Keetje Hodshon Prijs

Keetje Hodshon Prijs

De Keetje Hodshon Prijs is ingesteld door de J.C. Ruigrok Stichting te Haarlem als aanmoedigingsprijs voor onderzoekers die in het jaar van toekenning niet langer dan vijf jaar zijn gepromoveerd, ter bekroning van oorspronkelijk onderzoek op het gebied van de geesteswetenschappen. De prijs wordt jaarlijks toegekend voor onderzoek op één van de volgende gebieden:

  • Taalwetenschappen
  • Literatuurwetenschappen
  • Historische wetenschappen
  • Wijsbegeerte en/of Godgeleerdheid

De Keetje Hodshon Prijs wordt toegekend door de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen na verkregen advies van een door de Maatschappij daartoe te benoemen Commissie.

Keetje Hodshon Prijs 2023 - Historische wetenschappen

INSCHRIJVING GESLOTEN. De Keetje Hodshon Prijs 2023 is uitgereikt op 7 juli 2023. 

De editie 2024 wordt in november a.s. aangekondigd op deze webpagina. 

Hebt u vragen, dan kunt u contact opnemen met het secretariaat via evl.secretariaat@khmw.nl

Prijswinnaars 1981-heden

Keetje Hodshon Prijs

2023 Dr. K.R. Frederick, historische wetenschappen
MEER WETEN

2022 Dr. M.F. Winkler, literatuurwetenschappen
MEER WETEN

2021 Dr. E. Bosma, taalwetenschappen
MEER WETEN

2020 Dr. A. van Stee, wijsbegeerte en/of godgeleerdheid

2019 Dr. L.F. Kattenberg, historische wetenschappen

2018 Dr. S.L. Reinders, literatuurwetenschappen

2017 Dr. J. Witteman, taalwetenschappen

2016 Dr. H.T. Adriaenssen, wijsbegeerte/godgeleerdheid

2015 Dr. C. Weeda, historische wetenschappen

2014 Dr. B. Noordenbos, literatuurwetenschappen

2013 Dr. S.A.M. Lestrade, taalwetenschappen

2012 Dr. M. de Witte, wijsbegeerte/godgeleerdheid

2011 Dr. U.Ü. Üngör, historische wetenschappen

2010 Dr. B.M.C. Breij, literatuurwetenschappen

2009 Dr. S. Unsworth, taalwetenschappen

2008 Dr. M. Popović, wijsbegeerte/godgeleerdheid

2007 Dr. H.M.E.P. Kuijpers, historische wetenschappen

2006 Dr. A.C. Montoya, literatuurwetenschappen

2005 Dr. O.A. Crasborn, taalwetenschappen

2004 Dr. P.S. Hasper, wijsbegeerte/godgeleerdheid

2003 Dr. O.J. Hekster, historische wetenschappen

2002 Dr. J. de Kruif, literatuurwetenschappen

2001 Dr. C.H. Reintges, taalwetenschappen

2000 Dr. L.W. Nauta, wijsbegeerte/godgeleerdheid

1999 Mw. Dr. J. Pollmann, historische wetenschappen

1998 Dr. J. Koppenol, literatuurwetenschappen

1997 Dr. C.H.M. Kroon, taalwetenschappen

1996 Dr. L. Rutgers en Dr. J.A. van Ruler, wijsbegeerte/godgeleerdheid

1995 Dr. P. Knevel, historische wetenschappen

C.C. Hodshon Prijs

1994 Dr. I.J.F. de Jong, literatuurwetenschappen

Prins Bernhard Fonds Prijs

1993 Dr. I. Sluiter, taalwetenschappen

1992 Dr. W.B. Drees, wijsbegeerte/godgeleerdheid

1991 Dr. P.M.M. Leunissen, historische wetenschappen

1990 Dr. P. Visser, literatuurwetenschappen

1989 Dr. M.J. Moortgat, taalwetenschappen

1988 Dr. L. Spruit, wijsbegeerte/godgeleerdheid

1987 Dr. J.L. van Zanden, historische wetenschappen

1986 Dr. C.C. Meerhoff, literatuurwetenschappen

1985 Dr. P.C. Muysken en Dr. W. Zonneveld, taalwetenschappen

1984 Dr. W.J. van der Dussen, wijsbegeerte/ godgeleerdheid

1983 Dr. W.T.M. Frijhoff, historische wetenschappen

1982 Dr. F.P. van Oostrom, literatuurwetenschappen

1981 J. 't Hart, taalwetenschappen

