Op vrijdagmiddag 18 juni werden in een online bijeenkomst zes prijzen uitgereikt door Prof. dr. Louise Gunning-Schepers, voorzitter van de KHMW. U kunt de bijeenkomst, met presentaties door alle winnaars over hun bekroonde onderzoek, hieronder nakijken. Ook zijn de juryrapporten in te zien.

J.C. Ruigrok Prijs van € 12.500,-
Ter bekroning van oorspronkelijk promotieonderzoek op het gebied van de maatschappijwetenschappen. In 2021 bestemd voor Economische Wetenschappen.
PrijswinnaarDr. Rogier Quaedvlieg (EUR) met het proefschrift Risk and Uncertainty (MU, mei 2016).
Laudatio: jurylid Prof. dr. Jan Willem Gunning. Prijsuitreiking: Prof. dr. Louise Gunning-Schepers en Mr. Ton Tekstra, voorzitter van de J.C. Ruigrok Stichting. Presentatie en kort dankwoord door prijswinnaar.

Juryrapport J.C. Ruigrok Prijs 2021

Keetje Hodshon Prijs van € 12.500,-
Ter bekroning van oorspronkelijk promotieonderzoek op het gebied van de geesteswetenschappen. In 2021 bestemd voor Taalwetenschappen.
Prijswinnaar: Dr. Evelyn Bosma (UL) met het proefschrift Bilingualism and cognition: the acquisition of Frisian and Dutch (UvA, okt. 2017).
Laudatio: jurylid Prof. dr. Helen de Hoop. Prijsuitreiking: Prof. dr. Louise Gunning-Schepers en Mr. Ton Tekstra, voorzitter van de J.C. Ruigrok Stichting. Presentatie en kort dankwoord door prijswinnaar.

Juryrapport Keetje Hodshon Prijs 2021

Martinus van Marum Prijs van € 12.500,-
Ter bekroning van oorspronkelijk promotieonderzoek in de natuurwetenschappen. In 2021 bestemd voor Milieuwetenschappen.
Prijswinnaar: Dr. Philip Kraaijenbrink (UU) met het proefschrift High-resolution insights into the dynamics of Himalayan debris-covered glaciers (UU, sept. 2018).
Laudatio: jurylid Prof. dr. Pedro Crous. Prijsuitreiking: Prof. dr. Louise Gunning-Schepers en Mr. Ton Tekstra, voorzitter van de J.C. Ruigrok Stichting. Presentatie en kort dankwoord door prijswinnaar.

Juryrapport Martinus van Marum Prijs 2021

Van der Knaap Prijs van € 10.000,-
Ter bekroning van oorspronkelijk promotieonderzoek op het gebied van de Economische en sociale geografie in brede zin, alsmede op het terrein van de stedelijke en regionale economie.
Prijswinnaar: Dr. Matthijs Korevaar (EUR) met het proefschrift Financial Lessons from the Long History of Housing Markets (MU, jan. 2021).
Laudatio: jurylid Prof. dr. Bert van der Knaap. Prijsuitreiking: Prof. dr. Louise Gunning-Schepers. Presentatie en kort dankwoord door prijswinnaar.

Juryrapport Van der Knaap Prijs 2021

Langerhuizen Bate van € 25.000,-
Onderzoeksbate op het gebied van de natuurwetenschappen. In 2021 bestemd voor Biologie, inclusief landbouwwetenschappen.
Prijswinnaar: Dr. Sebastian Lequime (RUG), met het onderzoek Using viruses to assess their hosts’ population spatio-temporal dynamics.
Laudatio: jurylid Prof. dr. Marileen Dogterom. Prijsuitreiking: Prof. dr. L.J. Louise Gunning-Schepers. Presentatie en kort dankwoord door prijswinnaar.

Juryrapport Langerhuizen Bate 2021

Langerhuizen Oeuvreprijs van € 25.000,-
Als eerbetoon aan een wetenschapper die zich verdienstelijk heeft gemaakt op het gebied van de natuurwetenschappen. In 2021 bestemd voor Biologie, inclusief landbouwwetenschappen.
Prijswinnaar: Prof. dr. Herbert Prins (WUR), voor zijn oeuvre op het gebied van de dierecologie en de toepassing daarvan ten bate van verduurzaming van natuurbeheer wereldwijd.
Laudatio: jurylid Prof. dr. Martin Kropff. Prijsuitreiking: Prof. dr. L.J. Louise Gunning-Schepers. Presentatie en kort dankwoord door prijswinnaar.

Juryrapport Langerhuizen Oeuvreprijs 2021