Nederlandse Prijs voor ICT-onderzoek

Nederlandse Prijs voor ICT-onderzoek

De inschrijving voor de Nederlandse Prijs voor ICT-onderzoek 2023 is gesloten. Hebt u vragen, dan kunt u contact opnemen met het secretariaat via secretaris@khmw.nl.

De jaarlijkse Nederlandse Prijs voor ICT-onderzoek is bestemd voor een wetenschappelijk onderzoeker, met een wetenschappelijke leeftijd[1] van maximaal vijftien jaar, die vernieuwend onderzoek op zijn/haar naam heeft staan of die verantwoordelijk is voor een wetenschappelijke doorbraak in de ICT, en is bedoeld als eerbetoon aan zijn/haar persoon en als promotie van het vakgebied ICT.

[1] Met de wetenschappelijke leeftijd wordt gedoeld op het aantal jaar na de promotie dat de voorgedragen onderzoeker actief wetenschappelijk onderzoek heeft uitgeoefend. Tijdelijke onderbrekingen in de wetenschappelijke carrière van de kandidaat dienen bij het bepalen van de wetenschappelijke leeftijd buiten beschouwing gelaten te worden.

Bij de selectie wordt meegewogen of de onderzoeker getoond heeft in staat te zijn de behaalde resultaten in begrijpelijke taal aan het publiek duidelijk te maken.

De prijs bestaat uit een geldbedrag van 50.000 euro, vrij te besteden voor onderzoek in de ICT, een oorkonde en een sculptuur.

De aanbevelingen voor de prijs worden beoordeeld door een commissie van leden van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen, deskundig op gebied van de ICT en aanverwante gebieden. Het bestuur van de Hollandsche Maatschappij kent de prijs toe.

De Nederlandse Prijs voor ICT-onderzoek 2023 wordt uitgereikt bij ICT.OPEN 2023 op 19 of 20 april 2023 (locatie nog niet bekend).

 

De prijs wordt beschikbaar gesteld door COMMIT/, Vrije Universiteit Amsterdam, Universiteit Leiden, TU Eindhoven, Tilburg University, Radboud Universiteit, Universiteit van Amsterdam, TU Delft, Universiteit Utrecht, Universiteit Twente, Universiteit Maastricht, Open Universiteit, Rijksuniversiteit Groningen en CWI, in samenwerking met IPN en NWO.

Prijswinnaars

2022 Dr. Jasmin Blanchette (VU) Interactieve en geautomatiseerde stellingbewijzers Juryrapport en verslag prijsuitreiking

2021 Dr. ir. Felliene Hermans (UL) Programmeren en "leren van programmeren" Juryrapport

2020 Dr. Pablo Cesar (UT) Human-centered multimedia systems. Juryrapport en verslag prijsuitreiking

2019 Prof. dr. Elmar Eisemann (TUD) Datavisualisatie

2018 Prof. dr. Joost Batenburg (CWI, UL) Tomografie

2017 Dr. Peter Schwabe (RUN) Ontwikkeling en implementatie van cryptografische algoritmes

2016 Dr. ir. Alexandru Iosup (TUD) Analyse van grootschalige parallelle en gedistribueerde systemen

2014 Dr. Birna van Riemsdijk (TUD) Norm-compliance: software concept SAEP (Socially Adaptive Electronic Partner)

2013 Dr. Marieke Huisman (UT) Formele methoden voor programmacorrectheid

2012 Dr. Cees Snoek (UvA) Onderzoek naar beeldzoekmachines

2011 Dr. Bettina Speckmann (TUE) Geografische Informatiesystemen

Langerhuizen Oeuvreprijs

Langerhuizen Oeuvreprijs

Sinds 2020 wordt vanuit het Pieter Langerhuizen Lambertuszoon Fonds een oeuvreprijs van 25.000 euro beschikbaar gesteld. 

Deze Langerhuizen Oeuvreprijs wordt jaarlijks uitgereikt als eerbetoon aan een wetenschapper die zich verdienstelijk heeft gemaakt op het gebied van de natuurwetenschappen.

