Livestream prijsuitreikingen 28 mei 2024

Op 28 mei kunt u hier 's ochtends de uitreiking van de KHMW Langerhuizen Bate en KHMW Langerhuizen Oeuvreprijs live volgen. Deze livestream start om 11.00 uur.

Programma 11.00-12.30 uur:
Uitreiking Langerhuizen Bate aan dr. R.B. (Robert-Jan) Wille
Uitreiking Langerhuizen Oeuvreprijs aan prof. dr. D.G.B.J. (Dennis) Dieks en aan prof. dr. H.F. (Floris) Cohen

Op 28 mei kunt u hier 's middags de uitreiking van de KHMW Van der Knaap Proefschriftprijs, KHMW Proefschriftprijs Interdisciplinariteit en KHMW Van der Aa Oeuvreprijs live volgen. Deze livestream start om 13.45 uur.

Programma 13.45-15.15 uur:
Uitreiking Van der Knaap Proefschriftprijs aan dr. F.J. (Felix) Pot
Uitreiking Proefschriftprijs Interdisciplinariteit aan dr. J.N. (Janna) de Boer
Uitreiking Van der Aa Oeuvreprijs aan prof. dr. P.A.M. (Paul) van Lange

MEER INFORMATIE OVER DE PRIJSWINNAARS

 

 

Verslag Wim Drees Seminar “Noodzaak om te investeren in gelijkheid versus gezonde overheidsfinanciën”

Verslag Wim Drees Seminar “Noodzaak om te investeren in gelijkheid versus gezonde overheidsfinanciën”

Hieronder is het Wim Drees Seminar “Noodzaak om te investeren in gelijkheid versus gezonde overheidsfinanciën” na te kijken, dat op 10 oktober 2023 werd gehouden in Sociëteit De Witte in Den Haag. Het schriftelijk verslag en ontbrekende slides van de sprekers worden binnenkort op deze pagina toegevoegd.

Presentatie Peter Hein van Mulligen

Presentatie Olaf Sleijpen

Opening en welkom door Mr. Rutger Schimmelpenninck, penningmeester KHMW. Moderator Prof. dr. Barbara Baarsma, hoogleraar toegepaste economie Universiteit van Amsterdam, voorzitter Bankraad De Nederlandsche Bank. Inleidingen door Dr. Peter Hein van Mulligen, hoofdeconoom Centraal Bureau voor de Statistiek, Prof. dr. Olaf Sleijpen, directeur monetaire zaken De Nederlandsche Bank en Pieter Grinwis MSc, Tweede Kamerlid ChristenUnie. 

Toelichting op het thema:
De Nederlandse overheid zet in op brede welvaart (zoveel mogelijk welzijn voor zoveel mogelijk mensen). Omdat brede welvaart vele aspecten omvat, kiezen we er een uit: de verdeling van brede welvaart. Een van de aspecten waar hierbij naar gekeken kan worden is het streven naar gelijkere kansen en inkomens- en vermogensverdeling.
De vraag is wat effectief en efficiënt beleid is om kansenongelijkheid tegen te gaan. Zijn forse investeringen nodig in onderwijs (incl. vroegschoolse educatie), volkshuisvesting en (jeugd)zorg? Of aanpassing van het fiscale stelsel? Zo vergt een gelijkere verdeling van inkomens en vermogens meer herverdeling en zijn zowel investeringen als herverdeling niet gratis. Bij investeringen gaan de kosten uit voor de baat, en is het zaak alleen die investeringen te doen die effectief bijdragen aan het doel en uiteindelijk meer maatschappelijke baten opleveren dan de aanvankelijke uitgaven. Ook herverdeling is kostbaar, niet zo zeer vanwege de kosten van het hebben van een belastingdienst en de administratieve lasten van invullen van aanslagen, maar vanwege de kosten van belastingheffing. Doordat mensen en bedrijven reageren op belastingen kan die heffing ten koste gaan van arbeidsparticipatie, gewerkte uren en innovatie en uiteindelijk economische groei.
Tegenover de investeringen en herverdeling staat een verslechterende staat van de overheidsfinanciën met nu al een houdbaarheidstekort. Meer uitgeven aan gelijkheid vandaag gaat ten koste van toekomstige generaties. Er is dus misschien wel sprake van minder hedendaagse ongelijkheid maar de intergenerationele ongelijkheid neemt toe als de uitgaven vandaag ten koste gaan van de houdbaarheid van de overheidsfinanciën.
Tijdens het seminar werd ingegaan op dit dilemma.

Prijsuitreiking

 

Museumbezoek

Mercator Sapiens Stimulus

Mercator Sapiens Stimulus

Mercator Sapiens, de wijze koopman, waarmee Barlaeus ooit doelde op de koopman die ondernemerschap, cultuur en wetenschap in zich verenigt. Geen beter boegbeeld voor een stichting die jaarlijks een private donatie kan inzetten voor de ondersteuning van een briljante jonge wetenschapper. Een stimulus van één miljoen euro om die ene vraag te onderzoeken die eigenlijk altijd al de basis was voor zijn of haar passie voor de wetenschap.

Het bestuur van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen maakt met veel genoegen bekend met ingang van 2024 een jaarlijkse bijdrage voor wetenschappelijk onderzoek van 1 miljoen euro beschikbaar te kunnen stellen, mogelijk gemaakt door de Stichting Hartwig Foundation. MEER WETEN