geopend door René van Rijckevorsel, lid bestuur KHMW en gemodereerd door NDT'ers Amna Mirza en Floris van der Gronden.

 

 

Miljoenennota in coronatijd 1 oktober 2020

Reflecties op de effecten van de Covid-19 pandemie op de economie en de regeringsreactie zoals neergelegd in de miljoenennota. De oktobersessie werd ingevuld door het Wim Drees Fonds, nu de gebruikelijke Drees seminars in Den Haag voorlopig geen doorgang kunnen vinden.

Moderator Manon Leijten, bestuurslid Autoriteit Consument & Markt (ACM) en tot voor kort secretaris-generaal van het ministerie van Financiën.

Inleidingen door en debat met Koen Caminada, hoogleraar empirische analyse van fiscale en sociale regelgeving aan de Universiteit Leiden en vice-decaan faculteit Governance and Global Affairs, Allard Postma, hoofd begrotingsbeleid bij het ministerie van Financiën en Marcel Timmer, hoogleraar economische groei en ontwikkeling aan de Rijksuniversiteit Groningen, tevens directielid Centraal Planbureau (CPB).

 

 

Wetenschap en beleid 3 september 2020

De positionering van de wetenschap in de context van de coronacrisis. Het vrijwel onaantastbare gezag van de eerste maanden is tanende en in het politieke debat dreigt de wetenschappelijke basis voor beleid weer secundair te worden. Hoe kunnen we in de komende verkiezingen, in de nasleep van de coronacrisis, de positie van de wetenschap verder versterken?

Met een inleiding door Alexander Rinnooy Kan, oud-voorzitter van de KHMW, in 2015 voorzitter van de Nationale Wetenschapsagenda en recentelijk voorzitter van de evaluatiecommissie NWO.
Debat, met als moderator Louise Gunning-Schepers, voorzitter KHMW, en in de zaal: 

 • Ad IJzerman, secretaris natuurwetenschappen KHMW.
 • Rudy Andeweg, secretaris geestes- en maatschappijwetenschappen KHMW.
 • Sierd Cloetingh, universiteitshoogleraar Universiteit Utrecht, president Academia Europaea, oud-vice-president European Research Council.
 • Ben Feringa, hoogleraar organische chemie Rijksuniversiteit Groningen, lid European Research Council.
 • Stan Gielen, voorzitter raad van bestuur NWO, persoonlijk hoogleraar Radboud Universiteit Nijmegen.
 • Jan Kimpen, Chief Medical Officer Royal Philips, oud-voorzitter raad van bestuur UMC Utrecht.
 • Jet de Ranitz, voorzitter raad van bestuur/CEO SURF, oud-voorzitter college van bestuur Hogeschool InHolland.
 • Ineke Sluiter, president KNAW, hoogleraar Griekse taal- en letterkunde Universiteit Leiden, Akademiehoogleraar.
 • Robert-Jan Smits, voorzitter college van bestuur Technische Universiteit Eindhoven, oud-directeur-generaal DG onderzoek & innovatie Europese Commissie.
 • Carel Stolker, rector magnificus en voorzitter college van bestuur Universiteit Leiden.
 • Vinod Subramaniam, rector magnificus Vrije Universiteit Amsterdam.

 

 

Vaccinontwikkeling 2 juli 2020

Hoe lang is de reis van werken naar helpen. Ontwikkeling van vaccins en antivirale middelen voor een uitbraak.

Met een inleiding door Adam Cohen, directeur Innovation Services Centre for Human Drug Research (CHDR), emeritus-hoogleraar klinische farmacologie LUMC.
Debat, met als moderator Louise Gunning-Schepers, voorzitter KHMW, en in de zaal:

 • Ad IJzerman, secretaris natuurwetenschappen KHMW, hoogleraar farmacochemie Universiteit Leiden.
 • Inez de Beaufort, hoogleraar gezondheidsethiek Erasmus Universiteit Rotterdam.
 • Douwe Breimer, emeritus-hoogleraar farmacologie, oud-rector magnificus & voorzitter college van bestuur Universiteit Leiden.
 • Anita Hardon, hoogleraar antropologie van zorg en gezondheid Universiteit van Amsterdam.
 • Marion Koopmans, hoogleraar virologie Erasmus MC Rotterdam.
 • Bert Leufkens, hoogleraar farmacoepidemiologie Universiteit Utrecht.
 • Pauline Meurs, hoogleraar bestuur van de gezondheidszorg Erasmus Universiteit Rotterdam, voorzitter Prins Bernhard Cultuurfonds, oud-voorzitter Raad voor Volksgezondheid en Samenleving, oud-lid Eerste Kamer der Staten-Generaal.
 • Alexander Rinnooy Kan, universiteitshoogleraar economie en bedrijfskunde Universiteit van Amsterdam, oud-voorzitter SER, oud-lid Eerste Kamer der Staten-Generaal.
 • Robert Sauerwein, arts-microbioloog, hoogleraar medische parasitologie Radboud Universiteit Nijmegen, medeoprichter en wetenschappelijk directeur TropIQ Health Sciences.
 • Onno van de Stolpe, CEO Galapagos NV.