Diner pensant Wetenschapscommunicatie

KHMW Dr. Saal van Zwanenberg Ereprijs

KHMW Dr. Saal van Zwanenberg Ereprijs

KHMW Dr. Saal van Zwanenberg Ereprijs

Inschrijving gesloten

De KHMW Dr. Saal van Zwanenberg Ereprijs wordt eenmaal in de twee jaar uitgereikt als eerbetoon aan een wetenschapper die zich verdienstelijk heeft gemaakt op het gebied van onderzoek dat direct of indirect heeft geleid tot de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen of de processen die daar rondom plaatsvinden. Het betreft hier de volle breedte van het geneesmiddelonderzoeksveld: ‘van molecuul tot klinische toepassing’. De prijs wordt afwisselend aan een onderzoeker of een clinicus toegekend en is bedoeld voor Nederlanders of voor buitenlanders, die hun onderzoek hebben uitgevoerd aan Nederlandse instellingen van onderwijs en/of onderzoek. In 2023 is de prijs bestemd voor een onderzoeker. De prijs bedraagt 25.000 Euro.

Wilt u een kandidaat voordragen? Lees dan eerst de circulaire meteen hieronder. Voordrachten, te richten aan de secretaris van de Dr. Saal van Zwanenberg Stichting, Prof. dr. A.P. IJzerman, dienen digitaal te worden ingediend, uiterlijk 14 september 2023, via secretaris@khmw.nl.

Hebt u vragen? Neem dan contact op met secretaris@khmw.nl.

Dr. Saal van Zwanenberg Stichting

In 2014 is de Dr. Saal van Zwanenberg Stichting bestuurlijk ondergebracht bij de KHMW. Deze stichting heeft door de jaren heen het wetenschappelijk onderzoek naar nieuwe geneesmiddelen gestimuleerd door middel van het uitloven van prijzen en het verlenen van stipendia aan wetenschappers en studenten en is vernoemd naar één van de grondleggers van het Nederlandse bedrijfsleven, de oprichter van Organon en de voorvader van het latere AKZO, Salomon van Zwanenberg. Onder de KHMW worden jaarlijks drie Onderzoeksprijzen en 2-jaarlijks de Dr. Saal van Zwanenberg Ereprijs toegekend. Meer weten 

Eerdere prijswinnaars:

(onderaan deze webpagina een foto gemaakt bij de prijsuitreiking 2023, met 7 winnaars van de prijs!)

 

2021: Prof. dr. A.F. (Adam) Cohen, consultant DDCD Consulting, emeritus-hoogleraar klinische farmacologie LUMC en tot 2018 directeur/bestuurder van het Centre For Human Drug Research.

De heer Cohen ontving de prijs ter bekroning van zijn zeer belangrijke bijdrage aan de klinische ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen, van zijn wetenschappelijke inbreng daarin, en zijn indrukwekkende staat van dienst als directeur/ bestuurder van het Center for Human Drug Research. De jury herkende in al deze kwaliteiten ook de “spirit” van de naamgever van de prijs.

Juryrapport 2021

2019: Prof. dr. H.A.J. (Harry) Struijker Boudier, emeritus hoogleraar farmacologie Universiteit Maastricht en vml. wetenschappelijk directeur CARIM.

De heer Struijker Boudier ontving de prijs ter bekroning ter bekroning van zijn indrukwekkende staat van dienst in het onderzoek naar hypertensie en de daarmee samenhangende hart- en vaatziekten. 

Juryrapport 2019


2017: Prof. dr. J.H.M. (Jan) Schellens, hoofd afdeling klinische farmacologie Nederlands Kanker Instituut / Antoni van Leeuwenhoek en hoogleraar klinische farmacologie Universiteit Utrecht

De heer Schellens, internist, medisch oncoloog en klinisch farmacoloog, ontving de prijs ter bekroning van zijn indrukwekkende staat van dienst in en belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van geneesmiddelen ter bestrijding van kanker.

Juryrapport 2017


2015: Prof. dr. D. (Dick) de Zeeuw, hoogleraar klinische farmacologie, Rijksuniversiteit Groningen.

Zijn hele carrière heeft in het licht gestaan van nieuwe behandelmethoden voor cardiovasculaire ziekten en vooral de diabetische nefropathie. Hij heeft dat in de praktijk gedaan als onderzoeker met als belangrijkste van de vele wapenfeiten zijn onderzoek naar het belang van het eiwitverlies in de urine als (te behandelen) risicofactor.

