Martinus van Marum was van 1794 tot 1837 de tweede secretaris van de Hollandsche Maatschappij en drukte in die periode een grote stempel op de werkzaamheden van de Maatschappij. Hij heeft in Haarlem en ver daarbuiten grote bekendheid gekregen, vooral op het gebied van de natuurwetenschappen. Van Marum was nauw betrokken bij de aankoop en het ontwerp van de beroemde elektriseermachine die nog steeds te zien is in Teylers Museum.

Martinus van Marum. Life and Work, Volume I-VI, Tjeenk Willink, 1969-1976.
Redactie R.J. Forbes.

Op aanvraag verkrijgbaar bij het secretariaat.

 

Met in deel 4 vele foto's van natuurkundige instrumenten: