Brouwer Conferentie 2022 richt zich op ‘Burgerschap & overheidsbeleid’

Met de aanwezigheid van Zijne Majesteit de Koning was de online Brouwer Conferentie op 24 januari 2022 extra feestelijk. Het thema ‘Burgerschap & overheidsbeleid’ was dermate actueel en diepgaand, dat de sprekers tijd te kort kwamen om alle ingezonden vragen te beantwoorden.

De conferentie met bijdragen van Katrien Termeer, Tom van der Meer en Thom de Graaf is hieronder in zijn geheel na te kijken, incl. het vragengedeelte.

Stichting Buddy to Buddy wint Brouwer Vertrouwensprijs 2022

De stichting Buddy to Buddy ontving op 24 januari 2022 de Brouwer Vertrouwensprijs voor het versterken van onderling vertrouwen in de samenleving. De stichting verbindt vluchtelingen met stadsgenoten via een uitgebreid matchingstraject. Met bescheidenheid namen oprichters Willemijn Voorham en Armijn van Roon de prijs in ontvangst: als het aan hen ligt gaan de credits vooral naar de medewerkers en ruim 5000 vrijwilligers, die samen met de (ex-)vluchtelingen bouwen aan vertrouwen binnen de maatschappij.

Ex-vluchteling Amal Shaban: ‘Door Buddy to Buddy voel ik mij niet langer eenzaam. Buddy to Buddy helpt nieuwkomers en Nederlanders elkaar te begrijpen en helpt om de communicatie tussen de twee partijen te vergemakkelijken. De community voelt als een grote familie in Nederland en is een goede manier om meer te leren over de Nederlandse mensen en cultuur. Ik heb een thuis gevonden onder de hemel van Holland en voel me hier veilig en welkom. Daar ben ik heel dankbaar voor! Buddy to Buddy tovert een glimlach op onze gezichten’.

Juryrapport Brouwer Vertrouwensprijs 2022

 

Livestream nakijken

 

Programma

BROUWER CONFERENTIE

 • Welkom door Drs. Linda Hovius MBA, ondervoorzitter KHMW.
 • Inleiding op het onderwerp van de conferentie en introductie van de sprekers door Drs. Joris Luyendijk, dagvoorzitter.
 • Harm van Dijk, initiatiefnemer en directeur van St. G1000.nu, gaat kort in op G1000 en wat de Vertrouwensprijs 2021 heeft betekend. (start op 09:02 min.)
  Inleidingen door:
 • Prof. dr. ir. Katrien Termeer, hoogleraar bestuurskunde Wageningen University & Research, lid Raad voor het Openbaar Bestuur, kroonlid SER. (start op 12:59 min.)
  "G1000: Een betekenisvolle stap voor taaie vraagstukken”
  Er zijn veel taaie maatschappelijke vraagstukken die bijzonder uitdagend zijn voor alle betrokken partijen. Veel voorkomende bestuurlijke reflexen zijn versimpelen, overschatten of ontkennen. Deze reflexen blijken weinig productief, met als risico de afname van vertrouwen van burgers in de overheid. Voortgang rondom deze vraagstukken is het beste te realiseren via kleine maar diepgaande betekenisvolle stappen met tastbare resultaten, zogenaamde small wins. Naar aanleiding van de casus duurzame landbouw wordt aangegeven dat dialoog, met name een G1000, zo’n small win kan zijn. Het is een positieve manier van veranderen die energie genereert, en gelijktijdig betekenisvol is voor taaie vraagstukken en democratische vernieuwing. Er is al veel geleerd over dit instrument wat resulteert in reflecties om de G1000 nog betekenisvoller te maken. Uiteindelijk vergt het een bestuurscultuur van gepassioneerde nederigheid.
 • Prof. dr. Tom van der Meer, hoogleraar politicologie i.h.b. legitimiteit, ongelijkheid en burgerschap UvA, directeur Nationaal Kiezersonderzoek (NKO). (start op 29:07 min.)
  “Is het burgerberaad in te passen in onze democratie?”

  Het burgerberaad werd ruim tien jaar geleden gepresenteerd als het antwoord op de problemen van de moderne democratie. De gebreken van de vertegenwoordigende democratie zouden kunnen worden opgelost door dialoog in een via loting samengestelde groep burgers.
  Maar hoe moeten deze burgerberaden zich verhouden tot de vertegenwoordigende democratie, waarin de volksvertegenwoordiging niet door loting maar door verkiezingen wordt gevormd? Aan het ene uiterste wijzen voorstanders op de voordelen van het burgerberaad; zij pleiten voor de vertegenwoordigende democratie volledig of gedeeltelijk te vervangen. Aan het andere uiterste wijzen tegenstanders op de tekortkomingen van het burgerberaad; zij sluiten goeddeels uit dat het burgerberaad een wezenlijke rol kan spelen.
  Deze inleiding zet de voordelen, tekortkomingen, en onduidelijkheden rond het burgerberaad op een rij. Het burgerberaad is sterk in de intrinsieke kwaliteit van democratische processen, participatie, en deliberatie. Het schiet tekort bij de verwezenlijking van het eigen ideaal een daadwerkelijk goede afspiegeling van de bevolking te creëren. En over de legitimiteit van het burgerberaad onder de bredere bevolking is nog bar weinig bekend. Hoe is het burgerberaad in te passen in onze democratie, zodat we kunnen profiteren van de sterkte, maar ook de tekortkomingen kunnen compenseren?
 • Mr. Thom de Graaf, vice-president Raad van State. (start op 45:26 min.)
  “Drie hoeraatjes voor de burger”
  In de democratische rechtsstaat is vertrouwen essentieel. Rafelt dat vertrouwen, dan rafelt ook de rechtsstaat. In de afgelopen jaren hebben we helaas een afname van het vertrouwen van de burger in de overheid gezien. Maar wat betekent die afname nu voor de democratische rechtsstaat? Is er sprake van een vertrouwenscrisis? Wat is er voor nodig om vertrouwen te herstellen en te onderhouden, en welke rol spelen burger en overheid daarin?
 • Vragen & debat. (start op 1:03:20 min.)

UITREIKING VERTROUWENSPRIJS (start op 1:19:02 min.)

 • Laudatio Brouwer Vertrouwensprijs 2022 door juryvoorzitter Drs. Marlies Veldhuijzen van Zanten-Hyllner.
 • Prijsuitreiking door Drs. Linda Hovius MBA, ondervoorzitter KHMW.
 • Dankwoord door prijswinnaars Willemijn Voorham en Armijn van Roon, Stichting Buddy to Buddy.
 • Afsluiting door Drs. Linda Hovius MBA, ondervoorzitter KHMW.