Juryrapport 2015


2012: Prof. dr. B. Olivier, hoogleraar Farmaceutische Wetenschappen Universiteit Utrecht.

Mede-ontdekker van het antidepressivum fluvoxamine dat in 1984 op de markt kwam en één van de weinige Nederlanders die daadwerkelijk een geneesmiddel op de markt heeft gekregen. In ruim 40 jaar bouwde hij een indrukwekkend wetenschappelijk oeuvre op met meer dan 500 publicaties in toonaangevende tijdschriften over farmacotherapie en farmacologie, waarin onderzoek op het gebied van neurobiologie en agressie, angststoornissen, depressie en schizofrenie centraal staat. Bij Solvay Pharmaceuticals werkte hij als gedragsfarmacoloog aan de ontwikkeling van fluvoxamine.


2010: Prof. dr. J.H. Beijnen, Apotheek Slotervaartziekenhuis-Het Nederlands Kanker Instituut Amsterdam.

Prijswinnaar kreeg de prijs unaniem voor zijn enorme wetenschappelijke oeuvre (1000+ publicaties, H-index 61). Daarnaast de impact van die publicaties. Die is groot; de databank Scopus geeft geen citatie-aantal omdat dit het maximum te boven gaat. En tot slot: hij heeft een zeer groot aantal promovendi ‘afgeleverd’ tijdens zijn carrière die nog (lang) niet als afgesloten beschouwd kan worden (79).


2008: Prof. dr. H.G.M. Leufkens, hoogleraar in de farmaco-epidemiologie en voorzitter van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG).

Prijswinnaar kreeg de prijs unaniem voor zijn totale, en bijzonder gevarieerde wetenschappelijk oeuvre.


2006: Prof. dr. F.P. Nijkamp, hoogleraar moleculaire farmacologie aan de Universiteit van Utrecht.

Centraal thema in zijn onderzoek is de immunofarmacologie van de ontstekings- en afweerreactie, met als klinisch toepassingsgebied veelal de luchtwegen.


2004: Prof. dr. A.D.M.E. Osterhaus, viroloog.

Voor zijn internationaal toonaangevende positie binnen zijn vakgebied. Hij wordt beschouwd als een van de belangrijkste specialisten op het gebied van virale infecties.


2002: Prof. dr. D.J.A. Crommelin en Prof. dr. D.K.F. Meijer

De jury beschouwt beide professoren als initiators en internationaal gerespecteerde ambassadeurs van een veld van onderzoek waarin de Nederlandse farmacie een vooraanstaande rol speelt.


2000: Prof. dr. D.S. Postma

Voor haar uitstekende werk op het gebied van de werking van ontstekingsremmers bij chronische luchtwegobstructies en astma.


1998: Prof. dr. H. Timmerman

Voor zijn vele bijdragen aan het geneesmiddelenonderzoek en in het bijzonder het farmacologisch en farmacochemisch onderzoek met betrekking tot de histamine receptoren.


1995: Prof. dr. J.W. ten Cate

Voor zijn baanbrekend wetenschappelijk onderzoek op het gebied van geneesmiddelen voor de behandeling van diverse bloedziekten.


1992: Prof. dr. M.A.D.H. Schalekamp

Voor zijn bijdragen aan de kennis van de werking van bloeddrukverlagende middelen en het ontstaan van hypertensie.


1989:

-Prof. ir. E.H. Houwink en Prof. dr. W. Olijve

Gezamenlijk voor het ten nutte maken van de biotechnologie voor de industriële ontwikkeling van humane en veterinaire geneesmiddelen, vaccins en diagnostica.

-Dr. J.D.A. van Embden, Prof. dr. F.K. de Graaf, Dr. J.H. Meyerink en Dr. F.R. Mooi

Gezamenlijk voor hun bijdrage aan de ontwikkeling van twee veterinaire vaccins, als eerste ter wereld ontwikkeld met behulp van de recombinant-DNA technologie.


1986: Prof. dr. D. de Wied

Voor zijn bijdragen aan de kennis van de neuro-endocrinology, in het bijzonder de neuropeptiden.


1983: Prof. dr. E.A. Loeliger, Dr. J. Roos, Drs. J.G.P. Tijssen en Drs. W.A. de Vries

Gezamenlijk voor hun onderzoek van antistolling ter preventie van tweede hartinfarcten.


1980:

-Dr. A.H.W.M. Schuurs en Dr. B.K. van Weemen

Gezamenlijk voor hun bijdragen aan de ontwikkeling van de enzyme-immunoassay.

