J.C. Ruigrok Stichting reikt drie prijzen uit

J.C. Ruigrok Stichting reikt drie prijzen uit

Jaarlijks worden door de J.C. Ruigrok Stichting drie proefschriftprijzen ter beschikking gesteld van 12.500 euro. De toekenning van de prijzen is in handen van de KHMW. 

De J.C. Ruigrok Prijs, in 1984 ingesteld ter bekroning van onderzoek op het gebied van de maatschappijwetenschappen, is in 2020 toegekend voor onderzoek op het gebied van de rechtswetenschappen. Er werden 27 proefschriften voorgedragen.
Laureaat is Dr. E.S. (Elsemieke) Daalder met haar proefschrift “De rechtspraakverzamelingen van Julius Paulus. Recht en rechtvaardigheid in de rechterlijke uitspraken van keizer Septimius Serverus”. Zij promoveerde in oktober 2018 aan de Universiteit Leiden.

De Keetje Hodshon Prijs, in 1981 ingesteld ter bekroning van onderzoek op het gebied van de geesteswetenschappen, is in 2020 toegekend voor onderzoek op het gebied van de wijsbegeerte en/of godgeleerdheid. Er werden 15 proefschriften voorgedragen.
Laureaat is Dr. M.J. (Annemarie) van Stee met haar proefschrift “Understanding Existential Self-Understanding. Philosophy Meets Cognitive Neurosciences”. Zij promoveerde in juni 2017 aan de Universiteit Leiden.

De Martinus van Marum Prijs, in 2008 ingesteld ter bekroning van onderzoek in de natuurwetenschappen en techniek, is in 2020 toegekend voor onderzoek op het gebied van de life sciences and technology. Er werden 17 proefschriften voorgedragen.
Laureaat is Dr. T.J.J. (Tom) Schirris met zijn proefschrift “Identifying on- and off-target mitochondrial drug effects by systems medicine”. Hij promoveerde in december 2016 aan de Radboud Universiteit.

Vanwege de coronamaatregelen kan de geplande prijsuitreiking op vrijdag 19 juni niet doorgaan. Indien mogelijk wordt na de zomer een gezamenlijke bijeenkomst georganiseerd in het Hodshon Huis voor winnaars van afgelaste prijsuitreikingen.

De juryrapporten zijn hieronder in te zien.

Juryrapport J.C. Ruigrok Prijs 2020 Dr. E.S. (Elsemieke) Daalder
   
Juryrapport Keetje Hodshon Prijs 2020 Dr. M.J. (Annemarie) van Stee
   
Juryrapport Van Marum Prijs 2020 Dr. T.J.J. (Tom) Schirris

 

Acht masterscripties bekroond

Acht masterscripties bekroond

Acht studenten winnen met hun masterscriptie een Jan Brouwer Scriptieprijs voor de geestes- en maatschappijwetenschappen. De winnaars ontvangen allemaal een geldprijs van € 2.000.

Winnaars van de Jan Brouwer Scriptieprijzen 2020 zijn:
Nitzan Merguei – Universiteit Maastricht (Economische wetenschappen)
Cleo Foole – Tilburg University (Filosofie)
Rinske Vermeij – Rijksuniversiteit Groningen (Gedragswetenschappen)
JaapJan van Zwieten – Universiteit Leiden (Geschiedenis)
Chantal D’Amore – Rijksuniversiteit Groningen (Maatschappijwetenschappen)
Tessa Canoy – Wageningen University & Research (Rechtswetenschappen)
Kirsten van der Ham – Vrije Universiteit (Religiewetenschappen en theologie)
Alexander Elias – Universiteit Leiden (Taal- en literatuurwetenschappen)

Vanwege de coronamaatregelen kan de geplande prijsuitreiking op maandag 20 april niet doorgaan. Het ligt in de bedoeling om in het najaar een feestelijke bijeenkomst in het Hodshon Huis te organiseren voor alle winnaars van afgelaste prijsuitreikingen van de KHMW.

De juryrapporten zijn hieronder in te zien.

