Debat over de Verlichting

Debat over de Verlichting

Op zaterdag 4 februari met als panelleden Bas Heijne, Beatrice de Graaf, Jan Marijnissen, Alexander Rinnooy Kan en Jabik Veenbaas

Onder grote belangstelling werd, samen met het publiek, en onder leiding van Louise Gunning-Schepers, voorzitter van de KHMW, gedebateerd over de “De actualiteit van de Verlichting”

Het erfgoed van de verlichting staat naar veler overtuiging door de opkomst van het populisme ernstig onder druk. Maar wat is de actuele betekenis van deze achttiende-eeuwse denkbeelden die ooit inspireerden tot de oprichting van de KHMW? En hoe zou die waardevolle kern veilig gesteld kunnen worden?

 

OPROEP Essayprijsvraag KHMW/NRC 2017

OPROEP Essayprijsvraag KHMW/NRC 2017

Dien nu een onderwerp voor de prijsvraag in en win een zilveren medaille!

Ook in 2017 schrijft de KHMW weer een essayprijsvraag uit samen met NRC.
Heeft u een suggestie voor de brede wetenschappelijke vraag waar het essay over moet gaan?
Stuur deze dan voor 21 februari naar secretaris@khmw.nl.

De winnende inzending ontvangt een zilveren KHMW-medaille.

onderwerpen van de afgelopen jaren

Jan Brouwer Conferentie 2017

Jan Brouwer Conferentie 2017

100 jaar leven. Vloek of zegen?

De 13e editie van de Jan Brouwer Conferentie werd druk bezocht en was zeer geslaagd.

Na een woord van welkom door Prof. dr. L.J. (Louise) Gunning-Schepers, voorzitter van de KHMW, gaf Drs. (Marlies) M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner, voorzitter van het Jan Brouwer Fonds en ondervooriztter van de KHMW, een inleiding over de naamgever van het Jan Brouwer Fonds en de doelstellingen van de conferenties. De middag werd als altijd voorgezeten door Prof. dr. P. (Paul) Schnabel, universiteitshoogleraar  Universiteit Utrecht en lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal. Achtereenvolgens traden op als spreker:

Prof. dr. J. (Jenny) Gierveld, emeritus-hoogleraar sociologie en sociale gerontologie aan de Vrije Universiteit en honorary fellow bij het NIDI. Zij sprak over de sociale aspecten van ouder worden, speciaal de voor oudere mensen zo belangrijke verbondenheid met anderen.

Prof. dr. J.P.J. (Joris) Slaets, hoogleraar ouderengeneeskunde en directeur van de Leyden Academy. Hij sprak over beeldvorming over ouderen: het perspectief van jongeren en van ouderen, door de geschiedenis heen en in verschillende landen.

N. (Noreen) van der Linden MD, promovendus aan de Faculty of Health, Medicine and Life Sciences UMC Maastricht, schetste namens de Nationale DenkTank een beeld over ouderen vanuit het perspectief van een 25-jarige.

Drs. E.I. (Edith) Schippers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Drs. H. (Hedy) d’Ancona, ambassadeur Long Live Arts en vml. minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. Zij sprak over de toekomst van de ouderdom vooral vanuit het  emancipatoire aspect: zelfbeschikking en zelf-expressie.

Het verslag van de conferentie verschijnt dit voorjaar digitaal op deze website, onder "Publicaties"

Prijsvraag “Vul de hiaten in het leven van Keetje”

Prijsvraag “Vul de hiaten in het leven van Keetje”

Deze prijsvraag werd uitgeschreven in 2017. 

Uit de 14 inzendingen werd als winnaar gekozen Marian van Egdom met haar essay Keetje Hodshons laatste uren. Zij ontvangt een modern geschilderd portret van Keetje. De essays Geloof, hoop en liefde door Annemarie Korevaar en Een uitputtend bezoek door Sander van Walsum kregen een eervolle vermelding.

De drie bekroonde essays worden gepubliceerd in een boekje dat half februari 2018 verschijnt en aan alle deelnemers aan de prijsvraag wordt verstuurd, alsook aan directeuren en leden van de KHMW. Het boekje is vanaf half februari 2018 verkrijgbaar bij het secretariaat van de KHMW en verschijnt tevens als pdf op deze website, onder de knop khmw/publicaties. 

De jury, gevormd door KHMW-bestuurslid René van Rijckevorsel, historica Els Kloek en schrijfster Nelleke Noordervliet, heeft genoten van de verscheidenheid aan essays, de vindingrijkheid die aan de dag werd gelegd en natuurlijk van de minnaars, meestal historische personen, die Keetje werden toebedacht.

