Winterlezing door Marjan Scharloo, directeur van Teylers Museum

Winterlezing door Marjan Scharloo, directeur van Teylers Museum

en boekpresentatie "Keetje Hodshon (1768-1829), een rijke dame in revolutietijd"

Op zaterdag 18 februari hield Drs. M. (Marjan) Scharloo de jaarlijkse Winterlezing, getiteld “Een brug over het Spaarne. Continuïteit in perioden van disruptie”. De Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen en Teylers Stichting onderhouden al eeuwenlang betrekkingen met elkaar. In de loop der tijd hebben beide instellingen zich telkens aangepast aan nieuwe omstandigheden en daaruit volgde dan weer een aanpassing van de relatie. Marjan Scharloo verkende het kleurrijke gemeenschappelijke verleden en gaf een blik in de toekomst.

Na de Winterlezing werd het in opdracht van de KHMW door Els Kloek en Maarten Hell geschreven boek “Keetje Hodshon (1768-1829). Een rijke dame in revolutietijd” gepresenteerd door Els Kloek. Zij overhandigde de eerste exemplaren aan Louise Gunning-Schepers, voorzitter van de KHMW en Marjan Scharloo. Het boek is uitgegeven bij uitgeverij Vantilt en verkrijgbaar in de boekhandel.

KHMW-bestuurslid René van Rijckevorsel kondigde vervolgens de prijsvraag “Vul de hiaten in Keetjes leven” aan. Iedereen mag hieraan mee doen. Met deze prijsvraag roept de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen op een scene te beschrijven uit het schimmige leven van Keetje Hodshon. De tekst - in de vorm van een verhaal, gedicht of wat dan ook - mag maximaal 4000 woorden beslaan en moet vóór 1 mei worden verstuurd naar: secretaris@khmw.nl, o.v.v. van ’Prijsvraag Keetje’. KHMW-bestuurslid René van Rijckevorsel, historica Els Kloek en schrijfster Nelleke Noordervliet vormen de jury. Gebruik uw fantasie! De prijs is een modern geschilderd portret van Keetje.

Benoemingen 2017

Benoemingen 2017

Op 18 februari zijn 14 nieuwe directeuren en 19 nieuwe leden benoemd. Het bestuur heet hen van harte welkom.

Nieuwe directeuren

benoemd bij de Winterlezing

op 18 februari 2017

 • Drs. D.J. (Dirk Jan) van den Berg, voorzitter raad van bestuur Sanquin
 • Drs. L. (Lisette) Cleyndert, directeur Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde
 • Prof. mr. dr. M. (Madeleine) de Cock Buning, collegevoorzitter Commissariaat voor de Media, hoogleraar auteurs-, communicatie- en mediarecht Universiteit Utrecht
 • Mr. J. (Joost) van der Does de Willebois, commissaris AFS Group
 • Mr. M.W.C. (Maarten) Feteris, president Hoge Raad der Nederlanden
 • Mr. J. (Jacobine) Gratama, voorzitter Gratama Stichting
 • Dr. M.J. (Margrethe) Jonkman, corporate director R&D FrieslandCampina
 • Dr. E. (Els) Kloek, historicus, schrijver
 • Ds. H. (Henk) Leegte, predikant
 • S. (Sander) van Walsum, redacteur/commentator de Volkskrant
 • Drs. E. (Eugenie) van Wiechen, directeur/uitgever FD Mediagroep
 • Drs. J. (Jos) Wienen, burgemeester Haarlem
 • Mr. M. (Mieke) Zaanen, algemeen directeur KNAW
 • O. (Olga) Zoutendijk MSc, voorzitter raad van commissarissen ABNAMRO

 