-Dr. E. van der Kleyn en Dr. A. van der Kuy

Gezamenlijk voor het geheel van de farmaceutische zorg (recepten, distributie, plasmaspiegels, voorlichting) in het ziekenhuis, die individuele therapie mogelijk maakt.


1979: Dr. H.H. Cohen

Als leider van een multidisciplinaire groep voor zijn bijdrage in de productie van kwalitatief hoogwaardige D.K.T.P. vaccins.


1978: Prof. dr. H.K.A. Visser, Prof. dr. J.J. van der Werff ten Bosch en Dr. R. Steendijk

Gezamenlijk voor het initiatief tot de oprichting in 1963 en het werk dat zij hebben verricht voor de Groeistichting.


1976: Prof. dr. H.M. van Praag

Voor zijn werk op het gebied van de stofwisseling van centrale neorotransmitters in relatie tot psychopathologische storingen


1974:

-Prof. dr. J. Polderman

Voor zijn bijdragen tot de ontwikkeling van de farmaceutische technologie.

-Dr. J.D.H. Homan

Voor de fundamentele ontwikkeling van geneesmiddelen met corticotrope werking.


1972: Prof. dr. E.J. Ariëns

Voor fundamenteel onderzoek naar de interactie tussen geneesmiddelen en hun receptoren.


1970:

-Dr. G.P van Rees

Voor zijn onderzoek naar de neuro-endocriene regulatie van de oestruscyclus van de rat.

-Dr. J. van der Vies

Voor zijn research- en ontwikkelingswerk op het gebied van de farmacologie.


1969: Prof. dr. J.A. Cohen, Prof. dr. H. Jansz en Dr. R.A. Oosterbaan

Gezamenlijk voor hun werk op het gebied van choline-esterase.


1968:

-Dr. Z. Zwaveling

Voor zijn onderzoek naar de praktisch toepassing van cytostatica.

-Dr. H.J. Thomasson

Voor zijn werk op het gebied van biogene aminen, hartsteroïden en hun derivaten en op het gebied van het katapressan.


1967: Dr. D.A. van Dorp en Dr. H.J. Thomasson

Gezamenlijk voor hun arbeid op het gebied van de essentiële onverzadigde vetzuren en de prostaglandines.


1965: Prof. dr. E. Havinga, Dr. G.A. Overbeek en Dr. E.H. Reerink

Gezamenlijk voor hun belangrijke arbeid op het gebied van respectievelijk de fotochemie, farmacologie en toegepaste chemie van geneeskrachtige steroïden.


1964: Dr. A. Manten

Voor baanbrekend werk op het gebied van de samenwerking van bacteriebestrijdende stoffen.

Zeven winnaars van de prijs bij elkaar in het Hodshon huis bij de prijsuitreiking 2023. Boven: Prof. Leufkens, Prof. Hennink, Prof. Struijker Boudier; Midden: Prof. Timmermans, Prof. Hennink, Prof. Crommelin; Onder: Prof. Bouwstra

KHMW Dr. Saal van Zwanenberg Onderzoeksprijzen

KHMW Dr. Saal van Zwanenberg Onderzoeksprijzen

KHMW Dr. Saal van Zwanenberg Onderzoeksprijzen

Inschrijving gesloten

Vanuit de Dr. Saal van Zwanenberg Stichting worden door de KHMW jaarlijks drie prijzen beschikbaar gesteld - ter waarde van resp. € 3.000, € 2.000 en € 1.000 - op het terrein van de farmaceutische en/of medische wetenschappen. De prijzen komen ten goede aan studenten die een onderzoeksverslag in de masterfase hebben geschreven op het terrein van de farmaceutische en/of medische wetenschappen waarbij het geneesmiddel centraal staat.

In 2023 zijn de prijzen bedoeld voor studenten van wie het onderzoeksverslag door hun begeleider(s) is goedgekeurd in het academisch jaar 2022/2023. De inschrijving voor de editie 2023 opent 10 juli. Alle benodigde informatie om een voordracht te doen vindt u in de circulaire. Voordrachten kunnen worden ingediend tot en met 14 september 2023, uitsluitend digitaal via het inschrijfformulier.

Hebt u vragen, dan kunt u contact opnemen met het secretariaat via prijzen@khmw.nl.