De Keetje Hodshon Prijs is een voortzetting van de Prins Bernhard Fonds Prijs (1981-1993) en de C.C. Hodshon Prijs (1994). De Prijs is vernoemd naar mejuffrouw Cornelia Catharina (Keetje) Hodshon, die in 1794 het huidige gebouw van de Maatschappij liet bouwen en tot 1829 de eerste bewoonster ervan was.

Martinus van Marum Prijs

Martinus van Marum Prijs

De Martinus van Marum Prijs is ingesteld door de J.C. Ruigrok Stichting te Haarlem als aanmoedigingsprijs voor onderzoekers die in het jaar van toekenning niet langer dan vijf jaar zijn gepromoveerd, ter bekroning van oorspronkelijk onderzoek op het gebied van de natuurwetenschappen en techniek. Jaarlijks wordt de prijs afwisselend toegekend voor onderzoek op één van de volgende wetenschapsgebieden:

  • Exacte wetenschappen (wiskunde, informatica, natuurkunde, sterrenkunde)
  • Chemie en chemische technologie
  • Life sciences and technology (tot 2010 biotechnologie)
  • Milieuwetenschappen
  • Ingenieurswetenschappen (werktuigbouwkunde, lucht- en ruimtevaart, maritieme techniek, civiele techniek)

De Prijs wordt toegekend door de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen na verkregen advies van een door de Maatschappij daartoe te benoemen commissie.

Martinus van Marum Prijs 2023 - Exacte wetenschappen (wiskunde, informatica, natuurkunde, sterrenkunde)

INSCHRIJVING GESLOTEN. De Martinus van Marum Prijs 2023 is uitgereikt op 7 juli 2023. 

De editie 2024 wordt in november a.s. aangekondigd op deze webpagina. 

Hebt u vragen, dan kunt u contact opnemen met het secretariaat via evl.secretariaat@khmw.nl

De Prijs is vernoemd naar Martinus van Marum, die als tweede secretaris van 1794 tot 1837 een stempel heeft gedrukt op de werkzaamheden van de Maatschappij. Hij heeft in Haarlem en ver daarbuiten grote bekendheid gekregen, vooral op het gebied van de natuurwetenschappen.

 

Prijswinnaars 2008-heden

2023 Dr. E.M.T. Fadaly, exacte wetenschappen (wiskunde, informatica, natuurkunde en sterrenkunde)
MEER WETEN

2022 Dr. V.S. Dolk, ingenieurswetenschappen
MEER WETEN

2021 Dr. P.D.A. Kraaijenbrink, milieuwetenschappen
MEER WETEN

2020 Dr. T.J. Schirris, life sciences and technology

2019 Dr. E.M. Hutter, chemie en chemische technologie

2018 Dr. B.J. Hensen, exacte wetenschappen (wiskunde, informatica, natuurkunde, sterrenkunde)

2017 Dr. ir. T.W.J. de Geus, ingenieurswetenschappen

2016 Dr. B. Dermody, milieuwetenschappen

2015 Dr. H.J.G. Snippert, life sciences and technology

2014 Dr. F.F. Abdi, chemie en chemische technologie

2013 Dr. ir. M.M.J. Stevens, exacte wetenschappen (wiskunde/informatica)

2012 Dr. W. Xu, ingenieurswetenschappen

2011 Dr. S. Kéfi, milieuwetenschappen

2010 Dr. T. van Herk, biotechnologie

2009 Dr. D.G.A.L. Aarts, chemie en chemische technologie

2008 Dr. I. Labbé, exacte wetenschappen (astronomie)

 

 

 

De ondertekening van het reglement
van de Martinus van Marum Prijs
vond plaats op 22 november 2007

Van der Knaap Prijs

Van der Knaap Prijs

De Van der Knaap Prijs is in 2009 ingesteld door de Maatschappij uit de baten van het Fonds Van der Knaap, ontstaan uit een schenking van de heer Prof. dr. G.A. van der Knaap aan de Maatschappij. De prijs is bedoeld als aanmoedigingsprijs voor onderzoekers die in het jaar van toekenning niet langer dan vier jaar geleden zijn gepromoveerd, ter bekroning van oorspronkelijk onderzoek op het terrein van de economische en sociale geografie in brede zin, alsmede op het terrein van de stedelijke en regionale economie.

