In 1939 volgde Van Breda Van Marum op als secretaris van de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen. 

Leven en werken van J.G.S. van Breda (1788-1867), Tjeenk Willink, 1979.
Redactie: A.S.H. Breure en J.G. de Bruijn.