De livestream start om 16.30 uur. 
 
 
Haarlemse Voordracht “Waarom Vechten Mensen” door Prof. dr. C.K.W. (Carsten) de Dreu, hoogleraar sociale en organisatiepsychologie aan de Universiteit Leiden.
 
Conflicten – van kleinschalige schermutselingen tot grootscheepse oorlogen – berokkenen moeilijk te overschatten psychische, sociale en economische schade. Tegelijkertijd zijn mensen bij uitstek in staat om samen te werken, voor elkaar te zorgen en elkaars belangen in het oog te houden. In deze voordracht stel ik de vraag waarom – en wanneer – mensen vechten. Vanuit een evolutionair, neurobiologisch en gedragseconomisch perspectief onderzoek ik hoe de historische relatie met ‘de ander,’ de onderlinge groepsdynamiek en persoonlijke afwegingen, mensen motiveert om samen te spannen en naburige groepen aan te vallen en te onderwerpen. De verwachting is dat antwoorden op de vraag waarom mensen vechten, kan helpen om te voorspellen waar en wanneer conflicten ontstaan en hoe de-escalatie bevorderd kan worden.