Reglementair is de prijs uit het Pieter Langerhuizen Lambertuszoon-Fonds ieder jaar voor een ander vakgebied bestemd. Het rooster luidt als volgt: 

 • 2023 Sterrenkunde
 • 2024 Filosofie en geschiedenis der natuurwetenschappen
 • 2025 (Bio)medische, veterinaire, tandheelkundige en farmaceutische wetenschappen
 • 2026 Informatica en wiskunde
 • 2027 Scheikunde
 • 2028 Natuurkunde
 • 2029 Biologie, inclusief landbouwwetenschappen
 • 2030 Aard- en milieuwetenschappen,
  waarna het schema zich herhaalt.

  Het bestuur behoudt zich het recht voor de volgorde te wijzigen, het bedrag van de oeuvreprijs aan te passen en nieuwe vakgebieden toe te voegen.

 

Langerhuizen Oeuvreprijs 2023 - Sterrenkunde

INSCHRIJVING OPEN. In 2023 is de prijs bestemd voor een wetenschapper in de discipline Sterrenkunde. Wilt u een voordracht doen? In de circulaire meteen hieronder vindt u de benodigde informatie. Voordrachten dienen digitaal te worden ingediend vóór 1 februari 2023.

Hebt u vragen, dan kunt u contact opnemen met het secretariaat via secretaris@khmw.nl.

 

Prijswinnaars

2022 Prof. dr. A.A.M. (Bert) Holtslag, aard- en milieuwetenschappen meer info

2021 Prof. dr. H.H.T. (Herbert) Prins, biologie, inclusief landbouwwetenschappen meer info

2020 Prof. dr. J.E. (Hans) Mooij, natuurkunde meer info

Langerhuizen Oeuvreprijs winnaars 2020 2021 2022_klein

Vlnr Prof. Mooij, Prof. Holtslag en Prof. Prins

 

 

Pieter Langerhuizen Lambertuszoon

Uit het legaat van Pieter Langerhuizen Lambertuszoon, overleden in 1918 en in leven directeur van de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen, worden naar wens van de erflater jaarlijks een oeuvreprijs en een onderzoeksbate in de natuurwetenschappen toegekend. 

Wie was Pieter Langerhuizen Lambertuszoon? In het jaarverslag 2015 van de KHMW verscheen onderstaand artikel:

Jaarverslag 2015 - Pieter Langerhuizen Lambertuszoon

Johannes Cornelis Ruigrok Prijs

Johannes Cornelis Ruigrok Prijs

De Johannes Cornelis Ruigrok Prijs is ingesteld door de J.C. Ruigrok Stichting als aanmoedigingsprijs voor onderzoekers die in het jaar van toekenning niet langer dan vijf jaar zijn gepromoveerd, ter bekroning van oorspronkelijk onderzoek op het gebied van de maatschappijwetenschappen. Jaarlijks wordt de prijs toegekend voor onderzoek op één van de volgende gebieden:

 • Rechtswetenschappen
 • Economische wetenschappen
 • Maatschappijwetenschappen (in engere zin)
 • Gedragswetenschappen 

De Prijs wordt toegekend door de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen na verkregen advies van een door de Maatschappij daartoe te benoemen commissie.

J.C. Ruigrok Prijs 2023 - Gedragswetenschappen

INSCHRIJVING OPEN. In 2023 is de J.C. Ruigrok Prijs bestemd voor onderzoek op het gebied van de Gedragswetenschappen, als aanmoedigingsprijs voor onderzoekers die in 2018 of daarna gepromoveerd zijn. Wilt u een voordracht doen? In de circulaire meteen hieronder vindt u de benodigde informatie. Voordrachten dienen digitaal te worden ingediend uiterlijk 12 januari 2023.
Hebt u vragen, dan kunt u contact opnemen met het secretariaat via secretaris@khmw.nl

