Scriptieprijzen Responsible Internet

Scriptieprijzen Responsible Internet

KHMW Scriptieprijzen Responsible Internet

Nieuwe prijs in 2023. Inschrijving gesloten

De Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen kent, daartoe in staat gesteld door het SIDN Fonds, Freedom Internet en Mijndomein, met ingang van 2023 jaarlijks twee scriptieprijzen toe voor onderzoek naar ‘Responsible Internet’, een 1e prijs van € 2.000,- en een 2e prijs van € 1.000,-.
In 2023 zijn de prijzen bedoeld voor (voormalige) studenten van wie de masterscriptie door hun begeleider(s) is goedgekeurd in het academisch jaar 2022/2023.

Het internet is nooit ontworpen als een infrastructuur voor zo ongeveer alles wat we doen, maar werd bedacht als simpel en effectief instrument om uitwisseling van informatie tussen onderzoekers mogelijk te maken. De explosieve ontwikkeling in de decennia daarna was door de pioniers nooit voorzien: die hielden zich niet bezig met bijvoorbeeld security- of privacyvraagstukken. Evenmin voorzagen ze dat het internet de backbone zou gaan vormen voor een compleet nieuwe datagedreven industrie, waarin een handjevol globale spelers grote machtsposities zou weten te veroveren. Het internet heeft ons veel goeds gebracht: economische groei, een stroom aan technische innovaties en talloze maatschappelijk nuttige toepassingen. Maar het internet van vandaag blijkt ook een voedingsbodem te zijn voor securitydreigingen, privacyschendingen, online haat, desinformatie en polarisatie. Het internet heeft zich dusdanig ontwikkeld dat zich de vraag voordoet of het na vijftig jaar niet aan grondige herziening toe is. Niet alleen het ontwerp maar ook de governance van het internet staat ter discussie. In deze context is ook steeds meer behoefte aan wetenschappelijke inzichten en denkkracht over hoe het internet van de toekomst eruit zou moeten zien en hoe we daar op een verantwoorde manier vorm aan kunnen geven (‘Responsible Internet’), zodat het internet van de toekomst veiliger, toegankelijker en beter is ingericht voor iedereen. SIDN fonds, Freedom Internet en Mijndomein zouden graag scripties die hieraan een bijdrage willen leveren beloond zien.

Voordrachten kunnen worden gedaan door de bij de begeleiding en beoordeling van de betreffende scripties betrokken docent(en) en dienen uiterlijk 18 september 2023 te worden ingediend. Meer informatie vindt u in de circulaire meteen hieronder.

De inschrijving opent 10 juli 2023. Voordrachten kunnen uitsluitend digitaal worden ingediend, via het inschrijfformulier meteen hieronder.

Vragen? Mail naar prijzen@khmw.nl.

“Een sterk internet voor iedereen. Dat is waar SIDN fonds voor staat. SIDN fonds investeert in projecten met lef en maatschappelijke meerwaarde, die bijdragen aan een sterk internet, sterke internetgebruikers of die zich richten op de publieke waarden en maatschappelijke kant van het internet. Samen met internetproviders Mijndomein en Freedom Internet is SIDN fonds initiatiefnemer van de Responsible Internet scriptieprijzen.”

Van der Aa Oeuvreprijs

Van der Aa Oeuvreprijs

PAGINA IN BEWERKING

De KHMW is verheugd naast een oeuvreprijs in de natuurwetenschappen en een oeuvreprijs in de medische wetenschappen, een oeuvreprijs in de geestes -en maatschappijwetenschappen toe te kunnen voegen aan haar prijzenpalet. Deze Van der Aa Oeuvreprijs van 25.000 euro, mede mogelijk gemaakt vanuit de Stichting Jan Brouwer Fonds, wordt met ingang van 2024 jaarlijks uitgereikt als eerbetoon aan een wetenschapper die zich verdienstelijk heeft gemaakt op het gebied van de geestes- en maatschappijwetenschappen.

