Profielwerkstukprijzen 2017

Profielwerkstukprijzen 2017

Ook dit jaar kun je weer 500 Euro winnen met je PWS! 
Sinds 2002 schrijft de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen jaarlijks de prijsvraag ‘Welke eindexamenkandidaat maakt het beste profielwerkstuk?’ uit voor leerlingen in de hoogste klassen HAVO en VWO van scholen in Haarlem en omgeving. De winnende werkstukken worden beloond met een prijs van 500 Euro!! Elke school mag voor beide categorieën één werkstuk indienen. De sluitingsdatum voor het inzenden van werkstukken is vastgesteld op donderdag 9 maart 2017.
 
Meer informatie? Lees dan de flyer en de uitnodiging hieronder.
Jan Brouwer Scriptieprijzen 2017

Jan Brouwer Scriptieprijzen 2017

Voordrachten kunnen vanaf heden worden ingediend.

De Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen keert dankzij het Jan Brouwer Fonds jaarlijks zeven scriptieprijzen van elk 2.000 Euro uit voor de geestes- en maatschappijwetenschappen, in de volgende disciplines:

  1. Filosofie en religiewetenschappen
  2. Taal- en literatuurwetenschappen
  3. Geschiedenis
  4.  Rechtswetenschappen
  5. Economische wetenschappen
  6. Maatschappijwetenschappen (in engere zin)
  7. Menswetenschappen.

De Prijs is bedoeld voor (voormalige) studenten van wie de masterscriptie door hun begeleider(s) is goedgekeurd in het academisch jaar 2015/2016. Voordrachten kunnen uitsluitend met schriftelijke instemming van door de bij de studie en examinering van de kandidaten betrokken docenten worden gedaan en dienen voor 1 januari 2017 digitaal te worden ingediend bij de Maatschappij: Email.

Wilt u een voordracht indienen? In onderstaande circulaire vindt u alle benodigde informatie.

J.C. Ruigrok Prijs, Keetje Hodshon Prijs en Martinus van Marum Prijs 2017

J.C. Ruigrok Prijs, Keetje Hodshon Prijs en Martinus van Marum Prijs 2017

U kunt uw voordracht vanaf heden indienen!

 

De prijzen van elk 12.500 Euro zijn bedoeld als aanmoedigingsprijs voor onderzoekers die in 2012 of daarna gepromoveerd zijn.

De prijzen worden jaarlijks beschikbaar gesteld door de Haarlemse J.C. Ruigrok Stichting: http://www.jcruigrokstichting.nl/

In 2017 is de J.C. Ruigrok Prijs bestemd voor onderzoek op het gebied van de Economische Wetenschappen, de Keetje Hodshon Prijs voor onderzoek op het gebied van deTaalwetenschappen en de Martinus van Marum Prijs voor onderzoek op het gebied van deIngenieurswetenschappen (werktuigbouwkunde, lucht- en ruimtevaart, maritieme techniek, civiele techniek).

U vindt alle relevante informatie om een voordracht te doen in onderstaande circulaires.

Circulaire J.C. Ruigrok Prijs 2017

Download

Circulaire Keetje Hodshon Prijs 2017

Download

Circulaire Martinus van Marum Prijs 2017

Download

Dien nu een aanvraag in voor de Langerhuizen bate 2017

voor onderzoek in de geschiedenis van de natuurwetenschappen

afbeelding-website-jpg

Uit het Pieter Langerhuizen Lambertuszoon Fonds wordt sinds 1920 jaarlijks een bate toegekend voor onderzoek ter bevordering van natuurwetenschappelijk onderzoek.
In 2017 is de bate van maximaal € 15.000 bestemd voor onderzoek in de Geschiedenis van de Natuurwetenschappen incl. die van de Wiskunde, Geneeskunde en Techniek.

Waar een aanvraag aan moet voldoen leest u in onderstaande circulaire.
Heeft u nog vragen dan kunt u contact opnemen met het secretariaat van de KHMW: secretaris@khmw.nl

Circulaire Pieter Langerhuizen Lambertuszoon Fonds 2017

Download

Aanstelling Thomas Kampen bijzonder lector Stimulering Gezonde Samenleving

Hogeschool Inholland vestigt in samenwerking met de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen en de Gemeente Haarlem op de vestiging Inholland Haarlem een bijzonder lectoraat.

hogeschool-inholland-2-jpg

Dr. Thomas Kampen start in september 2016 als bijzonder lector Stimulering Gezonde Samenleving. In deze aanstelling doet hij onderzoek naar de praktische mogelijkheden en onmogelijkheden van de participatiesamenleving en wat dat betekent voor de professionals die wij opleiden. Centraal staat het vormgeven van de verbinding tussen de sociale en gezondheidsprofessies: een meer integrale benadering waarin de mens zelf het uitgangspunt is en niet de afzonderlijke problemen waar hij of zij tegenaan loopt. Het onderzoeksprogramma geeft via kennisontwikkeling en -circulatie een impuls aan onderwijs en werkveld om in te spelen op de maatschappelijke transities.

Over het lectoraat

Hogeschool Inholland vestigt in samenwerking met de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen (KHMW) en de Gemeente Haarlem op de vestiging Inholland Haarlem een bijzonder lectoraat. Het onderzoeksprogramma van het bijzonder lectoraat wordt verbonden met maatschappelijke vraagstukken en onderzoeksthema’s in de regio van de stad Haarlem. Het sluit aan bij de actieve bijdrage die Inholland - samen met de beroepspraktijk en stakeholders - wil leveren aan het realiseren van een gezonde samenleving. Een samenleving die steeds meer vraagt om zelfmanagement en empowerment van alle burgers, waarvoor een meer integrale benadering van zorg en welzijn nodig is.

De lector gaat onderzoek doen naar de betekenis van de eisen die de participatiesamenleving stelt aan het welzijn en de gezondheid van burgers. Het gaat om de grenzen en mogelijkheden van zelfredzaamheid van burgers in en met hun omgeving. Op welke wijze kunnen sociale en gezondheidsprofessionals burgers hierin ondersteunen en stimuleren?

Het onderzoeksprogramma krijgt in de komende maanden verder vorm in samenwerking met de KHMW, de Gemeente Haarlem en de overige lectoraten in Haarlem. Parallel hieraan wordt door het lectoraat en de kenniskring actief geparticipeerd in de ontwikkeling en actualisering van onderwijs: wat betekenen de veranderingen in de samenleving en de integrale benadering van zorg en welzijn voor het onderwijs en welke professional is er in de nabije toekomst nodig?

Ervaring

Thomas Kampen studeerde sociologie aan de Universiteit van Amsterdam en promoveerde in 2014 op de dissertatie Verplicht vrijwilligerswerk: ervaringen van bijstandscliënten met een tegenprestatie voor hun uitkering. Tijdens zijn promotie heeft hij bij de UvA als docent gewerkt. Momenteel is hij werkzaam als universitair docent bij de Universiteit voor Humanistiek waar hij een grootschalig onderzoek uitvoert naar de transities in het sociale domein.

Voor meer informatie of interviewaanvragen, neem contact op met:

Marijn van Hulzen, persvoorlichter Inholland Haarlem
M: 0615279534, E: marijn.vanhulzen@inholland.nl

Of met:

Bianca van Kester, beleidsadviseur onderzoek, domein Gezondheid, Sport en Welzijn
M: 0610474792, E: bianca.vankester@inholland.nl