HAARLEMSE VOORDRACHT 29 mei 2021 DOOR PROF. DR. E.F. (EWINE) VAN DISHOECK, STERREWACHT LEIDEN/UNIVERSITEIT LEIDEN

Nieuwe werelden, nieuwe perspectieven
Waar komen we vandaan? Is er leven mogelijk elders in het heelal? Dankzij nieuwe krachtige telescopen kunnen astronomen deze oeroude vragen nu eindelijk te lijf gaan. Nieuwe sterren en planeten worden geboren in de koude ijle ruimte tussen de sterren. Lijken deze “nieuwe werelden” op ons eigen zonnestelsel of zijn ze heel anders? Deze lezing zal ook ingaan op de band tussen dit funderend onderzoek en de maatschappij, variërend van het belang van lange termijn internationale samenwerking en technologieontwikkeling tot educatie en kunst.

 

 

De voordracht van Prof. Van Dishoeck vond online plaats op zaterdag 29 mei 2021.

Sinds 1902 verzorgt een lid van de Hollandsche Maatschappij een voordracht bij de jaarvergadering in mei. Deze lezingen zijn uitgegeven sinds 1946. Van de voordrachten voor 1946 is een aantal opgenomen in de verslagen van de Algemene Vergaderingen, in de Archives Néerlandaises of in de Franse Programma’s. De eerste Haarlemse Voordracht, door H.A. Lorentz, is opgenomen in het gedenkboek t.g.v. het 150-jarig bestaan van de Hollandsche Maatschappij. In 2020 kwam de lezing te vervallen vanwege de corona uitbraak.
Voor een overzicht van alle Haarlemse Voordrachten en voor andere publicaties van de KHMW, zie: https://khmw.nl/publicaties/.