Dr. Saal van Zwanenberg Stichting

In 2014 is de Dr. Saal van Zwanenberg Stichting bestuurlijk ondergebracht bij de KHMW. Deze stichting heeft door de jaren heen het wetenschappelijk onderzoek naar nieuwe geneesmiddelen gestimuleerd door middel van het uitloven van prijzen en het verlenen van stipendia aan wetenschappers en studenten en is vernoemd naar één van de grondleggers van het Nederlandse bedrijfsleven, de oprichter van Organon en de voorvader van het latere AKZO, Salomon van Zwanenberg. Onder de KHMW worden er jaarlijks drie onderzoeksprijzen en 2-jaarlijks de Dr. Saal van Zwanenberg Ereprijs toegekend. Meer weten 

Prijswinnaars

In 2022 werden de drie prijzen toegekend aan: 1e prijs: Jan-Willem Langenbach (Universiteit Utrecht) voor zijn onderzoek “Fighting food allergies: Synthesis of structures co-presenting a T-cell epitope and Siglec ligand to reprogram dendritic cells”. 2e prijs: Judith Veldman (Erasmus Universiteit Rotterdam) voor haar onderzoek “Accelerating drug discovery in osteoarthritis: a computational biology and drug repurposing strategy”. 3e prijs: Daan van Valkengoed (Universiteit Leiden) voor zijn onderzoek: “Mathematical modelling of P-glycoprotein mediated drug efflux at the BBB in LeiCNS-PK4.0A: A perspective on the influence of parameter variability on bottom-up PBPK modelling”.

Juryrapport 2022In 2021
werden de drie prijzen toegekend aan: 1e prijs: Kelvin Groot (Universiteit Leiden) voor zijn onderzoek “Improving the clinical use of indisulam: in search of biomarkers and novel drug combinations”. De 2e prijs ging naar: Jonne Terstappen (Universiteit Utrecht) voor haar onderzoek “Characterization and stability of palivizumab delivered via nasal spray: The next step in affordable RSV prevention?”. De 3e prijs was bestemd voor Julia Alberts (Rijksuniversiteit Groningen) voor haar onderzoek: “The assessment of the dynamics of cAMP hydrolysis. Changes in cAMP and cGMP in the presence of mutant PDE3A”.

Juryrapport 2021In 2020
werden de drie prijzen toegekend aan: 1e prijs Charlie Nederpelt (Geneeskunde UL) voor zijn onderzoek uitgevoerd tijdens zijn wetenschapsstage in Boston (Harvard Medical School), gericht op het gebruik en de veiligheid bij trauma patiënten van zogenaamde DOACs, de nieuwste generatie bloedverdunners. 2e prijs Kumchok Mgimpatsang (Farmacie RUG) die onderzoek verrichtte binnen de afdeling Drug Design van de Rijksuniversiteit Groningen naar de synthese en karakterisering van indenoisoquinoline derivaten. Deze verbindingen zijn remmers van het DNA topoisomerase enzym en daardoor mogelijk geschikt voor de ontwikkeling van nieuwe cytostatica. 3e prijs Rik Verheijden (Geneeskunde UU) voor zijn klinisch onderzoek bij melanoompatiënten die behandeld werden met immuuntherapie, de zogenaamd checkpoint remmers.

Juryrapport 2020

Voor een videoverslag van de in 2020 vanwege corona online prijsuitreiking, klik hier (sessie 1).In 2019
werden de drie prijzen toegekend aan de volgende studenten: De 1e prijs was voor Johanna Walther (Farmacie UU) voor haar onderzoek 'How delivery of CRISPR/cas can be made safer and more efficient. The CRISPR/Cas technology, which allows genetic modification in specific cell populations, is a recent major breakthrough in physiology and pharmacology'. De 2e prijs was voor Krijna Opschoor (Geneeskunde VU) voor haar onderzoek aan NYU. Haar werk binnen het CAA-model voor de ziekte van Alzheimer betekent een kleine stap in het begrijpen hoe immunotherapie bij Alzheimer en CAA zou kunnen aangrijpen, een zeer actueel en belangrijk onderwerp. De 3e prijs was voor Lisa-Marie Smale (Farmacie RUG) voor haar onderzoek naar antimicrobiële resistentie van bedreigende en uitbreidende Aspergillus fumigatus infecties.

Juryrapport 2019

Voor een verslag van de prijsuitreiking in 2019, tegelijk met de Dr. Saal van Zwanenberg Ereprijs, klik hier.In 2018
ging de 1e prijs van €3.000 naar Margot Roeten (Geneeskunde VU) voor haar onderzoek naar de werkzaamheid tegen leukemie van een nieuwe proteasoom remmer, Ixazomib. Haar werk maakt het mogelijk om Ixazomib nu ook in klinische trials bij kinderen te gaan testen. De 2e prijs van €2.000 naar Julie Verhoef (RU) voor haar onderzoek naar de ontwikkeling van een nieuwe klasse van anti-malaria geneesmiddelen, de zogeheten pantothenamiden. En de 3e prijs van €1.000 naar Sam Hariri (UU) voor zijn onderzoek naar de veiligheid van een genetisch gemodificeerde cellijn van niercellen die mogelijk in de toekomst geschikt zou zijn om toegepast te worden in een biologische kunstnier.

