Van Marum Prijs 2009 voor baanbrekend onderzoek van complexe vloeistoffen

De Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen heeft 13 mei de Martinus van Marumprijs voor chemische wetenschappen van 12.000 euro toegekend aan dr. Dirk Aarts (31) voor zijn promotieonderzoek en andere publicaties.
' De Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen heeft 13 mei de Martinus van Marumprijs voor chemische wetenschappen van 12.000 euro toegekend aan dr. Dirk Aarts (31) voor zijn promotieonderzoek en andere publicaties. Hij toonde aan dat ogenschijnlijk vlakke vloeistofoppervlakken in werkelijkheid heel beweeglijk zijn. Die ontdekking is een doorbraak in de Fysische Chemie. De Van Marumprijs is bestemd voor oorspronkelijk onderzoek in de afgelopen vijf jaar.
Aarts maakte als eerste tijdens zijn promotieonderzoek aan de Universiteit Utrecht (bij het Van ’t Hoff Laboratorium voor Fysische en Colloïd ChemieDebye Instituut) zichtbaar hoe een vloeistofgrensvlak zich gedraagt op het allerkleinste niveau. Zijn promotor was prof. Henk Lekkerkerker. Aarts bestudeerde vloeistoffen met colloïdale deeltjes erin en in het bijzonder het grensvlakgedrag van zulke systemen. Colloïdale deeltjes zijn ruwweg duizend keer groter dan vloeistofmoleculen en komen voor in complexe vloeistoffen zoals inktmelk of sladressing. Hij maakte gebruik van een colloïdaal systeem dat ontmengt in twee vloeistoffen net zoals een opgeschudde dressing van olie en azijn dat in rust doet.
Doordat colloïden groter en langzamer zijn dan moleculenmelk of sladressing. Hij maakte gebruik van een colloïdaal systeem dat ontmengt in twee vloeistoffen net zoals een opgeschudde dressing van olie en azijn dat in rust doet.
Doordat colloïden groter en langzamer zijn dan moleculenkon hij de spontane bewegingen van het grensvlak voor het eerst zien en vastleggen met een confocale microscoop die haarscherpe driedimensionale opnames maakt. Hij kon zo direct waarnemen dat het grensvlak niet glad ismaar woelig en veranderlijk. Dit bleek een belangrijke rol te spelen in het gedrag van grensvlakken onder stroming. De waarnemingen van Aarts maken het mogelijk om belangrijke theoretische voorspellingen over dit gedrag te kunnen verifiëren en vormen tegelijkertijd weer een uitdaging voor theoretici.
Naast het fundamenteel wetenschappelijke belangdraagt zijn onderzoek mogelijk bij aan het verbeteren van industriële en technologische processen. Aarts geeft als voorbeeld dat het kan helpen om complexe vloeistoffen op een heel kleine schaal te ordenen en te manipuleren. Daarmee kan bijvoorbeeld een inktjetprinter met een hogere resolutie worden ontwikkeld.
Na zijn promotie heeft Aarts zijn carrière vervolgd aan de Ecole Normal Supérieure in Parijs (bij prof. Daniel Bonn)waar hij onder andere de techniek heeft geleerd om vloeistoffen op kleine schaal te manipuleren (microfluids). Vanaf 2007 heeft hij een eigen onderzoeksgroep aan de universiteit van Oxfordwaar hij onderzoekt hoe complexe vloeistoffen zich gedragen in miniatuursystemen en onder invloed van stroming. Hij heeft inmiddels over zijn onderzoeken gepubliceerd in diverse Nederlandse en internationale vakbladen en zijn werk werd al eerder bekroond.
De Martinus van Marumprijs is ingesteld door de J.C. Ruigrok Stichting te Haarlem en wordt 4 juni officieel uitgereikt. Het is de tweede keer dat deze prijs wordt toegekend.
'

Najaarsymposium “Kennis tot de derde macht

Najaarsymposium “Kennis tot de derde macht

Op 21 november 2009 organiseerde de Jonge Maatschappij in samenwerking met de Jonge Akademie (verbonden aan de Koninklijke Nederlandse Akademie voor Wetenschappen) het jaarlijkse najaarssymposium. Dit jaar stond het symposium in het teken van Kennisvalorisatie.

Zesde Jan Brouwer Conferentie

Zesde Jan Brouwer Conferentie

Donderdag 28 januari 2010 vond de zesde Jan Brouwer Conferentie plaats in het Hodshon Huis te Haarlem met als thema: "Regio’s in demografisch perspectief. Implicaties van een krimpende bevolking". Spreker was o.a. Mr E.E. (Eberhard) van der Laan minister van Wonen Wijken en Integratie.
Wijken en Integratie.
'

Dr. Nienke Moor wint de J.C. Ruigrok Prijs 2010

De J.C. Ruigrok Prijs 2010 bestemd voor maatschappijwetenschappengaat naar Dr. Nienke Moor (UU) voor haar onderzoek van de wereldwijde religieuze diversiteit.
'De Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen heeft de J.C. Ruigrok Prijs 2010 voor maatschappijwetenschappen toegekend aan Dr Nienke Moor voor haar onderzoek naar de wereldwijde religieuze diversiteitDe Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen heeft de J.C. Ruigrok Prijs 2010 voor maatschappijwetenschappen toegekend aan Dr Nienke Moor voor haar onderzoek naar de wereldwijde religieuze diversiteitneergelegd in haar dissertatie: Explaining worldwide religious diversity.
Veel filosofentheologen en anderen hebben zich met deze thematiek bezig gehouden maar de belangstelling van empirische maatschappijwetenschappers is vrij uniek te noemenschrijft de jury. Onderwerpen rond ideën over hemel en helover de oorsprong van opvatiingen over godsbeelden zoals die van een persoonlijke godeen abstracte goden de afwijzing van het bestaan van godworden in dit proefschrift onderzocht vanuit een sociologisch standpunt. De jury spreekt van een uitdagendeoriginele en zeer knappe en maatschappelijk relevante studie.
Het promotieonderzoek vond plaats aan de onderzoekschool ICS en de Faculteit Sociale Wetenschappen van de Radboud Universiteit in Nijmegen. Mevr. Moor is thans als postdoc werkzaam aan de Universiteit Utrecht.
De Prijs zal worden uitgereikt op vrijdag 28 mei a.s. om 15.00 uur in het gebouw van de Hollandsche Maatschappij.
'

China – Kansen voor Nederland

Op zaterdag 15 november 2008 organiseerde De Jonge Maatschappij haar jaarlijkse symposium onder bovengenoemde titel.
Na het grote succes van de eerste conferentie vorig jaar stonden dit keer de kansen rond de opkomst van China centraal stonden dit keer de kansen rond de opkomst van China centraal en dan met name de acties die de Nederlandse politiekde wetenschap en het bedrijfsleven zouden kunnen ondernemen om hier optimaal op in te spelen. Drie toonaangevende sprekers gaven hun prikkelende en vernieuwende visieterwijl – in samenwerking met de VPRO geproduceerde - audiovisuele intermezzo's de voordrachten in een historische context plaatsten. De video's waren te zien op Geschiedenis TV