Prijswinnaars 1984-heden

2022 Dr. J.H. Jonkman, maatschappijwetenschappen MEER WETEN

2021 Dr. R. Quaedvlieg, economische wetenschappen MEER WETEN

2020 Dr. E.S. Daalder, rechtswetenschappen

2019 Dr. B.R. Braams, menswetenschappen

2018 Dr. J. Di Salvatore, maatschappijwetenschappen

2017 Dr. E. Kempf, economische wetenschappen

2016 Mr. dr. M.F. de Wilde, rechtswetenschappen

2015 Dr. E. Alisic, menswetenschappen

2014 Dr. A. Samuels, maatschappijwetenschappen

2013 Dr. R.S.J. Koijen, economische wetenschappen

2012 Mr. dr. M.R.T. Pauwels, rechtswetenschappen

2011 Dr. L. Keijsers, menswetenschappen

2010 Dr. N. Moor, maatschappijwetenschappen

2009 Dr. M.G. de Jong, economische wetenschappen

2008 Dr. E. van Sliedregt, rechtswetenschappen

2007 Dr. E.A.M. Crone, menswetenschappen

2006 Dr. F. van Tubergen, maatschappijwetenschappen

2005 Dr. S. Stremersch, economische wetenschappen

2004 Dr. D. Roef, rechtswetenschappen

2003 Dr. B.R.J. Jansen, menswetenschappen

2002 Dr. G.M.M. Kuipers, maatschappijwetenschappen

2001 Dr. J. Boone, economische wetenschappen

2000 Mr. dr. F.J. van Ommeren, rechtswetenschappen

1999 Dr. M. van Turennout, menswetenschappen

1998 Dr. M.J. Trappenburg, maatschappijwetenschappen

1997 Dr. P.J.J. Herings, economische wetenschappen

1996 Dr. M.M.T.A. Brus, rechtswetenschappen

1995 Dr. H.A.J. Kiers, menswetenschappen

1994 Dr. R.J. van Ginkel, maatschappijwetenschappen

1993 Dr. Ph.B.F. Franses, economische wetenschappen

1992 Mr. dr. J. Doomen, rechtswetenschappen

1991 Dr. J.J. Meulman, menswetenschappen

1990 Dr. J.P. Nederveen en Mw. Dr. M.S. de Waal, maatschappijwetenschappen

1989 Prof. dr. G. Ridder, economische wetenschappen

1988 Mr. dr. A.A. Quaedvlieg, rechtswetenschappen

1987 Dr. R.H. Phaf, menswetenschappen

1986 Dr. N.A. Wilterdink, maatschappijwetenschappen

1985 Dr. M.A. Keyzer, economische wetenschappen

1984 Mr. dr. G.J.H. van Hoof, rechtswetenschappen

Het bestuur van de J.C. Ruigrok Stichting juni 2019

De Haarlemse J.C. Ruigrok Stichting is opgericht op 6 mei 1977 en beheert een fonds dat is gevormd door de heer J.C. Ruigrok. Het doel van de J.C. Ruigrok Stichting is het ondersteunen van initiatieven op het gebied van godsdienst, liefdadigheid, cultuur, sport & bewegen, natuur & milieu, alsmede ondersteuning van sociaal-maatschappelijke projecten of stimulering van wetenschappelijk onderzoek. Ook ontwikkelingssamenwerking komt voor ondersteuning in aanmerking. De Stichting tracht haar doelstellingen te bereiken, onder andere door het verstrekken van subsidies aan in Nederland gevestigde rechtspersonen, die (nagenoeg) uitsluitend een algemeen maatschappelijk belang beogen. De steun kan bestaan uit giften of garantstellingen. Alleen projecten in de regio’s Zuid-Kennemerland, de Haarlemmermeer en de noordelijke Bollenstreek komen in aanmerking voor subsidie.

