Dr. Nienke Moor wint de J.C. Ruigrok Prijs 2010

De J.C. Ruigrok Prijs 2010 bestemd voor maatschappijwetenschappengaat naar Dr. Nienke Moor (UU) voor haar onderzoek van de wereldwijde religieuze diversiteit.
'De Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen heeft de J.C. Ruigrok Prijs 2010 voor maatschappijwetenschappen toegekend aan Dr Nienke Moor voor haar onderzoek naar de wereldwijde religieuze diversiteitDe Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen heeft de J.C. Ruigrok Prijs 2010 voor maatschappijwetenschappen toegekend aan Dr Nienke Moor voor haar onderzoek naar de wereldwijde religieuze diversiteitneergelegd in haar dissertatie: Explaining worldwide religious diversity.
Veel filosofentheologen en anderen hebben zich met deze thematiek bezig gehouden maar de belangstelling van empirische maatschappijwetenschappers is vrij uniek te noemenschrijft de jury. Onderwerpen rond ideën over hemel en helover de oorsprong van opvatiingen over godsbeelden zoals die van een persoonlijke godeen abstracte goden de afwijzing van het bestaan van godworden in dit proefschrift onderzocht vanuit een sociologisch standpunt. De jury spreekt van een uitdagendeoriginele en zeer knappe en maatschappelijk relevante studie.
Het promotieonderzoek vond plaats aan de onderzoekschool ICS en de Faculteit Sociale Wetenschappen van de Radboud Universiteit in Nijmegen. Mevr. Moor is thans als postdoc werkzaam aan de Universiteit Utrecht.
De Prijs zal worden uitgereikt op vrijdag 28 mei a.s. om 15.00 uur in het gebouw van de Hollandsche Maatschappij.
'

Voordrachten van 3 november staan online

Voordrachten van 3 november staan online

Onder de titel “Woorden én daden. Hoe krijgen ze het voor elkaar?”organiseerde De Jonge Maatschappij een conferentie op zaterdag 3 november in het Huis Hodshon Spaarne 17 te Haarlem. De daar gehouden voordrachten en een aantal fotos staan nu online.
te Haarlem. De daar gehouden voordrachten en een aantal fotos staan nu online.
De conferentie was ter ere van de officiële oprichting van De Jonge Maatschappij. Mechtild van den Hombergh (algemeen directeur van Stichting Doen)Professor Wubbo Ockels en Rob Riemen (directeur Nexus Instituut en hoofdredacteur NEXUS) gaven met een inspirerend verhaal hun persoonlijke visie op hun succes.
Hoe zet je de stap van mooie woorden naar concrete daden? Hoe breng je maatschappelijke verandering tot stand? Gespreksleider Harry Starren (directeur van Management Centrum De Baak) daagde de sprekers en het publiek uit cruciale succesfactoren in kaart te brengen.

Naar een vierde regime

Naar een vierde regime

Bij haar 250-jarig bestaan in 2002 heeft de Hollandsche Maatschappij het boek MAPPAE MUNDI uitgegeven gewijd aan de lange geschiedenis van de verhouding tussen mens en milieu.
De uitgave Naar een vierde regime vormt de neerslag van de gelijknamige conferentie gehouden op 6 december 2007 in het Hodshon Huis te Haarlem. De conferentie werd georganiseerd door de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen.

Uitgave: Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen (mogelijk gemaakt door het Jan Brouwer Fonds)
Tekstredactie: Boudi Dortland, Fiet Heijne Makkreel en Frans Saris
Omslag: 4 Globes ‘Bevolkingsdichtheid’ met dank aan Kees Klein Goldewijk (MND)
Drukkerij: StyleMathôtHaarlem
ISBN Nummer: 978-90-78396-04-8
September 2008
Exemplaren van deze uitgave kunnen zolang de voorraad strekt worden besteld bij de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen. De uitgave is ook te downloaden.
Op onze website zijn nog video-opnamen van de conferentie te bekijken.
Haarlem
ISBN Nummer: 978-90-78396-04-8
September 2008
Exemplaren van deze uitgave kunnen zolang de voorraad strekt worden besteld bij de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen. De uitgave is ook te downloaden.
Op onze website zijn nog video-opnamen van de conferentie te bekijken.

Bezoek Prins van Oranje aan Maatschappij

Bezoek Prins van Oranje aan Maatschappij

Op 12 december 2007 bracht de Prins van Oranje een werkbezoek aan de Maatschappij in zijn functie van Protector (beschermheer) van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen.
' Het bezoek was tevens een eerste kennismaking van de Prins met het werk van onze Maatschappij. Bij dat bezoek benadrukte de voorzitter de historische banden met het Koninklijk Huis en gaf een inleiding over de structuur en doelstelling van de Maatschappij. De secretarissen gaven een uiteenzetting over het uitvoerige prijzenprogramma. Een belangrijk punt vormde daarna het gesprek over De Jonge Maatschappij. Lindy Santegoetslid van het coördinatieteamzette daarbij de doelstelling van De Jonge Maatschappij uiteen: denken buiten bestaande kaderszette daarbij de doelstelling van De Jonge Maatschappij uiteen: denken buiten bestaande kadersin samenspraak met en gevoed door expertise van de leden en directeuren van onze Maatschappij. Vervolgens werd met de Prins gesproken over een aantal onderwerpen die door De Jonge Maatschappij zou kunnen worden uitgewerkt. Na een inspirerende gedachtewisseling werd gekozen voor een onderwerp op het gebied van de ruimtelijke ordening.

Vierde Jan Brouwer Conferentie: Gezond oud worden

Vierde Jan Brouwer Conferentie: Gezond oud worden

Op 16 januari 2008 vond de vierde Jan Brouwer Conferentie plaats gewijd aan het thema ‘Gezond oud worden’. Sprekers waren Hans de Goeij Rudi WestendorpHarry HendriksRoger van Boxtel. Er zijn video-opnamen beschikbaar van de voordrachten.
Roger van Boxtel. Er zijn video-opnamen beschikbaar van de voordrachten.