Nationale Postdocprijs 2019

Nationale Postdocprijs 2019

Met ingang van 2017 stellen de KHMW en De Jonge Akademie de Nationale Postdocprijs ter beschikking. De prijs, van 10.000 euro, is bedoeld als stimulans voor postdoconderzoekers en universitair docenten die excellent wetenschappelijk onderzoek doen met (potentieel) grote maatschappelijke impact. De laureaat kan dit bedrag naar eigen inzicht besteden aan zijn/haar wetenschappelijk onderzoek of onder zijn/haar supervisie uitgevoerd onderzoek. De prijs wordt jaarlijks afwisselend toegekend op het gebied van de alfa- en gammawetenschappen en de bèta/medische wetenschappen. 

De inschrijving voor de editie 2019 is geopend. Dit jaar is de prijs bestemd voor een postdoc op het gebied van de bèta/medische wetenschappen. Alle benodigde informatie om een voordracht in te dienen, vindt u op de website van de KNAW. De deadline voor nominaties is 15 juli 2019.

Information in English is available at the website of the KNAW.

Heeft u vragen? Neemt u dan contact op met secretaris@khmw.nl

ICT-prijs 2019 voor Elmar Eisemann

ICT-prijs 2019 voor Elmar Eisemann

De Nederlandse Prijs voor ICT-onderzoek van 50.000 euro is dit jaar toegekend aan Prof. dr. E. (Elmar) Eisemann, hoogleraar Computer Graphics and Visualisation aan de TU Delft.

Professor Eisemann onderzoekt de visualisatie van omvangrijke data sets ("Big Data"). Zijn werk richt zich voornamelijk op de correcte en zo scherp mogelijke weergave van visualisaties door slim gebruik te maken van de mogelijkheden van moderne grafische hardware.

De juryleden, Prof. dr. H. (Ed) Brinksma, Prof. dr. F.A.H. (Frank) van Harmelen en Prof. dr. E.O. (Eric) Postma waren onder de indruk van de onderzoekprestaties van professor Eisemann in dit buitengewoon competitieve vakgebied en roemden zijn leidende rol in de ontwikkeling van innovatieve doorbraken op het gebied van visualisatie en data science.

De prijs werd uitgereikt door Louise Gunning-Schepers, voorzitter van de KHMW en Maarten van Steen, voorzitter van IPN bij ICT.OPEN op 20 maart in theater Gooiland in Hilversum. 

Nieuwsbericht NWO

Juryrapport Nederlandse Prijs voor ICT-onderzoek 2019

 

De Nederlandse Prijs voor ICT-onderzoek is bedoeld voor een wetenschappelijk onderzoeker, niet ouder dan 40 jaar, die vernieuwend onderzoek op zijn/haar naam heeft staan of die verantwoordelijk is voor een wetenschappelijke doorbraak in de ICT. De prijs wordt jaarlijks ter beschikking gesteld door ICT-onderzoek Platform Nederland (IPN), in samenwerking met NWO en de KHMW. De prijs bestaat uit 50.000 Euro, vrij te besteden voor onderzoek. Bij de selectie wordt meegewogen of de onderzoeker getoond heeft in staat te zijn de behaalde resultaten in begrijpelijke taal aan het publiek duidelijk te maken. 

Welkom nieuwe directeuren en leden

Welkom nieuwe directeuren en leden

Op maandagavond 11 maart werden de begin 2019 benoemde directeuren en leden verwelkomd door het bestuur in het Hodshon Huis. Voorzitter Louise Gunning-Schepers gaf een kijkje in de geschiedenis en speciale structuur van de Hollandsche Maatschappij en een overzicht van activiteiten en bijeenkomsten. De wetenschappelijk secretarissen gaven een toelichting op de prijzen. Oud-ondervoorzitter Marbeth Bierman-Beukema toe Water verzorgde een rondleiding door de stijlkamers van het prachtige Hodshon Huis. Hierna was er, met een drankje en een hapje, gelegenheid informeel met elkaar en de bestuursleden, de leden van de adviescommissies benoemingen en een aantal andere directeuren en leden kennis te maken. Een geslaagde en geanimeerde avond!

