Deze beurzen worden ter beschikking gesteld door de Koninklijke Hollandse Maatschappij der Wetenschappen, uit de nalatenschap van Prof. dr. W. Eizenga. Er zijn jaarlijks maximaal vijf beurzen van elk 50.000 USD voor een studie economie op graduate niveau (dus zowel master als PhD studies) of een MBA in de Verenigde Staten. Het beurzenprogramma wordt namens de KHMW uitgevoerd door het Fulbright Center.

Bent u van plan om op graduate niveau economie in de VS te gaan studeren of een MBA in de VS te doen, vraag dan een KHMW-Eizenga beurs aan. Kent u studenten die dit overwegen, wilt u hen dan op deze beurzen wijzen? De deadline voor aanvragen voor het academisch jaar 2021-22 is op 12 april om 12 uur 's middags.

 
Meer informatie is beschikbaar via deze link. Fulbright KHMW/Eizenga beurzen 2021/2022
 
Voor vragen over deze beurs kunnen de studenten rechtstreeks contact opnemen met Linda Pietersen via l.pietersen@fulbright.nl
 
 
Wietze Eizenga (1922-2017) studeerde economie, promoveerde en werd hoogleraar Staathuishoudkunde en Statistiek in Leiden. In 1957-58 verbleef hij met een Fulbright-beurs in de VS, aan de University of Maryland. Daar ontwikkelde hij een grote belangstelling voor de VS en keerde diverse keren terug voor gastdocentschappen aan bijvoorbeeld Harvard University en University of Michigan. Zijn voorliefde voor de VS, zijn grote belangstelling voor de economie en zijn bereidheid jonge mensen te stimuleren komen samen in zijn testament. Hierin heeft hij bepaald dat zijn nalatenschap dient te worden gebruikt voor studiebeurzen voor veelbelovende en verdienstelijke Nederlandse recent afgestudeerden, voor het volgen van graduate studies aan Amerikaanse universiteiten op het gebied van economie en/of business administration.