Stichting G1000.nu wint € 100.000 voor ontwikkeling succesvol burgerberaad

Stichting G1000.nu is uitgeroepen tot winnaar van de Brouwer Vertrouwensprijs ter waarde van € 100.000 van de Koninklijke Hollandse Maatschappij der Wetenschappen.

Een G1000 is een burgerinitiatief dat door loting geselecteerde burgers rond een maatschappelijk thema bijeenbrengt. De ervaring leert dat in deze open gesprekken mensen bereid zijn het gedeelde belang te wegen naast het individuele belang en dat zij gedurende de sessies van het burgerberaad van tegenstelling naar overeenstemming groeien.

Door de overheid in een vroege fase te betrekken bij dit soort bijeenkomsten groeien de mogelijkheden tot implementatie van de uitkomsten in hoge mate. De Stichting G1000.nu heeft inmiddels meer dan 25 themasessies georganiseerd over een veelheid van onderwerpen. Voorbeelden zijn de G1000 Enschedé over hoe om te gaan met vuurwerk en de Voedsel1000 in Noord-Brabant over de toekomst van ons voedselsysteem. Daarmee heeft de Stichting een wezenlijke bijdrage geleverd aan het versterken van het vertrouwen in de samenleving.

Deliberatieve democratie
De waarde van deze vorm van ontmoetingen in het kader van actuele maatschappelijke vraagstukken past in een wereldwijde ontwikkeling van de deliberatieve democratie als aanvulling op de bestaande democratische structuren.

Wetenschappelijk onderbouwd
De Stichting G1000 verzamelt, in samenwerking met de Universiteit Leiden waar Prof. mr. dr. M.J. (Job) Cohen als Thorbecke-hoogleraar leider is van het onderzoek consortium naar de G1000, systematisch gegevens om het gehele proces rondom een burgerberaad te optimaliseren en om onderzoek naar de feitelijke uitkomsten van burgerberaad te ondersteunen.

Harm van Dijk, initiatiefnemer van de G1000 in Nederland: “Het is in deze tijd meer dan ooit aan de orde dat we met elkaar de polarisatie doorbreken. Dat lukt door met alle betrokkenen aan tafel op zoek te gaan naar ons gezamenlijke verhaal. Is dat gevonden, dan is het elke keer weer een verrassing om te zien hoeveel energie er vrijkomt om samen de problemen op te lossen. Kortom: hoogste tijd voor een goed gesprek!“.

Prijsuitreiking
De prijs is op maandag 18 januari door de voorzitter van de KHMW, Louise Gunning-Schepers, uitgereikt aan Job Cohen en Harm van Dijk. Prof. mr. dr. dr.h.c. J.M. (Job) Cohen was als Thorbecke-hoogleraar leider van het onderzoek consortium aan de Universiteit Leiden naar de G1000 en Burgertoppen en droeg Stichting G1000 voor voor de prijs. Ir. H. (Harm) van Dijk is initiatiefnemer van de G1000 in Nederland. De prijsuitreiking, bij de Brouwer Conferentie, is hier na te kijken Livestream prijsuitreiking (de prijsuitreiking start op 1:20:40)

Juryrapport
De jury zei in haar rapport, uitgesproken door juryvoorzitter Marlies Veldhuizen van Zanten-Hyllner: "Sinds 2014 worden door middel van de Stichting G1000 mensen bij elkaar gebracht die elkaar anders niet zouden hebben ontmoet. Dit is een van de fundamentele doelen van de Brouwer Vertrouwensprijs. Een G1000 is een burgerinitiatief dat een brug slaat naar de overheid door persoonlijke ontmoetingen. Door loting geselecteerde inwoners, functionarissen van de overheid, politici, werkgevers en professionals veranderen binnen een G1000 in burgers die naar elkaar luisteren en elkaar proberen te begrijpen. De ervaring leert dat in deze open gesprekken mensen bereid raken het gedeelde belang te wegen naast het individuele belang en dat zij van tegenstelling naar overeenstemming komen."
Het volledig juryrapport is hier in te zien: Juryrapport Brouwer Vertrouwensprijs 2021

Over de Brouwer Vertrouwensprijs
De Brouwer Vertrouwensprijs van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen is bestemd voor een project dat binnen Nederland de samenhang en het onderling vertrouwen in de samenleving bevordert. Hierbij wordt gedacht aan een initiatief dat daadwerkelijk wordt toegepast, wetenschappelijk is onderbouwd en de mogelijkheid tot opschaling in zich draagt. De Prijs is voor een periode van tien jaar mogelijk gemaakt door een familieschenking aan het Jan Brouwer Fonds. Brouwer Vertrouwensprijs

Over Stichting G1000.nu
Stichting G1000.nu is een burgerinitiatief dat onder het motto ‘op weg naar een nieuwe democratie’ een aanvulling wil bieden op het bestaande politieke bestel door het ontwikkelen van een burgerberaad, met als ultiem doel het slaan van een brug tussen burgers en overheid, burgers en instituties en burgers onderling. Stichting G1000.nu