Het bestuur van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen maakt bekend dat de Dr. Elizabeth Schram-Mulley (ESM) Stichting met ingang van 2023 jaarlijks een prijs van € 10.000,- beschikbaar stelt ter bekroning van onderzoek met een bijzonder interdisciplinair karakter dat de grenzen tussen de klassieke alfa/bèta/gamma-wetenschapsgebieden overbrugt.

De prijs is bedoeld als aanmoedigingsprijs voor onderzoekers die in de periode 1/9/2020 – 31/8/2022 op een dergelijk interdisciplinair onderwerp gepromoveerd zijn. De prijs wordt aan één onderzoeker toegekend en is bedoeld voor Nederlanders of voor buitenlanders, die hun onderzoek hebben uitgevoerd aan Nederlandse instellingen van onderwijs en/of onderzoek.

De toekenning van de ESM proefschriftprijs geschiedt door het bestuur van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen, op grond van het advies van een commissie van leden van de Maatschappij uit de overeenkomstige vakgebieden.

ESM Proefschriftprijs Interdisciplinariteit 2023

De inschrijving voor de ESM Proefschriftprijs Interdisciplinariteit 2023 is gesloten. De prijs is toegekend aan Dr. J. (Jonatan) Godinez Madrigal van de TU Delft en is uitgereikt op 6 juli 2023. MEER WETEN

De editie 2024 wordt in november a.s. aangekondigd op deze webpagina.

Hebt u vragen, dan kunt u contact opnemen met het secretariaat via secretaris@khmw.nl

 

De Dr. Elizabeth Schram-Mulley (ESM) Stichting eert de nagedachtenis aan en beheert de nalatenschap van Dr. Schram-Mulley, die als uitgever en weldoener onderzoek en onderwijs een zeer warm hart toedroeg.