Is er in de wetenschap ruimte voor religie?

Is er in de wetenschap ruimte voor religie?

Bij de themabijeenkomst en prijsuitreiking “Is er in de wetenschap ruimte voor religie?“ op donderdag 11 oktober in Pakhuis de Zwijger gingen panelleden Ronald Plasterk, Heino Falcke en Mladen Popović in gesprek onder leiding van Monique Snoeijen, chef opinie NRC en Hendrik Spiering, chef Wetenschap NRC.

Prijzen werden uitgereikt door Louise Gunning-Schepers aan Valerie Dielissen en Dolph Stuyling de Lange (eervolle vermeldingen), Herman Paul (zilveren medaille) en René van Woudenberg (gouden medaille).

Het boekje met de bekroonde essays is in te zien onder de knop KHMW/publicaties of te bestellen via het secretariaat van de KHMW.

Het essay van René van Woudenberg verscheen op zaterdag 12 oktober in de opiniebijlage van NRC.

De laudatio, door juryleden, Beatrice de Graaf, hoogleraar History of International Relations & Global Governance, Universiteit Utrecht, Mladen Popović, decaan van de Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap, hoogleraar Oude Testament en vroege Jodendom, met bijzondere aandacht voor de Dode Zeerollen, Rijksuniversiteit Groningen en Eva Bik, directeur De Nationale Denktank, kunt u hieronder inzien.

Laudatio KHMW NRC 2018

Heeft u deze avond gemist? Nakijken kan via: https://www.nrc.nl/nieuws/

Foto-impressie:  

 

Wim Drees seminar Miljoenennota

Wim Drees seminar Miljoenennota

Op 4 oktober vond in de Glazen Zaal in Den Haag het Wim Drees Seminar plaats “Miljoenennota 2019. Wie betaalt de rekening?” Seminar gemist? De presentaties van beide sprekers, alsook de column van Sandra Phlippen kunt u inzien op de website van de KHMW

Lezingen door:

Bas ter Weel, algemeen directeur van SEO Economisch Onderzoek en hoogleraar economie aan de Universiteit van Amsterdam
“Onbehaaglijk Nederland?”
Er ontstaan nieuwe scheidslijnen tussen arm en rijk, vast en flex, etc. die met beleidsmaatregelen worden vergroot of verkleind. Wat levert de miljoenennota dit jaar op?

Koen Caminada, hoogleraar empirische analyse van sociale en fiscale regelgeving aan de juridische faculteit van de Universiteit Leiden en wetenschappelijk directeur van het Instituut voor Fiscale en Economische vakken, tot 2017 lid van het bestuur van de Wim Drees Stichting.
"Fiscaal beleid leidt tot grote verschillen"
Verdelingsgevolgen van fiscaal participatiebeleid en maatvoering van fiscale discriminatie: wat betekent het beleid voor de (inkomens-) ongelijkheid en de maatschappelijke scheidslijnen?

En een gesproken column door:

Sandra Phlippen, hoofd Nederland Economisch Bureau ABN AMRO, universitair docent aan de Erasmus School of Economics en economisch columniste @ADR en Buitenhof.

Foto-impressie:

De Glazen Zaal

Louise Gunning-Schepers, voorzitter KHMW

Bas Terweel

Koen Caminada

Sandra Phlippen

Moderatie door Michel Sweers, directeur Innovatie en Kennis / pDG op het ministerie van EZK

 

Het volgende Wim Drees Seminar is in het voorjaar van 2019 in Haarlem. 

Veegens Prijs voor proefschrift over Amsterdam

Veegens Prijs voor proefschrift over Amsterdam

De Dirk Jacob Veegens Prijs 2018 werd op 2 oktober uitgereikt door de voorzitter van de Stichting Fonds voor de Geld- en Effectenhandel, Mr. J.P. (Jan Peter) Weitenberg, aan Dr. A.F. (Anne) Petterson voor haar proefschrift "Eigenwijs vaderland. Populair nationalisme in negentiende-eeuws Amsterdam" (Universiteit Leiden, januari 2017).

