Bestuur van de J.C. Ruigrok Stichting juni 2016

De Johannes Cornelis Ruigrok Prijs is ingesteld door de J.C. Ruigrok Stichting te Haarlem als aanmoedigingsprijs voor onderzoekers die in het jaar van toekenning niet langer dan vijf jaar zijn gepromoveerd, ter bekroning van oorspronkelijk onderzoek op het gebied van de maatschappijwetenschappen. Jaarlijks wordt de prijs toegekend voor onderzoek op één van de volgende gebieden:

  • Rechtswetenschappen
  • Economische wetenschapen
  • Maatschappijwetenschappen (in engere zin)
  • Menswetenschappen 

De Prijs wordt toegekend door de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen na verkregen advies van een door de Maatschappij daartoe te benoemen commissie.

In 2018 is de prijs bestemd voor onderzoek op het gebied van de Maatschappijwetenschappen (in engere zin). U kunt nu kandidaten voordragen. Sluitingstermijn voor inzendingen is 1 januari 2018. Lees meer in de circulaire meteen hieronder. 

Prijswinnaars

2017 Dr. E. Kempf, economische wetenschappen
2016 Mr. dr. M.F. de Wilde, rechtswetenschappen
2015 Mw. Dr. E. Alisic, menswetenschappen
2014 Mw. Dr. A. Samuels, maatschappijwetenschappen
2013 Dr. R.S.J. Koijen, economische wetenschappen
2012 Mr. dr. M.R.T. Pauwels, rechtswetenschappen
2011 Mw. Dr. L. Keijsers, menswetenschappen
2010 Mw. Dr. N. Moor, maatschappijwetenschappen
2009 Dr. M.G. de Jong, economische wetenschappen
2008 Mw. Dr. E. van Sliedregt, rechtswetenschappen
2007 Mw. Dr. E.A.M. Crone, menswetenschappen
2006 Dr. F. van Tubergen, maatschappijwetenschappen
2005 Dr. S. Stremersch, economische wetenschappen
2004 Dr. D. Roef, rechtswetenschappen
2003 Mw. Dr. B.R.J. Jansen, menswetenschappen
2002 Mw. Dr. G.M.M. Kuipers, maatschappijwetenschappen
2001 Dr. J. Boone, economische wetenschappen
2000 Mr. dr. F.J. van Ommeren, rechtswetenschappen

1999 Mw Dr. M. van Turennout, menswetenschappen
1998 Mw Dr. M.J. Trappenburg, maatschappijwetenschappen
1997 Dr. P.J.J. Herings, economische wetenschappen
1996 Dr. M.M.T.A. Brus, rechtswetenschappen
1995 Dr. H.A.J. Kiers, menswetenschappen
1994 Dr. R.J. van Ginkel, maatschappijwetenschappen
1993 Dr. Ph.B.F. Franses, economische wetenschappen
1992 Mw. Mr. dr. J. Doomen, rechtswetenschappen
1991 Mw. Dr. K.J. Meulman, menswetenschappen
1990 Dr. J.P. Nederveen en Mw. Dr. M.S. de Waal, maatschappijwetenschappen
1989 Prof. dr. G. Ridder, economische wetenschappen
1988 Mr. dr. A.A. Quaedvlieg, rechtswetenschappen
1987 Dr. R.H. Phaf, menswetenschappen
1986 Dr. N.A. Wilterdink, maatschappijwetenschappen
1985 Dr. M.A. Keyzer, economische wetenschappen
1984 Mr. dr. G.J.H. van Hoof, rechtswetenschappen