Nieuwe leden

benoemd bij de Winterlezing

op 18 februari 2017

 • Prof. mr. dr. C.C.J.H. (Catrien) Bijleveld, hoogleraar criminologie Vrije Universiteit, directeur NSCR
 • Prof. dr. A.M. (Marileen) Dogterom, hoogleraar celbiofysica TU Delft
 • Prof. dr. B.M. (Bernet) Elzinga, hoogleraar stress-related psychopathology Universiteit Leiden, lid bestuur Ruigrok Fonds
 • Prof. dr. B. (Ben) Feringa, hoogleraar scheikunde Rijksuniversiteit Groningen
 • Prof. dr. B. (Barbara) Franke, hoogleraar moleculaire psychiatrie Radboud Universiteit Nijmegen
 • Prof. dr. N. (Niels) Geijsen, hoogleraar regeneratieve geneeskunde Universiteit Utrecht
 • Prof. mr. I. (Ivo) Giesen, hoogleraar burgerlijk (proces)recht Universiteit Utrecht
 • Prof. dr. P. (Paul) Groot, hoogleraar sterrenkunde Radboud Universiteit Nijmegen
 • Prof. dr. C.J.I.M. (Kène) Henkens, themaleider werk&pensioen NIDI, hoogleraar veroudering, pensionering en levensloop RUG, bijzonder hoogleraar pensioensociologie Universiteit van Amsterdam
 • Prof. dr. S. (Sander) Klous, hoogleraar big data ecosystems for business and society Universiteit van Amsterdam
 • Prof. dr. mr. R.M. (Rianne) Letschert, rector magnificus Universiteit Maastricht
 • Prof. dr. L.A.C.J. (Leo) Lucassen, hoogleraar sociale geschiedenis Universiteit Leiden, directeur International Instituut voor Sociale Geschiedenis
 • Prof. dr. L.A.W. (Lodi) Nauta, hoogleraar geschiedenis van de filosofie Rijksuniversiteit Groningen
 • Prof. dr. S.F. (Simon) Portegies Zwart, hoogleraar computational astrophysics Universiteit Leiden
 • Prof. dr. S.A.R.B. (Serge) Rombouts, hoogleraar methoden van cognitieve neuroimaging LUMC
 • Prof. dr. P. (Philip) Scheltens, hoogleraar neurologie en directeur Alzheimercentrum VUMC
 • Prof. dr. S. (Sandra) van Thiel, hoogleraar publiek management Radboud Universiteit Nijmegen
 • Prof. dr. T.L. (Thomas) Vaessens, hoogleraar moderne Nederlandse letterkunde Universiteit van Amsterdam
 • Prof. dr. F.P.I.M. (Frank) van Vree, hoogleraar geschiedenis en herinnering Universiteit van Amsterdam, directeur NIOD
Debat over de Verlichting

Debat over de Verlichting

Op zaterdag 4 februari met als panelleden Bas Heijne, Beatrice de Graaf, Jan Marijnissen, Alexander Rinnooy Kan en Jabik Veenbaas

Onder grote belangstelling werd, samen met het publiek, en onder leiding van Louise Gunning-Schepers, voorzitter van de KHMW, gedebateerd over de “De actualiteit van de Verlichting”

Het erfgoed van de verlichting staat naar veler overtuiging door de opkomst van het populisme ernstig onder druk. Maar wat is de actuele betekenis van deze achttiende-eeuwse denkbeelden die ooit inspireerden tot de oprichting van de KHMW? En hoe zou die waardevolle kern veilig gesteld kunnen worden?

 

OPROEP Essayprijsvraag KHMW/NRC 2017

OPROEP Essayprijsvraag KHMW/NRC 2017

Dien nu een onderwerp voor de prijsvraag in en win een zilveren medaille!

Ook in 2017 schrijft de KHMW weer een essayprijsvraag uit samen met NRC.
Heeft u een suggestie voor de brede wetenschappelijke vraag waar het essay over moet gaan?
Stuur deze dan voor 21 februari naar secretaris@khmw.nl.

De winnende inzending ontvangt een zilveren KHMW-medaille.

onderwerpen van de afgelopen jaren

Jan Brouwer Conferentie 2017

Jan Brouwer Conferentie 2017

100 jaar leven. Vloek of zegen?

De 13e editie van de Jan Brouwer Conferentie werd druk bezocht en was zeer geslaagd.

Na een woord van welkom door Prof. dr. L.J. (Louise) Gunning-Schepers, voorzitter van de KHMW, gaf Drs. (Marlies) M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner, voorzitter van het Jan Brouwer Fonds en ondervooriztter van de KHMW, een inleiding over de naamgever van het Jan Brouwer Fonds en de doelstellingen van de conferenties. De middag werd als altijd voorgezeten door Prof. dr. P. (Paul) Schnabel, universiteitshoogleraar  Universiteit Utrecht en lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal. Achtereenvolgens traden op als spreker:

Prof. dr. J. (Jenny) Gierveld, emeritus-hoogleraar sociologie en sociale gerontologie aan de Vrije Universiteit en honorary fellow bij het NIDI. Zij sprak over de sociale aspecten van ouder worden, speciaal de voor oudere mensen zo belangrijke verbondenheid met anderen.

Prof. dr. J.P.J. (Joris) Slaets, hoogleraar ouderengeneeskunde en directeur van de Leyden Academy. Hij sprak over beeldvorming over ouderen: het perspectief van jongeren en van ouderen, door de geschiedenis heen en in verschillende landen.

N. (Noreen) van der Linden MD, promovendus aan de Faculty of Health, Medicine and Life Sciences UMC Maastricht, schetste namens de Nationale DenkTank een beeld over ouderen vanuit het perspectief van een 25-jarige.

Drs. E.I. (Edith) Schippers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Drs. H. (Hedy) d’Ancona, ambassadeur Long Live Arts en vml. minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. Zij sprak over de toekomst van de ouderdom vooral vanuit het  emancipatoire aspect: zelfbeschikking en zelf-expressie.

Het verslag van de conferentie verschijnt dit voorjaar digitaal op deze website, onder "Publicaties"