Jaarlijkse voordrachten bij de Algemene Vergadering in mei, door leden van de Hollandsche Maatschappij. Sinds 1902. Uitgegeven vanaf 1946.  
Interne publicaties voor directeuren en leden van de Hollandsche Maatschappij. Op aanvraag bij het secretariaat beschikbaar.

Van de voordrachten voor 1946 zijn een aantal opgenomen in de verslagen van de Algemene Vergaderingen, in de Archives Néerlandaises of in de Franse Programma’s. De eerste Haarlemse Voordracht, door H.A. Lorentz, is opgenomen in het gedenkboek t.g.v. het 150-jarig bestaan van de Hollandsche Maatschappij.

Overzicht Haarlemse Voordrachten 1946-nu (gepubliceerd):

Overzicht Haarlemse Voordrachten 1902-1946 (niet gepubliceerd)

jaardoorover
1939Dr. ir. G.W. Van HeukelomDe herstellingswerken aan den Martinitoren te Groningen
1938Dr. H.A. KramersEenige aspecten der hedendaagsche natuurkunde.
1937Dr. ir. J.A. RingersDe vroeger door de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen uitgeschreven prijsvragen op het gebied van den Waterstaat, in den loop der tijden beantwoord.
1936Dr. J. HuizingaUit de eerste jaren van de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen
1934Dr. W. De SitterDe eenheid van het heelal.
1933Dr. J.P. Kleiweg de ZwaanDe ouderdom der Menschheid.
1933Dr. W.A.P. SchüffnerDe positie der hygiëne ten opzichte der malaria voorheen en thans
1932Dr. H. BrugmansDe pantersprong.
1931Dr. F.A. Vening MeineszDe wetenschappelijke beteekenis van de reizen met H. Ms. K. II en K. XIII.
1930Dr. J. Van der HoeveErfelijkheid in de oogheelkunde
1929Dr. H. ter MeulenOver oude en nieuwe brandstoffen.
1928Dr. P. ZeemanHendrik Antoon Lorentz, uit zijn leven en werken.
1927Dr. H.A. LorentzHerinneringen en vooruitzichten.
1926Dr. G.C. Van WalsemPathologische Anatomie en leven.
1925Dr. G. Van Iterson Jr.De gulden snede.
1924Dr. A.F. HollemanNatuurstoffen en kunststoffen.
1923Dr. C. Snouck HurgronjeDe beteekenis van het chalifaat.
1922Dr. F.M. JaegerDe ouderdom der aarde.
1921Ir. H. WortmanDe afsluiting en droogmaking der Zuiderzee.
1920Dr. A.A. NijlandGroote en kleine sterren.
1919Dr. H. ZwaardemakerRadioactiviteit en leven.
1918Dr. A. PitOver den overgang van het kunstzinnig leven uit de oudheid naar den nieuwen tijd
1917Dr. P. KuenenHet relativiteitsbeginsel.
1916Dr. P. LotsyGemeenschapsproblemen in verband met eenige resultaten der moderne erfelijkheidsleer.
1915Dr. G. HeymansResultaten en vooruitzichten der speciale Psychologie.
1914Dr. G.A.F. MolengraaffOver de resultaten van de geologische onderzoekingen, in 1911 en 1912 op het eiland Timor verricht.
1913Dr. C. WinklerDe bouw van den hersenschors en de daarmede samenhangende argumenten voor de localisatie onzer zintuigshersenen.
1912Dr. L. BolkOver den fossielen mensch.
1911G.F. TydemanHet zweven der vogels.
1910Dr. P.J. BlokDe beoefening der wetenschappen in het Koninkrijk der Nederlanden (1815-1830).
1909Dr. K. MartinAardbevingen in verband met gebergtevorming.
1908Dr. A.W. NieuwenhuisOver de ethnologische wetenschappen, hare beteekenis en haar nut, getoetst aan toestanden in den Nederlandsch Indischen Archipel.
1907Dr. H. Kamerlingh OnnesOver het vloeibaar maken der gassen.
1906Dr. C. KapteynOver stroomingen in het sterrenstelsel.
1905Dr. W. EinthovenOver tele-cardiogrammen.
1904Dr. M.W. BeyerinckOver den invloed der Mikroben op de vruchtbaarheid van den grond en op den groei der hoogere planten.
1903Dr. H. De VriesBevruchting en bastaardeering.
1902 Dr. H.A. LorentzDe laatste vorderingen van de leer der electriciteit.