Reeks door directeuren jaarlijks in februari gehouden voordrachten. Sinds 1986. Uitgegeven van 2009-2017. 
Interne publicaties voor directeuren en leden van de Hollandsche Maatschappij. Op aanvraag bij het secretariaat beschikbaar.

Vanaf 2021 met meerdere sprekers, in de vorm van een debat.

Overzicht Winterdebatten (2021-heden)

jaar doorover
2023Prof. dr. F.P.I.M. (Frank) van Vree, Dr. E.E.S. (Emilie) Gordenker, Drs. W. (Wim) WeijlandVan wie zijn 'onze' museumstukken?
Verslag: https://khmw.nl/winterdebat-van-wie-zijn-onze-museumstukken/
2022Prof. dr. H.B.J. (Rik) Leemans, Ir. G.M. (Geert) van de WouwDe energietransitie
2021Drs. D.A. (Dick) Benschop, Mr. R.H.L.M. (Roger) van Boxtel, Ir. J.N.K. (Jaap) BiermanHoe blijven we reizen?
Verslag: https://khmw.nl/winterlezing-2021-gemist/

Overzicht Winterlezingen 1986-heden (deels gepubliceerd):

jaardoorover
2020Ir. O. van de Stolpe.Galapagos – in 20 jaar van idee tot medicijn. Hoe volharding en focus op innovatie uiteindelijk een AEX bedrijf heeft opgeleverd.
Verslag:https://khmw.nl/verslag-winterlezing-2020/
2019Dr. mr. P.W. Waldeck.Maarten van der Goes en de buitenlandse politiek van de Bataafs-Franse tijd (1795-1814).
Verslag: https://khmw.nl/verslag-winterlezing/. Tekst van de lezing op aanvraag beschikbaar via het secretariaat
2018Dr. N.W. Tellegen.Samenwerking in de Metropoolregio Amsterdam, op weg naar een Circulaire Economie.
2017Drs. M. Scharloo.Een brug over het Spaarne.
2016G.D. Block PhD.Priceless: The value proposition for the humanities.
2015Drs. L.B.J. van Geest.Belastingherziening: Tips & tricks.
2014Ir. W. Draijer.Plakkaat van Verbindinghe.
2013Drs. W. Pijbes.Mijn eerste museum.
2012Dr. A.H.E.M. Wellink.Quo vadis Europa?
2011Drs. D.M. Sluimers.De toekomst van het Nederlandse pensioenstelsel.
2010Dr. R.H.A. Plasterk.Wetenschap en Politiek. Van wat is en wat zou moeten zijn.
2009Dr G.J. Wijers.Overleven door duurzame innovatie.
2008Prof. dr. J.C. Arnbak.Telecommunicatie: van monopolies naar volledige marktwerking. Co-referent Mevr. Drs. T.A. Maas-Brouwer.
2007Mr. W.E. Haak.Is (in Nederland) het vertrouwen in de rechterlijke macht aan het afnemen? Co-referent Mevr. Mr. L.Y.M. Gonçalves-Ho Kang You.
2006Prof. mr. P. van Vollenhoven.Betekenis van het onafhankelijk onderzoek en het effect daarvan op het veiligheidsbeleid.
2005Drs. C.O.A. baron Schimmelpenninck van der Oije.Graag of niet. Mogelijkheden van sponsoring van musea ten tijde van een terugtredende overheid. Co-referent Mevr. P.W. Boll-Kruseman.
2004Mevr. Dr. A.C. Wolff-Albers.Voor rede vatbaar. Co-referent Dr. P. Nijkamp.
2003K. Storm.De beschadigde reputatie van het (internationale) topmanagement. Co-referent Mr. C.J.A. van Lede.
2002Wetenschapsdebat.
2001Mr. I.W. Opstelten.Vraagstukken inzake de sociale infrastructuur van een grote stad in Nederland.
2000Dr. A.H.E.M. Wellink.Eén jaar Euro, één jaar ervaring met gemeenschappelijk monetair beleid.
1999Prof. drs. C.A.J. Herkströter. De maatschappelijke verantwoordelijkheid van de onderneming.
1998Ir. J.J. Slechte.Economie en ecologie.
1997Jhr. mr. A.A. Loudon.Politiek en bedrijfsleven. Enkele persoonlijke ervaringen.
1996Ir. W.C.M. van Lieshout.Het hoger onderwijs op weg naar de 21ste eeuw.
1995Mr. P.J.H. Jonkman.De diplomatieke praktijk sinds 1945.
1994Dr. J.M. Goudswaard.De Treuhand.
1993Jhr. drs. P.A.C. Beelaerts van Blokland.Bestuurlijke organisatie in en van Nederland.
1992Dr. J.E. Andriessen.Beleid en groei.
1991Prof. ir. H.P. van Heel.Maat, eigen tijd en orde.
1990Drs. T.C. Braakman.Bestuurlijke samenwerking in een regio rondom een grote stad.
1989Drs. B.F. baron van Ittersum. Amsterdam in Europees perspectief. Amsterdam als financieel centrum in Europa 1992.
1988Mr. C.J.A. van Lede.Pressiegroepen in verandering. Het zich wijzigende patroon van pressiegroepen, hun opereren en samenstelling.
1987Dr. ir. H.L. Beckers.Een overzicht van de werkzaamheden en plannen van het Nederlands Forum voor techniek en wetenschap.
1986Mr. Ch.M.J.A. Moons.De rechten van de mensen en de plichten van de rechter.