Citaat van de jury: "De jury heeft van uw boek genoten. We zijn bijzonder gecharmeerd geraakt door uw aanpak, uw presentatie en uw plezierige, vloeiende en sprekende stijl. Dank zij de open mind die u bij uw materiaalverzameling en uw benadering toont, hebt u een vernieuwend boek geschreven over een te weinig onderzocht aspect van de Nederlandse geschiedenis, maar op een manier die het thema niet afsluit doch het openlegt voor nieuwe benaderingen en andere onderzoekers. Politieke, sociale en cultuurgeschiedenis vloeien in uw boek samen om een nieuw perspectief op het handelen en emotionele leven van gewone mensen in het raam van het natiegevoel te bieden. Daarmee hebt u, naar het oordeel van de beoordelingscommissie, de Dirk Jacob Veegens Prijs 2018 ten volle verdiend."

Het volledig juryrapport: Juryrapport D.J. Veegens Prijs 2018

Laureaat Anne Petterson

Louise Gunning-Schepers, voorzitter van de KHMW

Jurylid Willem Frijhoff

Anne Petterson met Jan Peter Weitenberg, voorzitter van de St. Fonds voor de Geld-en Effectenhandel

Rudy Andeweg, secretaris geestes- en maatschappijwetenschappen KHMW en Henk te Velde, jurylid

De Dirk Jacob Veegens Prijs is ingesteld door de Stichting Fonds voor de Geld- en Effectenhandel en wordt verleend ter bekroning van oorspronkelijk onderzoek op het gebied van economische, politieke en/of sociale geschiedenis van Nederland, en is bedoeld als aanmoedigingsprijs voor onderzoekers wier onderzoeksresultaten in het jaar van toekenning niet langer dan vijf jaar tevoren zijn gepubliceerd. De prijs is genoemd naar de Haagse advocaat Veegens (1899-1984), voorzitter van de Nederlandse Advocaten-Vereeniging, de voorloper van de Nederlandse Orde van Advocaten. In de geest van Veegens, komt in het bijzonder voor bekroning dat onderzoek in aanmerking dat vanuit een historisch perspectief bijdraagt tot een dieper inzicht in ontwikkelingen die voor Nederland in de huidige tijd relevant zijn. 

 

Profielwerkstukprijzen 2019

Profielwerkstukprijzen 2019

Wie maakt het beste profielwerkstuk?

Jaarlijks kun je 500 Euro winnen met je PWS!

Sinds 2002 schrijft de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen jaarlijks de prijsvraag ‘Welke eindexamenkandidaat maakt het beste profielwerkstuk?’ uit voor leerlingen in de hoogste klassen HAVO en VWO van scholen in Haarlem en omgeving. De winnende werkstukken worden beloond met een prijs van 500 Euro. Elke school mag voor beide categorieën één werkstuk indienen.

Ook in 2019 zijn er weer twee prijzen voor leerlingen van scholen uit de regio Kennemerland, één voor een Havo-profielwerkstuk en één voor een VWO-profielwerkstuk. Wil je kans maken op deze mooie prijzen, lees dan hier hoe je mee kunt doen. 

Nieuw! Beurzen voor MBA- of economie-studie in de VS

Nieuw! Beurzen voor MBA- of economie-studie in de VS

De beurzen worden met ingang van 2019 ter beschikking gesteld door de Koninklijke Hollandse Maatschappij der Wetenschappen, uit de nalatenschap van Prof. dr. W. Eizenga. Er zijn jaarlijks maximaal vijf beurzen van elk 50.000 USD voor een MBA of een studie economie op graduate niveau in de Verenigde Staten.

Wietze Eizenga (1922-2017) studeerde economie, promoveerde en werd hoogleraar Staathuishoudkunde en Statistiek in Leiden. In 1957-58 verbleef hij met een Fulbright-beurs in de VS, aan de University of Maryland. Daar ontwikkelde hij een grote belangstelling voor de VS en keerde diverse keren terug voor gastdocentschappen aan bijvoorbeeld Harvard University en University of Michigan. Zijn voorliefde voor de VS, zijn grote belangstelling voor de economie en zijn bereidheid jonge mensen te stimuleren komen samen in zijn testament. Hierin heeft hij bepaald dat zijn nalatenschap dient te worden gebruikt voor studiebeurzen voor veelbelovende en verdienstelijke Nederlandse recent afgestudeerden, voor het volgen van graduate studies aan Amerikaanse universiteiten op het gebied van economie en/of business administration. Dit beurzenprogramma zal namens de KHMW worden uitgevoerd door het Fulbright Center.

MEER WETEN EN AANMELDEN