Voordrachten gehouden bij de presentatie van 'De Staatsregeling van 1805 en de Constitutie van 1806. Bronnen voor de totstandkoming' op 27 maart 1997.

Grondwetgeving 1795-1806, Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen, 1997.
Met bijdragen van L. de Gou, N.C.F. van Sas, W.R.E. Velema, J.Th.J. van den Berg en P. Kooij  

Op aanvraag verkrijgbaar bij het secretariaat.