Fragmenten van jaarredes gehouden in de algemene vergadering van de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen, 1979-1985. Door Dr. mr. L. de Gou. Met Ten geleide door M. Enschedé. Haarlem, 1985.

Uitgegeven ter gelegenheid van het afscheid Dr. mr. L. de Gou als voorzitter in 1985.

Op aanvraag verkrijgbaar bij het secretariaat.