Keetje Hodshon Prijs

Keetje Hodshon Prijs

De Keetje Hodshon Prijs is ingesteld door de J.C. Ruigrok Stichting te Haarlem als aanmoedigingsprijs voor onderzoekers die in het jaar van toekenning niet langer dan vijf jaar zijn gepromoveerd, ter bekroning van oorspronkelijk onderzoek op het gebied van de geesteswetenschappen. De prijs wordt jaarlijks toegekend voor onderzoek op één van de volgende gebieden:

 • Taalwetenschappen
 • Literatuurwetenschappen
 • Historische wetenschappen
 • Wijsbegeerte en/of Godgeleerdheid

De Keetje Hodshon Prijs wordt toegekend door de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen na verkregen advies van een door de Maatschappij daartoe te benoemen Commissie.

Keetje Hodshon Prijs 2023 - Historische wetenschappen

INSCHRIJVING OPEN. In 2023 is de Keetje Hodshon Prijs bestemd voor onderzoek op het gebied van de Historische wetenschappen, als aanmoedigingsprijs voor onderzoekers die in 2018 of daarna gepromoveerd zijn. Wilt u een voordracht doen? In de circulaire meteen hieronder vindt u de benodigde informatie. Voordrachten dienen digitaal te worden ingediend uiterlijk 12 januari 2023.
Hebt u vragen, dan kunt u contact opnemen met het secretariaat via secretaris@khmw.nl

