Jaarlijkse voordrachten bij de Algemene Vergadering in mei, door leden van de Hollandsche Maatschappij. Sinds 1902. Uitgegeven vanaf 1946.  
Interne publicaties voor directeuren en leden van de Hollandsche Maatschappij. Op aanvraag bij het secretariaat beschikbaar.

Van de voordrachten voor 1946 zijn een aantal opgenomen in de verslagen van de Algemene Vergaderingen, in de Archives Néerlandaises of in de Franse Programma’s. De eerste Haarlemse Voordracht, door H.A. Lorentz, is opgenomen in het gedenkboek t.g.v. het 150-jarig bestaan van de Hollandsche Maatschappij.

Overzicht Haarlemse Voordrachten 1946-nu (gepubliceerd):

Overzicht Haarlemse Voordrachten 1902-1946 (niet gepubliceerd)

jaardoorover
1939Dr. ir. G.W. Van Heukelom.De herstellingswerken aan den Martinitoren te Groningen
1938Dr. H.A. Kramers.Eenige aspecten der hedendaagsche natuurkunde.
1937Dr. ir. J.A. Ringers.De vroeger door de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen uitgeschreven prijsvragen op het gebied van den Waterstaat, in den loop der tijden beantwoord.
1936Dr. J. Huizinga.Uit de eerste jaren van de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen
1934Dr. W. De Sitter.De eenheid van het heelal.
1933Dr. J.P. Kleiweg de Zwaan.De ouderdom der Menschheid.
1933Dr. W.A.P. Schüffner.De positie der hygiëne ten opzichte der malaria voorheen en thans
1932Dr. H. Brugmans.De pantersprong.
1931Dr. F.A. Vening Meinesz.De wetenschappelijke beteekenis van de reizen met H. Ms. K. II en K. XIII.
1930Dr. J. Van der Hoeve.Erfelijkheid in de oogheelkunde
1929Dr. H. ter MeulenOver oude en nieuwe brandstoffen.
1928Dr. P. Zeeman.Hendrik Antoon Lorentz, uit zijn leven en werken.
1927Dr. H.A. Lorentz.Herinneringen en vooruitzichten.
1926Dr. G.C. Van Walsem.Pathologische Anatomie en leven.
1925Dr. G. Van Iterson Jr.De gulden snede.
1924Dr. A.F. Holleman.Natuurstoffen en kunststoffen.
1923Dr. C. Snouck Hurgronje.De beteekenis van het chalifaat.
1922Dr. F.M. Jaeger.De ouderdom der aarde.
1921Ir. H. Wortman.De afsluiting en droogmaking der Zuiderzee.
1920Dr. A.A. Nijland.Groote en kleine sterren.
1919Dr. H. Zwaardemaker.Radioactiviteit en leven.
1918Dr. A. PitOver den overgang van het kunstzinnig leven uit de oudheid naar den nieuwen tijd
1917Dr. P. Kuenen.Het relativiteitsbeginsel.
1916Dr. P. Lotsy.Gemeenschapsproblemen in verband met eenige resultaten der moderne erfelijkheidsleer.
1915Dr. G. Heymans.Resultaten en vooruitzichten der speciale Psychologie.
1914Dr. G.A.F. MolengraaffOver de resultaten van de geologische onderzoekingen, in 1911 en 1912 op het eiland Timor verricht.
1913Dr. C. Winkler.De bouw van den hersenschors en de daarmede samenhangende argumenten voor de localisatie onzer zintuigshersenen.
1912Dr. L. BolkOver den fossielen mensch.
1911G.F. Tydeman.Het zweven der vogels.
1910Dr. P.J. Blok.De beoefening der wetenschappen in het Koninkrijk der Nederlanden (1815-1830).
1909Dr. K. Martin.Aardbevingen in verband met gebergtevorming.
1908Dr. A.W. NieuwenhuisOver de ethnologische wetenschappen, hare beteekenis en haar nut, getoetst aan toestanden in den Nederlandsch Indischen Archipel.
1907Dr. H. Kamerlingh OnnesOver het vloeibaar maken der gassen.
1906Dr. C. Kapteyn.Over stroomingen in het sterrenstelsel.
1905Dr. W. Einthoven.Over tele-cardiogrammen.
1904Dr. M.W. Beyerinck.Over den invloed der Mikroben op de vruchtbaarheid van den grond en op den groei der hoogere planten.
1903Dr. H. De Vries.Bevruchting en bastaardeering.
1902 Dr. H.A. Lorentz.De laatste vorderingen van de leer der electriciteit.