Juryrapport 2018

Voor een verslag van de prijsuitreiking in 2018, tegelijk met de Jong Talent Prijzen, klik hier. In 2017
waren er voor de eerste keer drie prijzen: een 1e prijs van €3.000 en twee gedeelde 2e prijzen van elk €1.500. Lena Sialino (Oncologie VU) won de eerste prijs met haar onderzoek naar de epi-genetische regulatie van twee vormen van kinderkanker: het alveolair rhabdomyosarcoma (aRMS) en de ETB vorm van acute lymphoblastische leukemie (ETB-ALL). De tweede prijzen gingen naar Fieke Terstappen (SUMMA Master UU) die een uitgebreid systematisch review schreef over de mogelijke effecten van stikstof monoxide (NO) op zowel moeder als kind bij het behandelen van placenta insufficiëntie, en naar Ella de Vries (Geneeskunde & Global Health UM) voor haar onderzoek uitgevoerd in het Mulago National Hospital in Kampala, Oeganda, naar verbloeding na bevallingen en het belang van goede bewaar- en toedieningsmethoden voor geneesmiddelen.

Juryrapport 2017In 2016
was er één prijs van €3.000, die werd toegekend aan Gaby Eliesen (Biomedische wetenschappen RUN) die in het kader van haar afstuderen onderzoek deed naar de invloed van een nieuwe groep anti-kankermiddelen, de tyrosine kinase remmers op de placenta en het transport over die placenta heen. Eervolle vermeldingen werden toegekend aan Alexandra van Dissel (UvA), Btissame El Hassouni (VU), Lisa Koorneef (UL), Thijs Rooijmans (UU) en Philippe Vangrieken (UM).

Juryrapport 2016

KHMW Jong Talent Prijzen / KHMW Young Talent Awards

KHMW Jong Talent Prijzen / KHMW Young Talent Awards

Jong Talent Prijzen - informatie in het Nederlands

Inschrijving gesloten

De Hollandsche Maatschappij Prijzen voor Jong Talent worden jaarlijks toegekend ter bevordering van het wetenschappelijk onderwijs in de technische en exacte vakken.

Er zijn twee categorieën prijzen:

  • KHMW AFSTUDEERPRIJZEN 18 prijzen ter bekroning van uitzonderlijke studieresultaten (masterscriptie of onderzoeksverslag), voor studenten die in het huidige academisch jaar 2022/2023 afstuderen aan een Nederlandse instelling voor wetenschappelijk onderwijs, in de disciplines:

Biologie (1 prijs van € 3.000)
Chemie en Procestechnologie (1 prijs van € 3.000)
Data Science (1 prijs van € 3.000)
Health Care Innovation for underserved communities (1 prijs van € 3.000)
Informatica en Informatiekunde (1e prijs van € 3.000, twee 2e prijzen van elk € 1.000)
Life Sciences (1e prijs van € 3.000, 2e prijs van € 2.000, 3e prijs van € 1.000)
Natuurkunde (1e prijs van € 3.000, 2e prijs van € 1.000)
Plantenwetenschappen (1 prijs van € 5.000)
Sterrenkunde (2 prijzen van elk € 3.000)
Theoretische natuurkunde (1 prijs van € 3.000)
Werktuigbouwkunde en Materiaalkunde (1 prijs van € 5.000)
Wiskunde (1 prijs van € 5.000)

  • KHMW AANMOEDIGINGSPRIJZEN 67 prijzen van elk € 500, voor de beste studieresultaten in het eerste studiejaar (academisch jaar 2022/2023) aan een Nederlandse instelling voor wetenschappelijk onderwijs, in de studierichtingen:

Artificial Intelligence (8 prijzen)
Biologie (7 prijzen)
Biomedische technologie (3 prijzen)
Chemische technologie (3 prijzen)
Civiele en Maritieme techniek (3 prijzen)
Farmacie of (Bio)farmaceutische wetenschappen (4 prijzen)
Informatica & Technische informatica (9 prijzen)
Lucht- en Ruimtevaarttechniek (2 prijzen)
Natuurkunde en Technische natuurkunde (8 prijzen)
Scheikunde (6 prijzen)
Sterrenkunde (2 prijzen)
Werktuigbouwkunde en Materiaalkunde (3 prijzen)
Wiskunde en Technische wiskunde (9 prijzen)

Meer informatie vindt u in de circulaire meteen hieronder.

