Verslag van het Wim Drees seminar Fundamenteel herontwerp Toeslagensysteem op 12 oktober 2021 in Sociëteit De Witte, Den Haag

Een te groot aantal huishoudens is nu op één of meerdere toeslagen aangewezen. De Belastingdienst kan het toeslagensysteem nauwelijks meer goed uitvoeren. Er zijn inmiddels vele kleine wijzigingen voorgesteld, maar een fundamenteel herontwerp van het Toeslagensysteem lijkt nodig. Daarbij kan het Toeslagenstelsel niet los worden gezien van het Belastingstelsel.
In dit Dreesseminar geeft Alex Brenninkmeijer, lid Europese Rekenkamer, faculteitshoogleraar Institutionele Aspecten van de Rechtsstaat Universiteit Utrecht, een beschouwing over aan welke voorwaarden zal moeten zijn voldaan om de relatie tussen overheid en burger te herstellen. Bas Jacobs, hoogleraar Public Economics Erasmus School of Economics, spreekt over de mogelijkheden om de huidige inkomensverhoudingen min of meer in tact te houden via de inzet van slimmere instrumenten, hetgeen het stelsel voor fiscale inkomenspolitiek ook eenvoudiger maakt. Vervolgens gaat Koen Caminada, hoogleraar empirische analyse van fiscale en sociale regelgeving Universiteit Leiden en vicedecaan faculteit Governance and Global Affairs, in op de studie Integrale Formule (variant Eindrapportage Alternatieven voor het toeslagenstelsel). De bijeenkomst werd geopend door Louise Gunning-Schepers, voorzitter KHMW en gemodereerd door Michiel Sweers, Directeur Innovatie & Kennis ministerie van Economische Zaken.

U kunt hieronder de livestream nakijken. Incl. debat met de zaal over het Toeslagensysteem en welke lessen we kunnen leren uit vijftien jaar toeslagen. Ook is er een beknopt schriftelijk verslag, opgesteld door Stef de Jong van Metaforum, waarin de belangrijkste punten van de drie inleidingen zijn na te lezen: Verslag Wim Drees Seminar 12 okt. 2021- Fundamenteel herontwerp van het toeslagenstelsel

 

Het Wim Drees Fonds is vernoemd naar Prof. dr. Wim Drees (1922-1998), die werkzaam was in de theorie en de praktijk van de openbare financiën. Het doelvermogen van de Wim Drees Stichting voor Openbare Financiën is in 2017 overgedragen aan de KHMW in de vorm van een Fonds op Naam. Ten laste van dit fonds organiseert de KHMW in het voor- en het najaar een Wim Drees Seminar in Den Haag voor beleidsmakers en belangstellende burgers.

Klik hier voor een overzicht van eerdere Drees Seminars.