De prijs, van 10.000 euro, wordt vanaf 2010 iedere drie jaar toegekend door het bestuur van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen, na verkregen advies van een door de Maatschappij daartoe te benoemen commissie. 

 

Van der Knaap Prijs 2024

De editie 2024 van de prijs wordt aangekondigd in het najaar van 2023.

Hebt u vragen, dan kunt u contact opnemen met het secretariaat via secretaris@khmw.nl

Prijswinnaars

2021 Dr. M. (Matthijs) Korevaar

Financial Lessons from the Long History of Housing Markets (Maastricht University, januari 2021)

Juryrapport 2021

2018 Dr. D. (Dario) Diodato

Technological and structural change. Understanding economic growth in countries and regions (UU, 2017)

Juryrapport 2018

2015 Dr. H.R.A. (Hans) Koster

The Internal Structure of Cities. The Economics of Agglomeration, Amenities and Accessibility (VU, 2013)

Juryrapport 2015

2013 Dr. B.N. (Brooke) Sykes

Spatial Order and Social Position: Neighbourhoods, Schools and Education Inequality (UvA, 2011)

Juryrapport 2013

2010 Dr. F. (Frank) Neffke

Productive Places, the influence of technological change and relatedness on agglomeration externalities (UU, 2009)

Juryrapport 2010

De ondertekening van de schenkingsovereenkomst
vond plaats op 16 mei 2009.

Dirk Jacob Veegens Prijs

Dirk Jacob Veegens Prijs

De Dirk Jacob Veegens Prijs is ingesteld door de Stichting Fonds voor de Geld- en Effectenhandel en wordt verleend ter bekroning van oorspronkelijk onderzoek op het gebied van economische, politieke en/of sociale geschiedenis van Nederland, en is bedoeld als aanmoedigingsprijs voor onderzoekers wier onderzoeksresultaten in het jaar van toekenning niet langer dan twee jaar tevoren zijn gepubliceerd. In het bijzonder komt voor bekroning dat onderzoek in aanmerking dat vanuit een historisch perspectief bijdraagt tot een dieper inzicht in ontwikkelingen die voor Nederland in de huidige tijd relevant zijn. De prijs wordt te rekenen van 1994 af om het jaar toegekend door de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen na verkregen advies van een door de Maatschappij daartoe te benoemen commissie.

De prijs is genoemd naar de Haagse advocaat Veegens (1899-1984), voorzitter van de Nederlandse Advocaten-Vereeniging, de voorloper van de Nederlandse Orde van Advocaten. De prijs wordt, in de geest van Veegens, uitgereikt aan onderzoek dat vanuit historisch perspectief bijdraagt aan een dieper inzicht in ontwikkelingen die voor Nederland in de huidige tijd relevant zijn.

 

D.J. Veegens Prijs 2024 - Economische, politieke en/of sociale geschiedenis van Nederland

De inschrijving voor de prijs 2024 opent in november 2023 en wordt aangekondigd op deze webpagina.

Hebt u vragen, dan kunt u contact opnemen met het secretariaat via sdb.secretariaat@khmw.nl

Eerdere winnaars (nieuwe opzet)

2022 Dr. L.B. Lauret

2020 Dr. A.C. Hoetink

2018 Dr. A.F. Petterson

2016 Dr. J. Oddens

2014 Dr. P. Brandon

2012 Dr. L. Petram

2010 Dr. L.J. van Middelaar

2008 Dr. J.P. den Hertog

2006 Mr. W.J. Veraart

2004 Dr. M.J.M. Hoogenboom

2002 Dr. D. Bos

2000 Dr. R.A.M. Aerts

1998 Dr. R. Raben

1996 Dr. L.A.C.J. Lucassen

1994 Dr. H. te Velde

Eerdere winnaars (oude opzet)

