Geleerden en leken 

Het symposium "De rol van de Maatschappij tijdens het proces van losmaking tussen wetenschap en samenleving in de periode 1840-1880" vormde op 2 november 2001 de aftrap van de viering van het 250-jarig bestaan van de Hollandsche Maatschappij.

De vraag die voorlag was of de grote vooruitgang van de wetenschappen in de tweede helft van de 19e eeuw de brug tussen wetenschap en samenleving dreigde te ondergraven. De uitgewerkte teksten van de lezingen bij dit symposium zijn gebundeld in het boekje Geleerden en leken.

Geleerden en leken. De wereld van de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen 1840-1880, 2002.
Met bijdragen van: Dick Schenkeveld, Remieg Aerts, Bert Theunissen, Rob Visser, Klaas van Berkel en David Bos.

Op aanvraag verkrijgbaar bij het secretariaat.

Mappae Mundi & Naar een vierde regime

Het boek Mappae Mundi. Humans and their Habitats in a long-Term Socio-Ecological Perspective. Myths, Maps and Models is gewijd aan de lange geschiedenis van de verhouding tussen mens en milieu.
Het boek kreeg in 2008 een vervolg met de uitgave van Naar een vierde regime. 
Het begrip 'Vierde regime' is afkomstig uit Mappae Mundi. Mensen schikken zich al vele duizenden jaren lang naar de omgeving waarin ze leven. Ze passen zich aan, maar passen ook tot op zekere hoogte de omgeving aan hen aan. Dit is wat in Mappae Mundi is uitgedrukt in het begrip regime. De ontwikkeling van deze sociaal-ecologische regimes is bepalend geweest voor het overleven van de mensheid als geheel en van specifieke samenlevingen in het bijzonder. In Mappae Mundi werden drie grote regime-wisselingen gesignaleerd: het vuurregime, het agrarische regime en het industriële regime. In de publicatie Naar een vierde regime wordt ingegaan op verschillende aspecten van het vierde regime waarvan de voorboden zich aandienen in de huidige tijd.

Mappae Mundi. Humans and their Habitats in a long-Term Socio-Ecological Perspective. Myths, Maps and Models, Amsterdam University Press, 2002 (ISBN 905 35 6535 3).
Redactie: Bert de Vries en Joop Goudsblom.
Naar een vierde regime, Style Mathot, 2008 (ISBN 978 90 78396 04 8).
Met bijdragen van: Joop Goudsblom, Ad van Wijk, Sweder van Wijnbergen, Paul Schnabel, Pieter Winsemius en Louise Fresco.

Op aanvraag verkrijgbaar bij het secretariaat.

The Future of Sciences and Humanities

The Future of Sciences and Humanities. Four Analytical Essays and a Critical Debate on the Future of Scholastic Endeavour, Amsterdam University Press, 2002 (ISBN 90 5356 566 3).
Redactie: Peter Tindemans, Alexander Verrijn Stuart en Rob Visser.
Met bijdragen van: James McAllister, Johan van Benthem, Arie Rip, Herman Philipse, Diedel Kornet, Keith Devlin, Aant Elzinga en Paul Schnabel. 

Op aanvraag verkrijgbaar bij het secretariaat.