Cornelia Catharina (Keetje) Hodshon is bekend vanwege het naar haar genoemde Hodshon Huis in Haarlem. De opdracht tot het bouwen ervan gaf Keetje Hodshon in 1791 - ze was toen 22 jaar. Wat bezielde deze jonge vrouw voor zichzelf dit statige stadspaleis met meer dan veertig vertrekken te laten bouwen?

In opdracht van de KHMW hebben de historici Els Kloek en Maarten Hell getracht op deze vraag een antwoord te vinden: het prachtig geïllustreerde boek "Keetje Hodshon (1768-1829)" over het mysterieuze leven van deze eigenzinnige, rijke Haarlemse vrouw dat in februari 2017 is verschenen bij uitgeverij Vantilt. 
Een van de vele recensies over het boek: Vrij Nederland

Met de prijsvraag "Vul de hiaten in Keetjes leven" riep de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen lezers van het Haarlems Dagblad en andere geïnteresseerden op in maximaal 4.000 woorden een scene te beschrijven uit het schimmige leven van Keetje Hodshon, in de vorm van een verhaal, gedicht of wat dan ook. 
KEETJE_BLIJFT_EEN_RAADSEL_ONDANKS_SOLIDE_SPEURWERK

 

Women in Science

Women in Science

Op 29 november werden in het Hodshon Huis de Nederlandse For Women in Science-beurzen uitgereikt aan twee vrouwelijke wetenschappers.

Tijdens de feestelijke uitreiking gepresenteerd door Eva Jinek ontvingen topwetenschappers Carlijn Kamphuis en Maeike Zijlmans beurzen ter waarde van 25.000 euro voor hun onderzoek op het gebied van Life Sciences. Hiermee  krijgen zij de kans om te werken aan hun onderzoek bij het prestigieuze Netherlands Institute for Advanced Study (NIAS) in Amsterdam. Louise Gunning, voorzitter KHMW: “Aandacht voor meer vrouwen in de wetenschap vind ik van groot belang. Heel fijn dat wij de uitreiking van deze beurzen bij de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen hebben mogen hosten.".

Het Nederlandse L’Oréal-Unesco For Women in Science Beurs Programma bestaat elk jaar uit twee beurzen van maximaal € 25.000 toegekend aan excellente vrouwelijke wetenschappers in de periode tot tien jaar na hun promotie (niveau vidi), op het gebied van Life Sciences. De deelname van vrouwen aan het wetenschappelijk onderzoek is van essentieel belang voor de economische, sociale en culturele ontwikkeling van een land. Zelfs al behalen vrouwen tegenwoordig het hoogste academische niveau dan zijn ze nog steeds ondervertegenwoordigd. Het aantal vrouwelijke hoogleraren in Nederland is 16.3%, dit zet Nederland op de 4e plek van onder op Europees niveau. De L’Oréal-Unesco For Women in Science Beurzen worden jaarlijks uitgereikt met steun van het Netherlands Institute for Advanced Study (NIAS) en het Landelijk Netwerk Vrouwelijke hoogleraren (LNVH). Deze beurzen zijn bestemd voor een onderzoeksverblijf van 3 of 5 maanden op de NIAS campus om aan het schrijven van wetenschappelijke artikelen te werken.

Het internationale programma For Women in Science is een samenwerking tussen l’Oréal en UNESCO, met als motto ‘The world needs more science, science needs women’. Het programma bestaat sinds 1998 en reikt prijzen uit aan uitzonderlijke vrouwelijke wetenschappers op het gebied van life sciences. Anno 2016 zijn al meer dan 2.000 excellente wetenschappers uit 110 landen geholpen met het programma. In 50 landen worden nationale en regionale beurzen aangeboden.

Meer weten over de laureaten? Bekijk dan hun videopresentaties.

 

Dr. M. (Maieke) Zijlmans (1978) is onderzoeker en neuroloog bij het UMC Utrecht en Stichting Epilepsie Instellingen Nederland. Met haar onderzoek naar het achterhalen van het ontstaan van epilepsie en het signaal wat daaraan ten grondslag ligt, heeft ze als doel dat meer mensen genezen kunnen worden met epilepsiechirurgie.

Dr. C.B.M. (Carlijn) Kamphuis (1979) is universitair docent bij de onderzoeksgroep Healthy Urban Living aan de afdeling Sociale Geografie en Planologie aan de Universiteit Utrecht. Met haar onderzoek naar de leefomgeving, gezond gedrag en gezondheid wil ze inzicht krijgen in hoe de inrichting van steden kan bijdragen aan een betere volksgezondheid en kleinere sociaaleconomische gezondheidsverschillen.