Voordrachten kunnen worden ingediend tot en met 18 september 2023, uitsluitend digitaal via het inschrijfformulier.

Hebt u vragen, dan kunt u contact opnemen met het secretariaat via prijzen@khmw.nl.

Young Talent Awards - Information in English

Closed for nominations

The Holland Society Young Talents Awards are yearly awarded to students in science and technology.

In two categories:

  • KHMW GRADUATION AWARDS, 18 prizes for exceptional achievements (master thesis/ research report). For students who graduate in the academic year 2022/2023 at a Dutch institution of academic education. Prizes are awarded in the following disciplines:

Biology (1 prize of € 3.000)
Chemistry and Process Technology (1 prize of € 3.000)
Data Science (1 prize of € 3.000)
Health Care Innovation for underserved communities (1 prize of € 3.000)
Informatics and Information Science (1st prize of € 3.000, two 2nd prizes of each € 1.000)
Life Sciences (1st prize of € 3.000, 2nd prize of € 2.000, 3rd prize of € 1.000)
Physics (1st prize of € 3.000, 2nd prize of € 1.000)
Plant Sciences (1 prize of € 5.000)
Astronomy (2 prizes of each € 3.000)
Theoretical Physics (1 prize of € 3.000)
Mechanical Engineering and Materials Science (1 prize of € 5.000)
Mathematics (1 prize of € 5.000)

  • KHMW INCENTIVE AWARDS, 67 prizes of each € 500 for the best grades achieved in the first year (academic year 2022/2023) at a Dutch institution for academic education. Prizes are awarded in te following disciplines:

Artificial Intelligence (8 prizes)
Biology (7 prizes)
Biomedical Technology (3 prizes)
Chemical Engineering (3 prizes)
Civil and Marine Engineering (3 prizes)
Pharmacy or (Bio)pharmaceutical Sciences (4 prizes)
Informatics and Technical Informatics (9 prizes)
Aerospace (2 prizes)
Physics and Technical Physics (8 prizes)
Chemistry (6 prizes)
Astronomy (2 prizes)
Mechanical Engineering and Materials Science (3 prizes)
Mathematics and Technical Mathematics (9 prizes)

For more information please read the circular below.

Nominations can be submitted until 18 September 2023, digitally via the nomination form.

Questions? Please contact the secretariat at prijzen@khmw.nl.

 

Verslag voorgaande edities

Voor het verslag van Jong Talentprijsuitreiking 2021 klik hier.

Voor het verslag van Jong Talentprijsuitreiking 2020 klik hier.

De sponsors van de Jong Talent Prijzen

 

 

STICHTING PHYSICA

Piet Mulders is sinds 2014 penningmeester van de Stichting Physica en probeert als vertegenwoordiger van het bestuur elk jaar bij de uitreiking van de Jong Talent Aanmoedigingsprijzen te zijn. Zo ontmoet hij jaarlijks acht veelbelovende studenten natuurkunde die als beste van hun lichting hun propedeuse hebben afgerond. “Dat is altijd een mooie bijeenkomst. Sommigen komen uiterst zelfverzekerd binnen, anderen juist wat schuchter. Wat ze gemeen hebben, zijn vaak de trotse ouders die meekomen.”
Mulders, emeritus-hoogleraar theoretische natuurkunde aan de Vrije Universiteit  Amsterdam, geniet nog steeds enorm van het geven van colleges en de natuurkunde onder de aandacht brengen van het brede publiek. “Het geven van onderwijs is een passie van me, naast het doen van onderzoek. Wat er mooi aan is, is de feedback van jonge mensen. Die kan zo verrassend zijn. En dat brengt de wetenschap verder.”

Lees het volledig interview met Piet Mulders in het KHMW jaarverslag 2022 op p.66-68.