 

KHMW-Eizenga Beurzen

KHMW-Eizenga Beurzen

Bent u van plan om een MBA of studie economie op graduate niveau in de VS te gaan doen?

Dien dan nu een aanvraag in voor een KHMW-Eizenga beurs.

De KHMW/Eizenga beurzen worden er beschikking gesteld door de Koninklijke Hollandse Maatschappij der Wetenschappen, uit de nalatenschap van Prof. dr. W. Eizenga. Er zijn jaarlijks maximaal vijf beurzen van elk 50.000 USD voor een studie economie op graduate niveau (dus zowel master als PhD studies) of een MBA in de Verenigde Staten.

Het beurzenprogramma wordt namens de KHMW uitgevoerd door het Fulbright Center.

Aanvragen voor het academisch jaar 2022-23 kunnen nu worden ingediend. Deadline voor aanvragen is 11 april 2022.

Klik hier voor meer informatie!

 

Wietze Eizenga (1922-2017) studeerde economie, promoveerde en werd hoogleraar Staathuishoudkunde en Statistiek in Leiden. In 1957-58 verbleef hij met een Fulbright-beurs in de VS, aan de University of Maryland. Daar ontwikkelde hij een grote belangstelling voor de VS en keerde diverse keren terug voor gastdocentschappen aan bijvoorbeeld Harvard University en University of Michigan. Zijn voorliefde voor de VS, zijn grote belangstelling voor de economie en zijn bereidheid jonge mensen te stimuleren komen samen in zijn testament. Hierin heeft hij bepaald dat zijn nalatenschap dient te worden gebruikt voor studiebeurzen voor veelbelovende en verdienstelijke Nederlandse recent afgestudeerden, voor het volgen van graduate studies aan Amerikaanse universiteiten op het gebied van economie en/of business administration. 

Nationale Postdocprijs

Nationale Postdocprijs

Beeldcredit: Brunno Mallart/KNAW

In 2019 werd voorlopig de laatste Nationale Postdocprijs toegekend. Hebt u vragen, neem dan contact met het secretariaat van de KHMW via secretaris@khmw.nl of DJA via maartje.aukes@knaw.nl
De KHMW en DJA beraden zich momenteel op een mogelijke nieuwe samenwerking. Houd daarvoor deze website in de gaten.
 

Van 2017-2019 stelden de KHMW en De Jonge Akademie de Nationale Postdocprijs ter beschikking. De prijs, van 10.000 euro, was bedoeld als stimulans voor postdoconderzoekers en universitair docenten die excellent wetenschappelijk onderzoek doen met (potentieel) grote maatschappelijke impact. De laureaat kon dit bedrag naar eigen inzicht besteden aan zijn/haar wetenschappelijk onderzoek of onder zijn/haar supervisie uitgevoerd onderzoek. De prijs werd jaarlijks afwisselend toegekend op het gebied van de alfa- en gammawetenschappen en de bèta/medische wetenschappen. 

 

 

Prijswinnaars

 

2019: Dr. S. (Siroon) Bekkering,  postdoc bij zowel de afdeling interne geneeskunde van het Radboudumc als het Royal Children's Hospital te Melbourne. Zij doet onderzoek naar het geheugen van het aangeboren immuunsysteem. Vanwege de coronabeperkingen is de prijsuitreiking uitgesteld naar het najaar 2020.

Juryrapport 2019

2018: Ontwikkelingspsycholoog Dr. E. (Eddie) Brummelman (Universiteit van Amsterdam) is de tweede winnaar van de Nationale Postdocprijs. Hij doet onderzoek naar de zelfbeeldontwikkeling van kinderen. Meer informatie en foto's: Klik hier

Juryrapport 2018

2017: Forensisch archeologe Dr. H.L. (Hayley) Mickleburgh (Universiteit Leiden) is de eerste winnaar van de Nationale Postdocprijs. Zij bestudeert hoe lijken vergaan en skeletten uit elkaar vallen. Meer informatie en foto's: Klik hier

Juryrapport 2017