Op dinsdag 12 april vond in Den Haag het Wim Drees Seminar plaats over het Regeerakkoord. De livestream is hier na te kijken:

TERUGKIJKEN: WIM DREES SEMINAR 12 APRIL 2022

PPTs van de sprekers inzien: PPT Laura van Geest 12 april 2022PPT Coen Teulings 12 april 2022

Schriftelijk verslag van de bijeenkomst: Verslag Wim Drees Seminar 12 april 2022 door Metaforum 

 

Wim Drees Seminar ‘Het Regeerakkoord: de noodzakelijke investeringsagenda voor Nederland of toch een te expansief investeringsprogramma?'
Het Regeerakkoord heeft grote ambities op onder andere klimaat en stikstof die gepaard gaan met forse investeringen. Hiermee is voor Nederlandse begrippen een ongekend expansief Regeerakkoord tot stand gekomen, waardoor de overheidsschuld op termijn fors op zou kunnen lopen. Tegelijkertijd: niets doen aan de uitdagingen die het kabinet heeft geïdentificeerd lijkt ook geen optie. Dan dreigen de (maatschappelijke) kosten in de toekomst alleen maar verder toe te nemen. Heeft het kabinet, gelet op het geschetste dilemma, de goede keuzes gemaakt en wat zou het kabinet helpen bij het bereiken van de ambities? Hierbij wordt ook ingegaan op de rol van de aangekondigde fondsen.
Met als sprekers Laura van Geest, bestuursvoorzitter van de Autoriteit Financiële Markten en Coen Teulings, universiteitshoogleraar aan de Universiteit Utrecht.
Dagvoorzitter was Marike Stellinga, econoom en politiek verslaggever NRC.

 

De Wim Drees Seminars worden twee keer per jaar georganiseerd, vinden plaats in Den Haag en zijn vrij toegankelijk.
Geïnteresseerd in de komende seminars? Stuur dan een mailtje naar sdb.secretariaat@khmw.nl zodat we uw naam kunnen toevoegen aan de verzendlijst.
Verslagen van eerdere seminars inzien? Verslagen Wim Drees Seminars