Overzicht Winterlezingen 1986-2008 (niet gepubliceerd):

jaardoorover
2008Prof. dr. J.C. Arnbak.Telecommunicatie: van monopolies naar volledige marktwerking. Co-referent Mevr. Drs. T.A. Maas-Brouwer.
2007Mr. W.E. Haak.Is (in Nederland) het vertrouwen in de rechterlijke macht aan het afnemen? Co-referent Mevr. Mr. L.Y.M. Gonçalves-Ho Kang You.
2006Prof. mr. P. van Vollenhoven.Betekenis van het onafhankelijk onderzoek en het effect daarvan op het veiligheidsbeleid.
2005Drs. C.O.A. baron Schimmelpenninck van der Oije.Graag of niet. Mogelijkheden van sponsoring van musea ten tijde van een terugtredende overheid. Co-referent Mevr. P.W. Boll-Kruseman.
2004Mevr. Dr. A.C. Wolff-Albers.Voor rede vatbaar. Co-referent Dr. P. Nijkamp.
2003K. Storm.De beschadigde reputatie van het (internationale) topmanagement. Co-referent Mr. C.J.A. van Lede.
2002Wetenschapsdebat.
2001Mr. I.W. Opstelten.Vraagstukken inzake de sociale infrastructuur van een grote stad in Nederland.
2000Dr. A.H.E.M. Wellink.Eén jaar Euro, één jaar ervaring met gemeenschappelijk monetair beleid.
1999Prof. drs. C.A.J. Herkströter.De maatschappelijke verantwoordelijkheid van de onderneming.
1998Ir. J.J. Slechte.Economie en ecologie.
1997Jhr. mr. A.A. Loudon.Politiek en bedrijfsleven. Enkele persoonlijke ervaringen.
1996Ir. W.C.M. van Lieshout.Het hoger onderwijs op weg naar de 21ste eeuw.
1995Mr. P.J.H. Jonkman.De diplomatieke praktijk sinds 1945.
1994Dr. J.M. Goudswaard.De Treuhand.
1993Jhr. drs. P.A.C. Beelaerts van Blokland.Bestuurlijke organisatie in en van Nederland.
1992Dr. J.E. Andriessen.Beleid en groei.
1991Prof. ir. H.P. van Heel.Maat, eigen tijd en orde.
1990Drs. T.C. Braakman.Bestuurlijke samenwerking in een regio rondom een grote stad.
1989Drs. B.F. baron van Ittersum.Amsterdam in Europees perspectief. Amsterdam als financieel centrum in Europa 1992.
1988Mr. C.J.A. van Lede.Pressiegroepen in verandering. Het zich wijzigende patroon van pressiegroepen, hun opereren en samenstelling.
1987Dr. ir. H.L. Beckers.Een overzicht van de werkzaamheden en plannen van het Nederlands Forum voor techniek en wetenschap.
1986Mr. Ch.M.J.A. Moons.De rechten van de mensen en de plichten van de rechter.