Hendrik Gommer winnaar Prijsvraag 2010

Hendrik Gommer heeft de Prijsvraag 2010 uitgeschreven door de Maatschappij in samenwerking met NRC Handelsblad gewonnen met zijn essay: "Van religie naar biologie als grondslag van onze normen". Hij ontving een gouden medaille.

Eerste Van der Knaap Prijs uitgereikt aan Frank Neffke

Eerste Van der Knaap Prijs uitgereikt aan Frank Neffke

Frank Neffke heeft de eerste Van der Knaap Prijs gewonnen voor onderzoek op het gebied van de Econ. en Soc. Geografie in brede zin alsmede op het terrein van de stedelijke en regionale economie zoals vastgelegd in zijn proefschrift "Productive Places zoals vastgelegd in zijn proefschrift "Productive Places the influence of technological change and relatedness on agglomeration externalities".

Nederlandse Gasindustrie Prijs 2010 uitgereikt

Op 11 november is de Nederlandse Gasindustrie Prijs uitgereikt door Mr P. Kramer voorzitter van de KVGN. Naast een eerste prijs waren er twee tweede prijzen en twee derde prijzen toegekend.
De Nederlandse Gasindustrie Prijs wordt om het jaar toegekend. De uitreiking van deze twee jaarlijkse prijs vindt plaats onder auspiciën van de KVGNde personenvereniging van directeuren en managers in de Nederlandse Gasindustrie. Dit jaar was de eerste prijs voor Anton Verbeek (UT) voor zijn onderzoek om van aardgas (methaande personenvereniging van directeuren en managers in de Nederlandse Gasindustrie. Dit jaar was de eerste prijs voor Anton Verbeek (UT) voor zijn onderzoek om van aardgas (methaanCH4) synthesegas te maken door gebruik te maken van een gepulste compressiereactor. Hierdoor kunnen reacties efficiënter en schoner verlopen dan met bestaande methoden. Volgens de jury beschrijft Verbeeks scriptie belangwekkend experimenteel onderzoek aan de gepulste compressiereactordat hoopgevende resultaten voor een mogelijke inzet van deze technologie heeft opgeleverd
'kvgn_logo.gif'

Uitreiking Jong Talent Prijzen 2010

Uitreiking Jong Talent Prijzen 2010

Tijdens de inmiddels tot traditie gewordenherfstbijeenkomst van de Maatschappij zijn de Jong Talent Prijzen 2010 uitgereikt.
Er werden drie Afstudeerprijzen van € 5.000 Er werden drie Afstudeerprijzen van € 5.000- uitgereikt aan de beste afstudeerders in de Informatica en InformatiekundeWerktuigbouwkunde en Materiaalkundeen Life Science ter beschikking gesteld door resp. M&I/PartnersTata Steel en Abbott. Daarnaast werden er 40 Aanmoedigingsprijzen uitgereikt van € 500- aan de beste propedeuse studenten - of studenten met de beste eerstejaars resultaten - in verschillende exacte en technische vakkendie ter beschikking gesteld zijn door het Platform Bèta Techniekde Stichting Physicahet Thomas Stieltjes Institute for Mathematics en NGI Platform for ICT Professionals. Ook de Kartini Prijsten bedrage van € 1250- voor de beste allochtone vrouwelijke student in één van dezelfde studierichtingenter beschikking gesteld door Mr. M. van Empelwerd uitgereikt.
- voor de beste allochtone vrouwelijke student in één van dezelfde studierichtingenter beschikking gesteld door Mr. M. van Empelwerd uitgereikt.

Zevende Jan Brouwer Conferentie

Zevende Jan Brouwer Conferentie

Op 19 januari vond de drukbezochte Zevende Jan Brouwer Conferentie plaats in het gebouw van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen in Haarlem.
Bij deze serie jaarlijkse conferenties worden telkens weer andere uitdagingen van demografische veranderingen aan de orde gesteld. Dit jaar was het thema ‘Grijs voor groen en groen voor grijs’ of ‘Vraagt vergrijzing om extra investeringen in kinderen?’ De nadruk lag voor het eerst voor het eerst op kinderen in plaats van op ouderen. Het was daardoor een middag met veel nieuwe verrassende inzichten en discussies.
De conferentie werd geopend door de heer Roelf Rogaar (KHMW). Dagvoorzitter was de heer Paul Schnabel (Sociaal Cultureel Planbureau).