Jan Brouwer Scriptieprijs
Economische wetenschappen
Nitzan Merguei
Juryrapport

Jan Brouwer Scriptieprijs
Filosofie
Cleo Foole
Juryrapport

Jan Brouwer Scriptieprijs
Gedragswetenschappen
Rinske Vermeij
Juryrapport

Jan Brouwer Scriptieprijs
Geschiedenis
JaapJan van Zwieten
Juryrapport

Jan Brouwer Scriptieprijs
Maatschappijwetenschappen
Chantal D'Amore
Juryrapport

Jan Brouwer Scriptieprijs
Rechtswetenschappen
Tessa Canoy
Juryrapport

Jan Brouwer Scriptieprijs
Religiewetenschappen en theologie
Kirsten van der Ham
Juryrapport

Jan Brouwer Scriptieprijs
Taal- en literatuurwetenschappen
Alexander Elias
Juryrapport

 

 

 

Winnaars Profielwerkstukprijzen 2020 bekend

Winnaars Profielwerkstukprijzen 2020 bekend

De winnaars van de jaarlijkse profielwerkstukprijzen van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen voor leerlingen uit de regio Kennemerland zijn bekend.

Vanwege de coronamaatregelen is er helaas geen prijsuitreiking in het Hodshon Huis, maar de winnaars zijn persoonlijk gebeld door de voorzitter van het bestuur van de KHMW, Prof. dr. Louise Gunning-Schepers.

Er waren 19 prachtige werkstukken (8 voor HAVO en  11 voor VWO) genomineerd door 14 scholen. De KHMW wil graag benadrukken dat alle voorgedragen leerlingen al winnaars zijn doordat hun werkstuk genomineerd is namens hun school!

De winnaars zijn:
HAVO: Niels van der Zijden en Carmen Patrus van het Vellesan College (IJmuiden) met het PWS Metalhead Robotic.
VWO: Michael Schuchter van het Kaj Munk College (Hoofddorp) met het PWS Fractals & Hogere Dimensies.
Beide werkstukken werden bekroond met een prijs van 500 Euro.

Eervolle vermeldingen voor:
HAVO: Nadine van der Maarl van de Katholieke Scholengemeenschap Hoofddorp met het PWS Taalverwerving en tweetaligheid bij kleuters en eersteklassers.
VWO: Tjitske Pol van Atheneum College Hageveld (Heemstede) met het PWS De Rhodomonas alg.
Zij krijgen elk een prijs van 50 Euro.

Het ligt in de bedoeling om in het najaar een feestelijke bijeenkomst in het Hodshon Huis te organiseren voor alle winnaars van afgelaste prijsuitreikingen van de KHMW. De winnaars van de profielwerkstukprijzen en hun begeleiders worden hier te zijner tijd voor uitgenodigd.

Alle werkstukken worden toegelicht in het Juryrapport 2020.

De bekroonde werkstukken zijn hieronder in te zien:

Winnaars HAVO:
Niels van der Zijden en Carmen Patrus
Profielwerkstuk Metalhead Robotic
Winnaar VWO:
Michael Schuchter
Profielwerkstuk Fractuals & Hogere Dimensies
Eervolle vermelding HAVO:
Nadine van der Maarl
Profielwerkstuk Taalverwerving en tweetaligheid bij kleuters en eersteklassers
Eervolle vermelding VWO:
Tjitske Pol
Profielwerkstuk De Rhodomonas alg

 

J.C. Ruigrok Stichting reikt drie prijzen uit

J.C. Ruigrok Stichting reikt drie prijzen uit

Michiel Kersten

Jaarlijks worden door de J.C. Ruigrok Stichting drie proefschriftprijzen ter beschikking gesteld van 12.500 euro. De toekenning van de prijzen is in handen van de KHMW. 

De prijzen werden op 21 juni uitgereikt in het Hodshon Huis door Michiel Kersten, bestuurslid van de J.C. Ruigrok Stichting en Louise Gunning-Schepers, voorzitter van de KHMW. Secretaris van de KHMW Rudy Andeweg en juryleden Joop van den Berg en Tilman Hackeng spraken de laudatio's uit.

