Jaarlijkse voordrachten bij de Algemene Vergadering in mei, door leden van de Hollandsche Maatschappij. Sinds 1902. Uitgegeven vanaf 1946.  
Interne publicaties voor directeuren en leden van de Hollandsche Maatschappij. Op aanvraag bij het secretariaat beschikbaar.

Van de voordrachten voor 1946 zijn een aantal opgenomen in de verslagen van de Algemene Vergaderingen, in de Archives Néerlandaises of in de Franse Programma’s. De eerste Haarlemse Voordracht, door H.A. Lorentz, is opgenomen in het gedenkboek t.g.v. het 150-jarig bestaan van de Hollandsche Maatschappij.

Overzicht Haarlemse Voordrachten 1946-nu (gepubliceerd):

Overzicht Haarlemse Voordrachten 1902-1946 (niet gepubliceerd)

[table id=2 /]