1991 Drs. J.H. de Wilde

1990 Drs. H. Klemann

1989 Drs. B. Altena

1988 Drs. H. Henrichs

1987 Drs. E.G.E. van der Wall

1986 Drs. P. den Boer

1985 Drs. C.A. Davids

1984 Drs. J.W. Buisman

1983 Drs. J. Lucassen

1982 Drs. K. van Berkel

Irispenning voor wetenschapscommunicatie

Irispenning voor wetenschapscommunicatie

PRIJS VOOR WETENSCHAPSCOMMUNICATIE: DE IRISPENNING

In de media is er toenemende aandacht voor wetenschap, technologie en het maatschappelijke belang van wetenschappelijk en technologisch onderzoek. De Irispenning is ingesteld om deze ontwikkeling verder te stimuleren door originele en effectieve vormen van wetenschaps-communicatie te bekronen.

De Irispenning voor Excellente Wetenschapscommunicatie is in 2019 in het leven geroepen door de drie door het Rijk gesteunde wetenschapsmusea: NEMO Science Museum, Rijksmuseum Boerhaave en Teylers Museum. De prijs wordt financieel gesteund door de Koninklijke Hollandse Maatschappij der Wetenschappen en de Vereniging van Universiteiten VSNU, en staat onder auspiciën van de Stichting De Avond van Wetenschap & Maatschappij die ook het podium biedt voor de prijsuitreiking op de jaarlijkse Avond van Wetenschap & Maatschappij.

De Irispenning is bestemd voor instellingen, projecten of personen in Nederland die gedurende langere tijd – minimaal vijf jaar – op innovatieve en eigenzinnige wijze een breed publiek weten te bereiken en te informeren over onderwerpen op het terrein van wetenschap en techniek. Een aantoonbare aanjaagfunctie in het maatschappelijk debat strekt tot aanbeveling. Eenmalige prestaties – een boek, een film, een voorstelling of een televisieuitzending – komen niet in aanmerking voor de prijs. De prijs is genoemd naar de Griekse godin Iris, godin van de regenboog en vliegensvlugge boodschapster van de goden. De veelkleurige, goudgevleugelde Iris bracht via de brug tussen hemel en aarde, de regenboog, boodschappen van de goden naar de mensen.

De prijs wordt met ingang van 2019 jaarlijks uitgereikt op de Avond van Wetenschap & Maatschappij in de Ridderzaal in Den Haag. De winnaar krijgt € 10.000,- en een penning, vervaardigd door Jennifer Hoes. Het prijzengeld wordt beschikbaar gesteld door de KHMW, hoofdsponsor van de Irispenning.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat van de prijs via r.hageman@verstegenstigter.nl

 

De winnaar van de Irispenning 2022 is de Universiteit van Nederland. Ergens tussen de reguliere universiteiten, academische kennisfabrieken en erkende onderzoeksinstituten, bevindt zich een andere universiteit. Er hoeft geen collegegeld te worden betaald en er zijn geen tentamens aan deze universiteit voor iedereen. De Universiteit van Nederland – want daar hebben we het over – heeft zich in negen jaar tijd ontwikkeld tot een fantastisch platform waar wetenschappers vanuit alle veertien universiteiten en uit de alfa-, bèta- én gammawetenschappen hun kennis delen met het brede publiek.

De jury van de Irispenning 2022:
Louise Gunning-Schepers, juryvoorzitter (voorzitter KHMW)
Ellen de Bruin (redacteur NRC Handelsblad; schrijver)
Michiel Buchel (directeur NEMO ScienceMuseum)
Pieter Duisenberg (voorzitter Vereniging Universiteiten van Nederland)
Amito Haarhuis (directeur Rijksmuseum Boerhaave)
Marc de Beyer (directeur Teylers Museum)

De winnaar van de Irispenning 2021 is Marion Koopmans. Zij krijgt de prijs onder andere omdat zij, zoals in het juryrapport staat, in de communicatie rondom de coronapandemie ‘schijnbaar onvermoeibaar telkens weer ingewikkelde kwesties zodanig verwoordt dat het publiek daar echt informatie aan kon ontlenen. Zonder heikele punten te schuwen heeft zij eenduidig, geduldig en met veel kennis dit lastige onderwerp weten te duiden.' Zij blijft met niet aflatende energie het publieke debat aangaan, ook op sociale media, waarbij zij het gesprek ook bij ongezouten meningen telkens weer weet ‘te normaliseren en terug te brengen tot de nuchtere, wetenschappelijke feiten’. Als viroloog heeft zij haar sporen al lang en breed verdiend. Zij waarschuwde al vroeg voor de uitbraak van een pandemie. ‘Met een aanstekelijke geestdrift weet zij keer op keer een onderscheid te maken tussen wat men zegt en wat wij weten over het virus, in begrijpelijke taal.’

