Tot en met 2017 gingen de Jan Brouwer Conferenties over maatschappelijk relevante problemen rond vergrijzing en de verhouding tussen de verschillende generaties. De verslagen van deze conferenties zijn integraal gepubliceerd en deels nog verkrijgbaar via het secretariaat van de KHMW. Vanaf 2018 is het thema gekoppeld aan het thema van de nieuwe Brouwer Vertrouwensprijs. De prijs wordt uitgereikt tijdens de conferentie en de winnaar wordt betrokken bij de conferentie van het jaar erop d.w.z. dat het thema van de conferentie van het jaar erop is verbonden aan het thema van het winnende initiatief.

JAN BROUWER CONFERENTIES (nieuwe stijl)

2023 Integratie van nieuwkomers
In aansluiting op prijswinnaar St. Buddy to Buddy.
Prof. dr. K.I. (Karen) van Oudenhoven-van der Zee, Prof. dr. H. (Halleh) Ghorashi, Ir. C.E.G. (Karien) van Gennip MBA
(opname livestream)

2022 Burgerschap en overheidsbeleid
In aansluiting op prijswinnaar St. G1000.nu.
Prof. dr. ir. C.J.A.M. (Katrien) Termeer, Prof. dr. T.W.G. (Tom) van der Meer en Mr. Th.C. (Thom) de Graaf.
(opname livestream)

2021 Fake news
In aansluiting op prijswinnaar DROG: Slecht Nieuws.
Jkvr. drs. K.H. (Kajsa) Ollongren, Prof. dr. R.A. (Richard) Rogers, Dr. S.L. (Sander) van der Linden.
(opname livestream, en integrale tekst lezing minister Ollongren)

2020 Wie zorgt voor publieke waarden in de digitale samenleving?
In aansluiting op prijswinnaar Stichting Privacy by Design: IRMA.
Prof. dr. mr. E.M.L. (Lokke) Moerel, Prof. dr. M.J.G. (Michel) van Eeten, Prof. dr. B.J. (Bart) Jacobs.
(beknopt schriftelijk verslag)

2019 Samenleving en Migratie
In aansluiting op prijswinnaar Liberaal Joodse Gemeente: Leer je buren kennen.
Prof. dr. M.R.J. (Maurice) Crul, Prof. dr. M.A.P. (Mark) Bovens, Drs. W. (Wouter) Koolmees.
(videoverslag, beknopt schriftelijk verslag en integrale tekst lezing minister Koolmees)

2018 Vertrouwen in de Samenleving
In aansluiting op en ter introductie van het thema van de Vertrouwensprijs.
Dr. ir. H.L. (Harald) Tepper, Prof. mr. dr. M. (Madeleine) de Cock Buning, Prof. dr. J. (Judi) Mesman, Prof. dr. P.J. (Paul) Scheffer.
(geen verslaglegging)

JAN BROUWER CONFERENTIES (oude stijl)

2017 Als mensen een eeuw leven. Vloek of zegen?
Drs. E.I. (Edith) Schippers, Prof. dr. J. (Jenny) Gierveld), Prof. dr. J.P.J. (Joris) Slaets en Drs. H. (Hedy) d’Ancona.
(digitaal verslag)

2016 Hoe generaties samenleven. Een cultureel en structureel perspectief.
Prof. dr. V. (Valentina) Mazzucato, Prof. dr. C.H. (Clara) Mulder, Prof. C. (Chiara) Saraceno, Mr. J.G.C. (Jan Kees) Wiebenga.

2015 Uitdagingen voor een goede oude dag
Prof. dr. K. (Kim) Putters, Prof. dr. R.J. (Romke) van der Veen, Prof. dr. M.I. (Marjolein) Broese van Groenou, Drs. J. (Hans) de Boer.

2014 Care. Wat is technisch mogelijk en wat is menselijk wenselijk?
Prof. dr. S.E.J.A. (Sophia) de Rooij, Dr. ir. A. (Ad) van Berlo MA, Dr. N.A. (Nick) Guldemond, Drs. M.J. (Martin) van Rijn.

2013 Aktief en solidair. Vrome wens of bittere noodzaak?
Prof. dr. A.H.G. (Alexander) Rinnooy Kan, Mr. J.C. (Hans) van der Steen, Dr. P.T. (Paul) de Beer, Dr. C. (Cretien) van Campen.
(verslag uitverkocht)

2012 Kwetsbare generaties. Hoe voorkomen we dat onze jongsten en oudsten worden misbruikt en mishandeld?
Drs. P.H.A.M. (Paul) Huijts, Prof. dr. L.J. (Louise) Gunning-Schepers, Drs. J. (Jolanda) Lindenberg, Dr. (Lenneke) L.R.A. Alink.

2011 Grijs voor groen en groen voor grijs. Vraagt vergrijzing om extra investeringen in kinderen?
Mr. I. (Ina) Brouwer, Mr. A. (André) Rouvoet, Prof. dr. S. (Saskia) Keuzenkamp, Prof. dr. J. (Janneke) Plantenga.
(verslag uitverkocht)

2010 Regio’s in demografisch perspectief. Implicaties van een krimpende bevolking
Mr. E.E. (Eberhard) van der Laan, M.A.H. (Mirjam) Clermonts-Aretz, Prof. dr. R. (Rainer) Münz, Prof. dr. L.J.G. (Leo) van Wissen.
(verslag uitverkocht)

2009 Solidariteit tussen de generaties onder spanning
Mr. J.P.H. (Piet Hein) Donner, Prof. dr. P.A. (Pearl) Dykstra, Prof. dr. A. (Aukje) Nauta, Prof. dr. C.N. (Coen) Teulings.

2008 Gezond oud worden. Nieuwe uitgangspunten voor preventie en zorg
Ir. J.I.M. (Hans) de Goeij, Prof. dr. R.G.J. (Rudi) Westendorp, Drs. H.J.G. (Harry) Hendriks, Mr. R.L.H.M. (Roger) van Boxtel.

2007 De zilveren eeuw. Gouden kansen!
Ir. K. (Karien) van Gennip MBA, Drs. K. (Kajsa) Ollengren, A. (Antony) Burgmans MBA, Mr. drs. L.C. (Elco) Brinkman, B. (Bert) Mulder.

2006 Van nazorg naar voorzorg. Anticiperen op demografische veranderingen
Drs. J.F. (Hans) Hoogervorst, Dr. H.F. (Herman) Wijffels, Dr. M.G. (Martin) Boekhold, Drs. J.C.M. (Jolande) Sap, J. (Josef) Martin Senator E.h., Drs. H.B.M. (Dick) van der Laan, Prof. dr. P.A.H. (Peter) van Lieshout.

2005 De uitdaging van de vergrijzing
Mr. A.J. (Aart Jan) de Geus, Mr. J.H. (Jacques) Schraven, Drs. C. (Kees) Blokland, Prof. dr. C.J.M. (Kees) Schuyt, S. (Sally) barones Greengross, Prof.dr. H. (Henriëtte) Maassen van de Brink, Prof. dr. R.J. (Roel) in ‘t Veld, Drs. A. (Alexander) van de Kerkhof.