Beeldend geschreven naslagwerk over de geschiedenis van de Hollandsche Maatschappij, opgericht in 1752. Met vele interessante details. Beslaat de periode vanaf de oprichting t/m 1952.
Door Dr. J.A. Bierens de Haan, secretaris van de Maatschappij van 1939-1958. Uitgeverij Tjeenk Willink Haarlem, 1970, 461 pgs.

Met drie supplementen: 1952-1970, 1971-1985, 1986-2002.

Op aanvraag verkrijgbaar bij het secretariaat.