De jury van de Irispenning 2021:
Louise Gunning-Schepers, juryvoorzitter (voorzitter KHMW)
Ellen de Bruin (redacteur NRC Handelsblad; schrijver)
Michiel Buchel (directeur NEMO ScienceMuseum)
Pieter Duisenberg (voorzitter Vereniging van Universiteiten VSNU)
Amito Haarhuis (directeur Rijksmuseum Boerhaave)
Marjan Scharloo (directeur Teylers Museum)

De winnaar van de Irispenning 2020 is Lowlands Science. Lowlands Science krijgt de prijs onder andere omdat het, zoals in het juryrapport staat, 'een festival voor de geest is' dat op excellente wijze verwondering aanwakkert, omdat 'het idee van dit innovatieve format meesterlijk is', omdat het wonderwel lukt tienduizenden jongeren nieuwsgierig te maken en te verwonderen 'temidden van het muzikale geweld en de verleidingen van foodtrucks en barretjes, want er vormen zich lange rijen voor het doen van proefjes en het ondergaan van testjes', en omdat de jury – juist nu Lowlands 2020, in deze barre coronatijden, niet kon plaatsvinden – 'graag de schijnwerper op Lowlands Science wil zetten, in de hoop dat er in de toekomst weer veel aanstekelijke, wetenschappelijke data op het festival geoogst mogen worden'.

De jury van de Irispenning 2020:
Louise Gunning-Schepers, juryvoorzitter (voorzitter KHMW)
Ellen de Bruin (redacteur NRC Handelsblad; schrijver)
Michiel Buchel (directeur NEMO ScienceMuseum)
Pieter Duisenberg (voorzitter Vereniging van Universiteiten VSNU)
Amito Haarhuis (directeur Rijksmuseum Boerhaave)
Marjan Scharloo (directeur Teylers Museum)

 

De winnaar van de Irispenning 2019 is Robbert Dijkgraaf. Dijkgraaf kreeg de prijs onder andere omdat hij, zoals in het juryrapport staat, ‘waar hij maar kan onvermoeibaar de schoonheid van wetenschap blijft benadrukken én het belang ervan in de maatschappij’, omdat hij de gave heeft om ‘de allermoeilijkste dingen zo uit te leggen dat je tenminste dénkt dat je ze begrijpt’, en omdat hij een manier van denken heeft ‘die strikte logica koppelt aan tomeloze verbeelding’.

De jury van de Irispenning 2019:
Madeleine de Cock Buning, juryvoorzitter (ondervoorzitter KHMW)
Ellen de Bruin (wetenschapsjournalist NRC Handelsblad; schrijver)
Michiel Buchel (directeur NEMO Science Museum)
Pieter Duisenberg (voorzitter Vereniging van Universiteiten VSNU)
Amito Haarhuis (directeur Rijksmuseum Boerhaave)
Marjan Scharloo (directeur Teylers Museum)

Partners
• De Stichting De Avond van Wetenschap & Maatschappij financiert de opstartkosten en biedt jaarlijks het podium voor de prijsuitreiking op de Avond van Wetenschap & Maatschappij.
• De Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen fourneert als hoofdsponsor van de Irispenning het prijzengeld.
• De Vereniging van Universiteiten (VSNU) heeft zich voor een periode van vijf jaar als sponsor aan de nieuwe prijs verbonden.

    

 

Vragen? Neem contact op met het jurysecretariaat:
Roderick Hageman
Jurysecretaris Irispenning
Verstegen & Stigter culturele projecten
Uiterdijk 66
4011 EW Zoelen
t: 06 15 35 26 62
e: r.hageman@verstegenstigter.nl
www.verstegenstigter.nl
www.avondwenm.nl