 

KNMP

Interview de sponsor_Hunfeld_fotograaf Janita Sassen - webAls bestuurslid van de KNMP, de beroeps- en brancheorganisatie voor apothekers en apotheken, reikt IC-apotheker Dr. Nicole Hunfeld jaarlijks vier KHMW Jong Talent Aanmoedigingsprijzen uit. De organisatie sponsort deze prijzen sinds 2016. Zelf viel Hunfeld ook in de prijzen: in september 2021 ontving zij de Sustainability Award van de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR). Een kroon op haar werk voor ‘The Green Intensive Care’, een project om de Intensive Care (IC) te verduurzamen.
Samen met de KNMP wil Hunfeld het nieuwe talent stimuleren en in het zonnetje zetten. Zij reikt de Jong Talent Aanmoedigingsprijzen jaarlijks dan ook met enthousiasme uit aan studenten Farmacie of (Bio)Farmaceutische Wetenschappen met de beste studieresultaten in het eerste jaar. Ze geeft hen ook graag wijze raad mee: "Zet je prijs op je cv en kijk of je het prijzengeld van 500 euro kunt besteden aan iets waarvan je kunt leren. Bijvoorbeeld een coach of cursus. Investeer verder in je talent."

Lees het volledig interview met Nicole Hunfeld in het KHMW jaarverslag 2021 op p.64 en 65.

 

Koninklijke Van Wijhe Verf

Koninklijke Van Wijhe Verf sponsort met ingang van 2021 de Jong Talent Afstudeerprijs voor Chemie en Procestechnologie en daarvoor van 2015-2020 de Aanmoedigingsprijzen Chemische Technologie voor eerstejaarsstudenten.
Marlies van Wijhe, directeur van Koninklijke Van Wijhe Verf uit Zwolle, vindt de prijzen een goede manier om jongeren te stimuleren mooie dingen uit hun vak te halen, ‘mede door hun enthousiasme komen er oplossingen voor problemen van nu en morgen, bijvoorbeeld als het gaat om innovatie en duurzaamheid’.
Ze heeft zelf ervaren hoe belangrijk een prijs kan zijn. In 2010 werd Marlies uitgeroepen tot Zakenvrouw van het Jaar. ‘Dat heeft ontzettend veel deuren geopend en mij de kans gegeven veel publiciteit voor het bedrijf te genereren. Het werd een ontzettend intensief jaar, maar ook echt een omslagjaar voor Van Wijhe Verf: we stonden daarna nog nadrukkelijker op de kaart als een serieuze speler in de verfbranche.’

Voor het volledig interview met Marlies van Wijhe in het KHMW jaarverslag 2020 klik hier.

 

East-West Seed

Zaadveredelingsbedrijf East-West Seed sponsort sinds vier jaar de Jong Talent Afstudeerprijs voor Plantenwetenschappen van 5.000 euro. Maaike Groot, manager public affairs, zorgt dat ze zelf elk jaar de prijs uit kan reiken. ‘Toen de KHMW ons benaderde vonden we het meteen een goed idee. Het past in ons streven de zichtbaarheid van het vak en het belang ervan onder de aandacht te brengen. Extra leuke bijkomstigheid is natuurlijk dat je door die jonge talenten ook het contact met de wetenschappers kunt aanhalen.’
East-West Seed is 37 jaar geleden opgericht door Simon Groot uit Enkhuizen, de vader van Maaike. ‘Hij behoort tot de zesde generatie van een familie van Westfriese zaadboeren, de regio die de bakermat is van de (internationale) groentenzaadveredeling. Hij richtte zijn eigen bedrijf op, omdat hij zag dat boeren in tropische landen in Zuidoost-Azië werkten met slechte kwaliteit groentenzaden van slechte kwaliteit. Met zijn westerse kennis wilde hij hen helpen hun zaden te optimaliseren zodat de opbrengsten zouden toenemen.’

Lees het volledig interview met Maaike Groot in het KHMW jaarverslag 2018 op p.71.

 

ASML

ASML sponsort de Jong Talent Afstudeerprijs sinds 2013. John Koster, directeur Software Development & Engineering bij ASML:
‘Wiskunde is belangrijk voor ons. Het is de taal van de engineer. Met behulp van wiskunde zijn we in staat complexe vraagstukken te beschrijven en die gaan we hier altijd met meerdere mensen te lijf. Daarvoor hebben we steeds ingewikkeldere wiskundige algoritmes
nodig, want nauwkeurigheid in onze producten is extreem belangrijk. De invloed van het vak wordt steeds gewichtiger.’
‘Hoe leuk is het als je door je te verbinden aan deze prijs in contact komt met mensen die wiskunde ook leuk vinden en  doorzettingsvermogen tonen om het vak onder de knie te krijgen? Wie plezier beleeft aan wiskundige vraagstukken en er energie van krijgt om wiskunde een praktische toepassing te geven, is bij ons op de goede plek. Als lid van onze ontwikkelteams werk je zo aan de essentiële bouwstenen voor onze machines.’