Prijswinnaars 1981-heden

Keetje Hodshon Prijs

2022 Dr. M.F. Winkler, literatuurwetenschappen MEER WETEN

2021 Dr. E. Bosma, taalwetenschappen MEER WETEN

2020 Dr. A. van Stee, wijsbegeerte en/of godgeleerdheid

2019 Dr. L.F. Kattenberg, historische wetenschappen

2018 Dr. S.L. Reinders, literatuurwetenschappen

2017 Dr. J. Witteman, taalwetenschappen

2016 Dr. H.T. Adriaenssen, wijsbegeerte/godgeleerdheid

2015 Dr. C. Weeda, historische wetenschappen

2014 Dr. B. Noordenbos, literatuurwetenschappen

2013 Dr. S.A.M. Lestrade, taalwetenschappen

2012 Dr. M. de Witte, wijsbegeerte/godgeleerdheid

2011 Dr. U.Ü. Üngör, historische wetenschappen

2010 Dr. B.M.C. Breij, literatuurwetenschappen

2009 Dr. S. Unsworth, taalwetenschappen

2008 Dr. M. Popovic, wijsbegeerte/godgeleerdheid

2007 Dr. H.M.E.P. Kuijpers, historische wetenschappen

2006 Dr. A.C. Montoya, literatuurwetenschappen

2005 Dr. O.A. Crasborn, taalwetenschappen

2004 Dr. P.S. Hasper, wijsbegeerte/godgeleerdheid

2003 Dr. O.J. Hekster, historische wetenschappen

2002 Dr. J. de Kruif, literatuurwetenschappen

2001 Dr. C.H. Reintges, taalwetenschappen

2000 Dr. L.W. Nauta, wijsbegeerte/godgeleerdheid

1999 Mw. Dr. J. Pollmann, historische wetenschappen

1998 Dr. J. Koppenol, literatuurwetenschappen

1997 Dr. C.H.M. Kroon, taalwetenschappen

1996 Dr. L. Rutgers en Dr. J.A. van Ruler, wijsbegeerte/godgeleerdheid

1995 Dr. P. Knevel, historische wetenschappen

C.C. Hodshon Prijs

1994 Dr. I.J.F. de Jong, literatuurwetenschappen

Prins Bernhard Fonds Prijs

1993 Dr. I. Sluiter, taalwetenschappen

1992 Dr. W.B. Drees, wijsbegeerte/godgeleerdheid

1991 Dr. P.M.M. Leunissen, historische wetenschappen

1990 Dr. P. Visser, literatuurwetenschappen

1989 Dr. M.J. Moortgat, taalwetenschappen

1988 Dr. L. Spruit, wijsbegeerte/godgeleerdheid

1987 Dr. J.L. van Zanden, historische wetenschappen

1986 Dr. C.C. Meerhoff, literatuurwetenschappen

1985 Dr. P.C. Muysken en Dr. W. Zonneveld, taalwetenschappen

1984 Dr. W.J. van der Dussen,  wijsbegeerte/ godgeleerdheid

1983 Dr. W.T.M. Frijhoff, historische wetenschappen

1982 Dr. F.P. van Oostrom, literatuurwetenschappen

1981 J. 't Hart, taalwetenschappen

De Keetje Hodshon Prijs is een voortzetting van de Prins Bernhard Fonds Prijs (1981-1993) en de C.C. Hodshon Prijs (1994). De Prijs is vernoemd naar mejuffrouw Cornelia Catharina (Keetje) Hodshon, die in 1794 het huidige gebouw van de Maatschappij liet bouwen en tot 1829 de eerste bewoonster ervan was.

Martinus van Marum Prijs

Martinus van Marum Prijs

De Martinus van Marum Prijs is ingesteld door de J.C. Ruigrok Stichting te Haarlem als aanmoedigingsprijs voor onderzoekers die in het jaar van toekenning niet langer dan vijf jaar zijn gepromoveerd, ter bekroning van oorspronkelijk onderzoek op het gebied van de natuurwetenschappen en techniek. Jaarlijks wordt de prijs afwisselend toegekend voor onderzoek op één van de volgende wetenschapsgebieden:

 • Exacte wetenschappen (wiskunde, informatica, natuurkunde, sterrenkunde)
 • Chemie en chemische technologie
 • Life sciences and technology (tot 2010 biotechnologie)
 • Milieuwetenschappen
 • Ingenieurswetenschappen (werktuigbouwkunde, lucht- en ruimtevaart, maritieme techniek, civiele techniek)

De Prijs wordt toegekend door de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen na verkregen advies van een door de Maatschappij daartoe te benoemen commissie.

Martinus van Marum Prijs 2023 - Exacte wetenschappen (wiskunde, informatica, natuurkunde, sterrenkunde)

INSCHRIJVING OPEN. In 2023 is de Martinus van Marum Prijs bestemd voor onderzoek op het gebied van de Exacte wetenschappen (wiskunde, informatica, natuurkunde, sterrenkunde), als aanmoedigingsprijs voor onderzoekers die in 2018 of daarna gepromoveerd zijn. Wilt u een voordracht doen? In de circulaire meteen hieronder vindt u de benodigde informatie. Voordrachten dienen digitaal te worden ingediend voor 1 februari 2023.
Hebt u vragen, dan kunt u contact opnemen met het secretariaat via secretaris@khmw.nl

De Prijs is vernoemd naar Martinus van Marum, die als tweede secretaris van 1794 tot 1837 een stempel heeft gedrukt op de werkzaamheden van de Maatschappij. Hij heeft in Haarlem en ver daarbuiten grote bekendheid gekregen, vooral op het gebied van de natuurwetenschappen.

 

Prijswinnaars 2008-heden

2022 Dr. V.S. Dolk, ingenieurswetenschappen MEER WETEN

2021 Dr. P.D.A. Kraaijenbrink, milieuwetenschappen MEER WETEN

2020 Dr. T.J. Schirris, life sciences and technology

2019 Dr. E.M. Hutter, chemie en chemische technologie

2018 Dr. B.J. Hensen, exacte wetenschappen (wiskunde, informatica, natuurkunde, sterrenkunde)

2017 Dr. ir. T.W.J. de Geus, ingenieurswetenschappen

2016 Dr. B. Dermody, milieuwetenschappen

2015 Dr. H.J.G. Snippert, life sciences and technology

2014 Dr. F.F. Abdi, chemie en chemische technologie

2013 Dr. ir. M.M.J. Stevens, exacte wetenschappen (wiskunde/informatica)

2012 Dr. W. Xu, ingenieurswetenschappen

2011 Dr. S. Kéfi, milieuwetenschappen

2010 Dr. T. van Herk, biotechnologie

2009 Dr. D.G.A.L. Aarts, chemie en chemische technologie

2008 Dr. I. Labbé, exacte wetenschappen (astronomie)

 

 

 

De ondertekening van het reglement
van de Martinus van Marum Prijs
vond plaats op 22 november 2007