De Hollandsche Maatschappij beschikt over meer dan 250 portretten van oud-leden en directeuren. Deze portretten zijn omstreeks 1985 aangekocht met medewerking van oud-KHMW-directeur A.G. van der Steur, antiquaar te Haarlem. In 2013 is begonnen met het inlijsten van deze portretten. De galerij in het trappenhuis is in 2017 voltooid.

Oud-secretaris natuurwetenschappen, Prof. dr. G. (Gerrit) van Dijk, heeft over velen van de geportretteerden korte, inspirerende levensbeschrijvingen opgesteld die zijn gepubliceerd in de reeks "Biografische Schetsen" (deel I t/m IX) verkrijgbaar bij het secretariaat van de KHMW en hieronder in te zien.