Fragmenten van jaarredes gehouden in de Algemene Vergaderingen van de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen 1966-1978. Door Jhr. mr. C.C. van Valkenburg, voorzitter van 1966 tot 1978, die actuele gebeurtenissen binnen de Maatschappij wist te bezien in de spiegel van de geschiedenis. Zijn redes geven niet alleen een beeld van de Hollandsche Maatschappij, maar werpen tevens een nader licht op het culturele, sociale en economische leven van onze voorouders.

Uitgegeven ter gelegenheid van het afscheid als voorzitter van Jhr. mr. C.C. van Valkenburg in 1978 (ISBN 90 70024 14 4). Met  illustraties.

Op aanvraag verkrijgbaar bij het secretariaat.