Reglementair is de prijs ieder jaar voor een ander vakgebied bestemd. Het rooster luidt als volgt: 
• 2024 Gedragswetenschappen (psychologie, pedagogische wetenschappen)
• 2025 Wijsbegeerte en Religiewetenschappen (incl. godgeleerdheid)
• 2026 Economische Wetenschappen en Bedrijfswetenschappen
• 2027 Taalwetenschappen
• 2028 Maatschappijwetenschappen in engere zin (sociologie, politicologie, antropologie, bestuurskunde)
• 2029 Literatuurwetenschappen
• 2030 Rechtswetenschappen
• 2031 Historische Wetenschappen
Het bestuur behoudt zich het recht voor de volgorde te wijzigen, het bedrag van de oeuvreprijs aan te passen en nieuwe vakgebieden toe te voegen.

Van der Aa Oeuvreprijs 2024 - Gedragswetenschappen (psychologie en pedagogische wetenschappen)

In 2024 is de prijs bestemd voor een wetenschapper in de discipline Gedragswetenschappen (psychologie en pedagogische wetenschappen). De prijs wordt in november 2023 op deze webpagina aangekondigd. Voordrachten kunnen vanaf worden ingediend, met als sluitingsdatum 1 februari 2024.

Hebt u vragen, dan kunt u contact opnemen met het secretariaat via secretaris@khmw.nl.

 

Christiaan van der Aa (1718-1793)

De Prijs is vernoemd naar het eerste lid van de Maatschappij, tevens van 1752 tot 1793 de eerste secretaris, Christiaan van der Aa, die een prominente rol had in de vormgeving van de Hollandsche Maatschappij. C.C.H. (Christiaan) van der Aa was geesteswetenschapper en Luthers predikant, en was als secretaris van de Oeconomische Tak van de Maatschappij ook actief voor de maatschappijwetenschappen.

 

Langerhuizen Oeuvreprijs

Langerhuizen Oeuvreprijs

Sinds 2020 wordt vanuit het Pieter Langerhuizen Lambertuszoon Fonds een oeuvreprijs van 25.000 euro beschikbaar gesteld. 

Deze Langerhuizen Oeuvreprijs wordt jaarlijks uitgereikt als eerbetoon aan een wetenschapper die zich verdienstelijk heeft gemaakt op het gebied van de natuurwetenschappen.

Reglementair is de prijs uit het Pieter Langerhuizen Lambertuszoon-Fonds ieder jaar voor een ander vakgebied bestemd. Het rooster luidt als volgt: 

 • 2023 Sterrenkunde
 • 2024 Filosofie en geschiedenis der natuurwetenschappen
 • 2025 (Bio)medische, veterinaire, tandheelkundige en farmaceutische wetenschappen
 • 2026 Informatica en wiskunde
 • 2027 Scheikunde
 • 2028 Natuurkunde
 • 2029 Biologie, inclusief landbouwwetenschappen
 • 2030 Aard- en milieuwetenschappen,
  waarna het schema zich herhaalt.

  Het bestuur behoudt zich het recht voor de volgorde te wijzigen, het bedrag van de oeuvreprijs aan te passen en nieuwe vakgebieden toe te voegen.

 

Langerhuizen Oeuvreprijs 2023 - Sterrenkunde

INSCHRIJVING GESLOTEN. De Langerhuizen Oeuvreprijs 2023 is uitgereikt op 6 juli 2023.

De editie 2024 wordt in november a.s. aangekondigd op deze webpagina.

Hebt u vragen, dan kunt u contact opnemen met het secretariaat via secretaris@khmw.nl.