Lees het volledig interview met John Koster in het KHMW jaarverslag 2017 op p.52.

 

Pfizer

Wetenschap ligt aan de basis van ons bedrijf. En net als de mensen die in aanmerking komen voor de Pfizerprijs zit innoveren en het zoeken naar baanbrekende ideeën in ons bloed.” Aan het woord is Jan Willem de Heer, manager Communications bij Pfizer Nederland. Het bedrijf is sinds 2011 sponsor van de Pfizer Prijs voor Life Sciences, een van de Jong Talentprijzen die de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen jaarlijks uitreikt.
De prijswinnaar van de Pfizer Prijs voor Life Sciences 2015 is Dorien Maas. Ze heeft de onderscheiding gekregen voor haar onderzoek hoe schizofrenie in de toekomst beter behandeld zou kunnen worden. Dat deed ze bij de onderzoeksgroep Moleculaire Dierfysiologie van de Radboud Universiteit in Nijmegen. Ze ontdekte in een rattenmodel voor schizofrenie vroegtijdige veroudering in de hersenen. Die ontdekking kan aan de basis staan van een betere behandeling van schizofrenie in de toekomst. De medische afdeling van Pfizer Nederland is onder de indruk van haar basale onderzoek. 

Lees het volledig interview met Jan Willem de Heer in het KHMW jaarverslag 2015 op p.56.

 

Scriptieprijzen Responsible Internet

Scriptieprijzen Responsible Internet

KHMW Scriptieprijzen Responsible Internet

Nieuwe prijs in 2023. Inschrijving gesloten

De Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen kent, daartoe in staat gesteld door het SIDN Fonds, Freedom Internet en Mijndomein, met ingang van 2023 jaarlijks twee scriptieprijzen toe voor onderzoek naar ‘Responsible Internet’, een 1e prijs van € 2.000,- en een 2e prijs van € 1.000,-.
In 2023 zijn de prijzen bedoeld voor (voormalige) studenten van wie de masterscriptie door hun begeleider(s) is goedgekeurd in het academisch jaar 2022/2023.

Het internet is nooit ontworpen als een infrastructuur voor zo ongeveer alles wat we doen, maar werd bedacht als simpel en effectief instrument om uitwisseling van informatie tussen onderzoekers mogelijk te maken. De explosieve ontwikkeling in de decennia daarna was door de pioniers nooit voorzien: die hielden zich niet bezig met bijvoorbeeld security- of privacyvraagstukken. Evenmin voorzagen ze dat het internet de backbone zou gaan vormen voor een compleet nieuwe datagedreven industrie, waarin een handjevol globale spelers grote machtsposities zou weten te veroveren. Het internet heeft ons veel goeds gebracht: economische groei, een stroom aan technische innovaties en talloze maatschappelijk nuttige toepassingen. Maar het internet van vandaag blijkt ook een voedingsbodem te zijn voor securitydreigingen, privacyschendingen, online haat, desinformatie en polarisatie. Het internet heeft zich dusdanig ontwikkeld dat zich de vraag voordoet of het na vijftig jaar niet aan grondige herziening toe is. Niet alleen het ontwerp maar ook de governance van het internet staat ter discussie. In deze context is ook steeds meer behoefte aan wetenschappelijke inzichten en denkkracht over hoe het internet van de toekomst eruit zou moeten zien en hoe we daar op een verantwoorde manier vorm aan kunnen geven (‘Responsible Internet’), zodat het internet van de toekomst veiliger, toegankelijker en beter is ingericht voor iedereen. SIDN fonds, Freedom Internet en Mijndomein zouden graag scripties die hieraan een bijdrage willen leveren beloond zien.

Voordrachten kunnen worden gedaan door de bij de begeleiding en beoordeling van de betreffende scripties betrokken docent(en) en dienen uiterlijk 18 september 2023 te worden ingediend. Meer informatie vindt u in de circulaire meteen hieronder.

De inschrijving opent 10 juli 2023. Voordrachten kunnen uitsluitend digitaal worden ingediend, via het inschrijfformulier meteen hieronder.

Vragen? Mail naar prijzen@khmw.nl.

“Een sterk internet voor iedereen. Dat is waar SIDN fonds voor staat. SIDN fonds investeert in projecten met lef en maatschappelijke meerwaarde, die bijdragen aan een sterk internet, sterke internetgebruikers of die zich richten op de publieke waarden en maatschappelijke kant van het internet. Samen met internetproviders Mijndomein en Freedom Internet is SIDN fonds initiatiefnemer van de Responsible Internet scriptieprijzen.”