De J.C. Ruigrok Prijs 2019 is dit jaar toegekend voor onderzoek op het gebied van menswetenschappen, de Keetje Hodshon Prijs 2019 voor onderzoek op het gebied van historische wetenschappen en de Martinus van Marum Prijs 2019 voor onderzoek op het gebied van chemie en chemische technologie.

 

Keetje Hodshon Prijs
voor
Lisa Kattenberg

“The power of necessity. Reason of State in the Spanish Monarchy ca 1590-1650”, Universiteit van Amsterdam, juli 2018.

J.C. Ruigrok Prijs
voor
Barbara Braams

“Adolescent Risk Taking. The influence of pubertal development, neural responses to rewards and social context”, Universiteit Leiden, november 2015.

Martinus van Marum Prijs
voor
Eline Hutter

“Revealing the fate of photo-generated charges in metal halide perovskites”, TU Delft, juni 2018.

Joop van den Berg
Tilman Hackeng

Keetje Hodshon Prijs
Juryrapport 2019

J.C. Ruigrok Prijs
Juryrapport 2019

Martinus van Marum Prijs
Juryrapport 2019

Prijswinnaars met de voorzitter van de KHMW

Prijswinnaars met het bestuur van de Ruigrok Stichting

Acht masterscripties bekroond

Acht masterscripties bekroond

Op woensdag 10 april werden in het Hodshon Huis de acht Jan Brouwer Scriptieprijzen voor de geestes- en maatschappijwetenschappen uitgereikt door Drs. M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten, voorzitter van het Jan Brouwer Fonds.

Na het openingswoord van de voorzitter van de KHMW, Prof. dr. Louise Gunning-Schepers, vertelde Drs. Marlies Veldhuijzen van Zanten-Hyllner over de naamgever van de prijzen. Hierna spraken de juryleden van de acht wetenschapsgebieden de laudatio's uit. De winnaars ontvangen allemaal een geldprijs van € 2.000 voor hun scriptie.

Winnaars van de Jan Brouwer Scriptieprijzen 2019 zijn:

Laura de Nooij - Universiteit van Amsterdam (Menswetenschappen)
Marie Hansen-Couturier - Protestantse Theologische Universiteit (Religiewetenschappen en theologie)
Frank de Meijer - Tilburg University (Economische Wetenschappen)
Hans Biezenaar - Universiteit Utrecht (Rechtswetenschappen)
Amir Taha - Universiteit Utrecht (Geschiedenis)
Tara Neplenbroek - Universiteit Utrecht (Taal- en literatuurwetenschappen)
Rick van Well - Universiteit Leiden (Maatschappijwetenschappen)
Nina de Groot - Vrije Universiteit (Filosofie)

Hans Biezenaar en Nina de Groot gaven een korte presentatie over hun scripties.

 

Prijswinnaars en juryrapporten

Winnaar JBS Menswetenschappen

Laura de Nooij, Marlies Veldhuijzen van Zanten, Peter van Koppen

Juryrapport

Winnaar JBS Religiewetenschappen en theologie

Marie Hansen-Couturier, Marlies Veldhuijzen van Zanten, Martha Frederiks

Juryrapport

Winnaar JBS Economische wetenschappen

Frank de Meijer, Marlies Veldhuijzen van Zanten, Michiel Keyzer

Juryrapport

Winnaar JBS Rechtswetenschappen

Hans Biezenaar, Marlies Veldhuijzen van Zanten, Marleen van Rijswick

Juryrapport 

Winnaar JBS Geschiedenis

Amir Taha, Marlies Veldhuijzen van Zanten, Frank van Vree

Juryrapport

Winnaar JBS Taal- en literatuurwetenschappen

Tara Neplenbroek, Marlies Veldhuijzen van Zanten, Joep Leerssen

Juryrapport

Winnaar JBS Maatschappijwetenschappen

Rick van Well, Marlies Veldhuijzen van Zanten, Claes de Vreese

Juryrapport

Winnaar JBS Filosofie

Nina de Groot, Marlies Veldhuijzen van Zanten, Jan-Willem Romeijn

Juryrapport