De Dirk Jacob Veegens Prijs 2018 werd op 2 oktober uitgereikt door de voorzitter van de Stichting Fonds voor de Geld- en Effectenhandel, Mr. J.P. (Jan Peter) Weitenberg, aan Dr. A.F. (Anne) Petterson voor haar proefschrift "Eigenwijs vaderland. Populair nationalisme in negentiende-eeuws Amsterdam" (Universiteit Leiden, januari 2017).

Citaat van de jury: "De jury heeft van uw boek genoten. We zijn bijzonder gecharmeerd geraakt door uw aanpak, uw presentatie en uw plezierige, vloeiende en sprekende stijl. Dank zij de open mind die u bij uw materiaalverzameling en uw benadering toont, hebt u een vernieuwend boek geschreven over een te weinig onderzocht aspect van de Nederlandse geschiedenis, maar op een manier die het thema niet afsluit doch het openlegt voor nieuwe benaderingen en andere onderzoekers. Politieke, sociale en cultuurgeschiedenis vloeien in uw boek samen om een nieuw perspectief op het handelen en emotionele leven van gewone mensen in het raam van het natiegevoel te bieden. Daarmee hebt u, naar het oordeel van de beoordelingscommissie, de Dirk Jacob Veegens Prijs 2018 ten volle verdiend."

Het volledig juryrapport: Juryrapport D.J. Veegens Prijs 2018

Laureaat Anne Petterson

Louise Gunning-Schepers, voorzitter van de KHMW

Jurylid Willem Frijhoff

Anne Petterson met Jan Peter Weitenberg, voorzitter van de St. Fonds voor de Geld-en Effectenhandel

Rudy Andeweg, secretaris geestes- en maatschappijwetenschappen KHMW en Henk te Velde, jurylid

De Dirk Jacob Veegens Prijs is ingesteld door de Stichting Fonds voor de Geld- en Effectenhandel en wordt verleend ter bekroning van oorspronkelijk onderzoek op het gebied van economische, politieke en/of sociale geschiedenis van Nederland, en is bedoeld als aanmoedigingsprijs voor onderzoekers wier onderzoeksresultaten in het jaar van toekenning niet langer dan vijf jaar tevoren zijn gepubliceerd. De prijs is genoemd naar de Haagse advocaat Veegens (1899-1984), voorzitter van de Nederlandse Advocaten-Vereeniging, de voorloper van de Nederlandse Orde van Advocaten. In de geest van Veegens, komt in het bijzonder voor bekroning dat onderzoek in aanmerking dat vanuit een historisch perspectief bijdraagt tot een dieper inzicht in ontwikkelingen die voor Nederland in de huidige tijd relevant zijn.