Museumbezoek David Bailly in De Lakenhal in Leiden

Haarlemse Voordracht 2023

LIVESTREAM: Haarlemse Voordracht ‘De immunologische afweer tegen kanker’ door Prof. dr. A.N.M. (Ton) Schumacher, groepsleider Nederlands Kanker Instituut en Oncode Instituut, hoogleraar immuuntechnologie LUMC, venture partner Third Rock Ventures
Immuuntherapie van kanker vormt de meest spraakmakende ontwikkeling in de behandeling van kanker van de afgelopen decennia. In deze lezing zal Ton Schumacher toelichten hoe de ontwikkeling van immuuntherapie kan worden gezien als een overwinning van fundamenteel wetenschappelijk onderzoek en hoe lopend en gepland onderzoek tot nog bredere toepassingen van immuuntherapie zal leiden.

Op zaterdag 13 mei van 16.30-17.30 uur. Voor directeuren en leden van de KHMW. De livestream start kort voor 16.30 uur.

 

 

Uitslag Prijsvraag Energietransitie – lees hier de bekroonde essays

Uitslag Prijsvraag Energietransitie – lees hier de bekroonde essays

De Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen schreef afgelopen winter een essayprijsvraag uit rondom het thema ‘naar een optimale energietransitie’, als afsluiting van een jaar waarin met twee debatten de urgentie van het onderwerp werd benadrukt.

Essayschrijvers bogen zich over de vraag hoe Nederland de overstap kan maken naar duurzame energie. De klimaatdoelen maar ook de hoge energiekosten helpen om de urgentie van deze transitie te benadrukken in de samenleving. Maar om de transitie snel en effectief te maken moet nog veel gebeuren. Welke kansen zien wij over het hoofd en welke ideeën kunnen ons verder helpen om deze opdracht tot een goed einde te brengen? Wat willen we prioriteren en hoe houden we de betrokkenheid van burgers hoog?

Uit de inzendingen koos de jury, bestaande uit Prof. dr. ir. Louise Fresco, Prof. dr. Paul van Lange, Prof. dr. Rik Leemans, Dr. Dirk Smit en Drs. Sander van Walsum, ex aequo drie winnaars. Dit zijn:

Carolien Gehrels met het essay 'Nul uitstoot: mondiale winst dankzij synergietransitie'

Roland Kupers met het essay 'Een pleidooi voor een niet-optimale energietransitie'

Clement Saaltink met het essay 'Changing the game: ‘Mensen in een overall, we hebben jullie nodig!’'

Verrassend is dat de winnende essays meer vanuit maatschappelijke dan vanuit wetenschappelijke hoek zijn geschreven. De jury meent dat de drie prijswinnaars inhoudelijk een eigen perspectief geven op het thema ‘naar een optimale energietransitie’ en als zodanig als zeer complementair kunnen worden gelezen.

Juryrapport Prijsvraag Energietransitie 2023

Alle drie winnaars van harte gefeliciteerd!

 

Profielwerkstukprijzen 2023 naar Hageveld en Kaj Munk

Profielwerkstukprijzen 2023 naar Hageveld en Kaj Munk

Prijswinnaars VWO: Koen van Griensven en Frederique Kerstens, van het Atheneum College Hageveld, met het werkstuk 'De nanostructuur van de Morpho menelaus. Het natuurkundige mechanisme achter de blauwe kleur’

Prijswinnaar HAVO: Tessa van den Haak, van het Kaj Munk College, met het werkstuk ‘De oorzaak van autisme in een nieuw licht: wat is het verband tussen de darmen en de hersenen bij autisme?’

Eervolle vermelding VWO: Mees van der Meiden, van het Mendelcollege, met het werkstuk ‘How does the prolific cinematic of Iran coexist with its turbulent political climate?’

De prijswinnaars werden op vrijdagmiddag 14 april in het Hodshon huis bekend gemaakt door Prof. dr. Louise Gunning-Schepers, voorzitter KHMW en jurylid Dr. Jan Spoelder

JURYRAPPORT PWS PRIJZEN 2023

Bij de prijsuitreiking hielden Prof. dr. Iris Sommer, hoogleraar psychiatrie en neurowetenschapper & Toon Scheurink MD, PhD-student Neuroscience van het UMC Groningen een lezing over het belang van gezond eten en hoe voeding via darmflora van invloed is op hersencellen: Hersencellen communiceren met elkaar via boodschapperstoffen. Die boodschapperstoffen worden gemaakt uit aminozuren in de voeding. De darm en de darmflora spelen dan ook een grote rol in de aanvoer van boodschapperstoffen. Maar de rol van darmflora is nog veel groter. Ze breken bijvoorbeeld ook medicatie af, die bestemd is voor de hersenen.
Om het geleerde in praktijk te brengen kregen alle genomineerde leerlingen na afloop het boek van Iris Sommers "Voed je brein. Gezond eten en drinken voor je hersenen".

 

MEER WETEN OVER DE PROFIELWERKSTUKPRIJZEN VAN DE KHMW EN HOE JE KUNT MEEDOEN?

Jaarvergadering 2023