 

Prijswinnaars

2023 Prof. dr. E.P.J. (Edward) van den Heuvel, sterrenkunde meer info

2022 Prof. dr. A.A.M. (Bert) Holtslag, aard- en milieuwetenschappen meer info

2021 Prof. dr. H.H.T. (Herbert) Prins, biologie, inclusief landbouwwetenschappen meer info

2020 Prof. dr. J.E. (Hans) Mooij, natuurkunde meer info

vlnr. Prof. Holtslag, Prof. Prins, Prof. Van den Heuvel, Prof. Mooij

 

 

 

Pieter Langerhuizen Lambertuszoon

Uit het legaat van Pieter Langerhuizen Lambertuszoon, overleden in 1918 en in leven directeur van de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen, worden naar wens van de erflater jaarlijks een oeuvreprijs en een onderzoeksbate in de natuurwetenschappen toegekend. 

Wie was Pieter Langerhuizen Lambertuszoon? In het jaarverslag 2015 van de KHMW verscheen onderstaand artikel:

Jaarverslag 2015 - Pieter Langerhuizen Lambertuszoon

ESM Proefschriftprijs Interdisciplinariteit

ESM Proefschriftprijs Interdisciplinariteit

Het bestuur van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen maakt bekend dat de Dr. Elizabeth Schram-Mulley (ESM) Stichting met ingang van 2023 jaarlijks een prijs van € 10.000,- beschikbaar stelt ter bekroning van onderzoek met een bijzonder interdisciplinair karakter dat de grenzen tussen de klassieke alfa/bèta/gamma-wetenschapsgebieden overbrugt.

De prijs is bedoeld als aanmoedigingsprijs voor onderzoekers die in de periode 1/9/2020 – 31/8/2022 op een dergelijk interdisciplinair onderwerp gepromoveerd zijn. De prijs wordt aan één onderzoeker toegekend en is bedoeld voor Nederlanders of voor buitenlanders, die hun onderzoek hebben uitgevoerd aan Nederlandse instellingen van onderwijs en/of onderzoek.

De toekenning van de ESM proefschriftprijs geschiedt door het bestuur van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen, op grond van het advies van een commissie van leden van de Maatschappij uit de overeenkomstige vakgebieden.

ESM Proefschriftprijs Interdisciplinariteit 2023

De inschrijving voor de ESM Proefschriftprijs Interdisciplinariteit 2023 is gesloten. De prijs is toegekend aan Dr. J. (Jonatan) Godinez Madrigal van de TU Delft en is uitgereikt op 6 juli 2023. MEER WETEN

De editie 2024 wordt in november a.s. aangekondigd op deze webpagina.

Hebt u vragen, dan kunt u contact opnemen met het secretariaat via secretaris@khmw.nl

 

De Dr. Elizabeth Schram-Mulley (ESM) Stichting eert de nagedachtenis aan en beheert de nalatenschap van Dr. Schram-Mulley, die als uitgever en weldoener onderzoek en onderwijs een zeer warm hart toedroeg.

Johannes Cornelis Ruigrok Prijs

Johannes Cornelis Ruigrok Prijs

De Johannes Cornelis Ruigrok Prijs is ingesteld door de J.C. Ruigrok Stichting als aanmoedigingsprijs voor onderzoekers die in het jaar van toekenning niet langer dan vijf jaar zijn gepromoveerd, ter bekroning van oorspronkelijk onderzoek op het gebied van de maatschappijwetenschappen. Jaarlijks wordt de prijs toegekend voor onderzoek op één van de volgende gebieden:

 • Rechtswetenschappen
 • Economische wetenschappen
 • Maatschappijwetenschappen (in engere zin)
 • Gedragswetenschappen 

De Prijs wordt toegekend door de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen na verkregen advies van een door de Maatschappij daartoe te benoemen commissie.

J.C. Ruigrok Prijs 2023 - Gedragswetenschappen

INSCHRIJVING GESLOTEN. De J.C. Ruigrok Prijs 2023 isuitgereikt op 7 juli 2023. 

De editie 2024 wordt in november a.s. aangekondigd op deze webpagina. 

Hebt u vragen, dan kunt u contact opnemen met het secretariaat via evl.secretariaat@khmw.nl

Prijswinnaars 1984-heden

2023 Dr. M. Achterberg, gedragswetenschappen
MEER WETEN

2022 Dr. J.H. Jonkman, maatschappijwetenschappen
MEER WETEN

2021 Dr. R. Quaedvlieg, economische wetenschappen
MEER WETEN

2020 Dr. E.S. Daalder, rechtswetenschappen

2019 Dr. B.R. Braams, menswetenschappen

2018 Dr. J. Di Salvatore, maatschappijwetenschappen

2017 Dr. E. Kempf, economische wetenschappen

2016 Mr. dr. M.F. de Wilde, rechtswetenschappen

2015 Dr. E. Alisic, menswetenschappen

2014 Dr. A. Samuels, maatschappijwetenschappen

2013 Dr. R.S.J. Koijen, economische wetenschappen

2012 Mr. dr. M.R.T. Pauwels, rechtswetenschappen

2011 Dr. L. Keijsers, menswetenschappen

2010 Dr. N. Moor, maatschappijwetenschappen

2009 Dr. M.G. de Jong, economische wetenschappen

2008 Dr. E. van Sliedregt, rechtswetenschappen

2007 Dr. E.A.M. Crone, menswetenschappen

2006 Dr. F. van Tubergen, maatschappijwetenschappen

2005 Dr. S. Stremersch, economische wetenschappen

2004 Dr. D. Roef, rechtswetenschappen

2003 Dr. B.R.J. Jansen, menswetenschappen

2002 Dr. G.M.M. Kuipers, maatschappijwetenschappen

2001 Dr. J. Boone, economische wetenschappen

2000 Mr. dr. F.J. van Ommeren, rechtswetenschappen

1999 Dr. M. van Turennout, menswetenschappen

1998 Dr. M.J. Trappenburg, maatschappijwetenschappen

1997 Dr. P.J.J. Herings, economische wetenschappen

1996 Dr. M.M.T.A. Brus, rechtswetenschappen

1995 Dr. H.A.J. Kiers, menswetenschappen

1994 Dr. R.J. van Ginkel, maatschappijwetenschappen

1993 Dr. Ph.B.F. Franses, economische wetenschappen

1992 Mr. dr. J. Doomen, rechtswetenschappen

1991 Dr. J.J. Meulman, menswetenschappen

1990 Dr. J.P. Nederveen en Mw. Dr. M.S. de Waal, maatschappijwetenschappen

1989 Prof. dr. G. Ridder, economische wetenschappen

1988 Mr. dr. A.A. Quaedvlieg, rechtswetenschappen

1987 Dr. R.H. Phaf, menswetenschappen

1986 Dr. N.A. Wilterdink, maatschappijwetenschappen

1985 Dr. M.A. Keyzer, economische wetenschappen

1984 Mr. dr. G.J.H. van Hoof, rechtswetenschappen

Het bestuur van de J.C. Ruigrok Stichting juni 2019

De Haarlemse J.C. Ruigrok Stichting is opgericht op 6 mei 1977 en beheert een fonds dat is gevormd door de heer J.C. Ruigrok. Het doel van de J.C. Ruigrok Stichting is het ondersteunen van initiatieven op het gebied van godsdienst, liefdadigheid, cultuur, sport & bewegen, natuur & milieu, alsmede ondersteuning van sociaal-maatschappelijke projecten of stimulering van wetenschappelijk onderzoek. Ook ontwikkelingssamenwerking komt voor ondersteuning in aanmerking. De Stichting tracht haar doelstellingen te bereiken, onder andere door het verstrekken van subsidies aan in Nederland gevestigde rechtspersonen, die (nagenoeg) uitsluitend een algemeen maatschappelijk belang beogen. De steun kan bestaan uit giften of garantstellingen. Alleen projecten in de regio’s Zuid-Kennemerland, de Haarlemmermeer en de noordelijke Bollenstreek komen in aanmerking voor subsidie.