Dirk Jacob Veegens Prijs

Dirk Jacob Veegens Prijs

De tweejaarlijkse Dirk Jacob Veegens Prijs is ingesteld door de Stichting Fonds voor de Geld- en Effectenhandel en wordt verleend ter bekroning van oorspronkelijk onderzoek op het gebied van economische, politieke en/of sociale geschiedenis van Nederland, en is bedoeld als aanmoedigingsprijs voor onderzoekers wier onderzoeksresultaten in het jaar van toekenning niet langer dan twee jaar tevoren zijn gepubliceerd. In het bijzonder komt voor bekroning dat onderzoek in aanmerking dat vanuit een historisch perspectief bijdraagt tot een dieper inzicht in ontwikkelingen die voor Nederland in de huidige tijd relevant zijn. De prijs wordt in zijn geheel toegekend voor onderzoek dat door één of meerdere personen is uitgevoerd. De prijs wordt toegekend aan Nederlanders of ook aan anderen, voor zover het te bekronen onderzoek binnen het kader van een Nederlandse instelling van onderwijs en/of onderzoek verricht is. De Dirk Jacob Veegens Prijs wordt toegekend door de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen na verkregen advies van een door de Maatschappij daartoe te benoemen Commissie.

De prijs is genoemd naar de Haagse advocaat Veegens (1899-1984), voorzitter van de Nederlandse Advocaten-Vereeniging, de voorloper van de Nederlandse Orde van Advocaten. De prijs wordt, in de geest van Veegens, uitgereikt aan onderzoek dat vanuit historisch perspectief bijdraagt aan een dieper inzicht in ontwikkelingen die voor Nederland in de huidige tijd relevant zijn.

 

D.J. Veegens Prijs 2024 - Economische, politieke en/of sociale geschiedenis van Nederland


De inschrijving voor de D.J. Veegens Prijs 2024 is gesloten

De prijs is bedoeld als aanmoedigingsprijs voor onderzoekers wier onderzoeksresultaten in het jaar van toekenning niet langer dan twee jaar tevoren zijn gepubliceerd.

Wilt u een voordracht indienen, lees dan eerst de circulaire meteen hieronder.

Voordrachten kunnen uitsluitend worden ingediend via het inschrijfformulier op deze webpagina. 

Voordrachten kunnen worden ingediend tot en met 15 januari 2024.

Hebt u vragen, dan kunt u contact opnemen met het secretariaat via prijzen@khmw.nl

Eerdere winnaars (nieuwe opzet)

2022 Dr. L.B. Lauret

2020 Dr. A.C. Hoetink

2018 Dr. A.F. Petterson

2016 Dr. J. Oddens

2014 Dr. P. Brandon

2012 Dr. L. Petram

2010 Dr. L.J. van Middelaar

2008 Dr. J.P. den Hertog

2006 Mr. W.J. Veraart

2004 Dr. M.J.M. Hoogenboom

2002 Dr. D. Bos

2000 Dr. R.A.M. Aerts

1998 Dr. R. Raben

1996 Dr. L.A.C.J. Lucassen

1994 Dr. H. te Velde

Eerdere winnaars (oude opzet)

1991 Drs. J.H. de Wilde

1990 Drs. H. Klemann

1989 Drs. B. Altena

1988 Drs. H. Henrichs

1987 Drs. E.G.E. van der Wall

1986 Drs. P. den Boer

1985 Drs. C.A. Davids

1984 Drs. J.W. Buisman

1983 Drs. J. Lucassen

1982 Drs. K. van Berkel

Veegens Prijs voor Joris Oddens

Veegens Prijs voor Joris Oddens

Op 27 september werd door Mr. J. P. (Jan Peter) Weitenberg voorzitter van de St. Fonds voor de Geld- en Effectenhandel voorzitter van de St. Fonds voor de Geld- en Effectenhandel aan Dr. J. (Joris) Oddens de Dirk Jacob Veegens 2016 uitgereikt ter bekroning van zijn proefschrift Pioniers in schaduwbeeld. Het eerste parlement van Nederland1796-1798.
De jurybestaande uit Prof. dr. P. Kooij († augustus 2016)Prof. dr. M.P.C. van der Heijden en Prof. dr. H. te Veldenoemde de verschijning van Pioniers in schaduwbeeld een rehabilitatie - voor het eerst in tweehonderd jaar verscheen er een substantiële studie over de Nationale Vergadering in de cruciale jaren van 1796 tot 1798 - en pionierswerk in de beeldvorming over dit parlement. U kunt het volledig juryrapport hieronder inzien.
De Stichting Fonds voor de Geld- en Effectenhandel stelt de Veegens Prijs van € 12.500- tweejaarlijks beschikbaar ter bekroning van oorspronkelijk onderzoek op het gebied van de economische politieke en/of sociale geschiedenis van Nederland. De prijs is bedoeld als aanmoedigingsprijs voor onderzoekers wier onderzoeksresultaten in het jaar van toekenning niet langer dan vijf jaar tevoren zijn gepubliceerd. In het bijzonder komt voor bekroning dat onderzoek in aanmerking dat vanuit een historisch perspectief bijdraagt tot een dieper inzicht in ontwikkelingen die voor Nederland in de huidige tijd relevant zijn. Voor eerdere winnaars zie: https://khmw.nl/prijzen/prijs/dirk-jacob-veegens-prijs/3

Veegens Prijs 2014 voor Pepijn Brandon

Veegens Prijs 2014 voor Pepijn Brandon

Brandon ontving de prijs voor zijn dissertatie Masters of War. State capital and military enterprise in the Dutch cycle of accumulation (1600-1795)UvA januari 2013.
De prijs werd uitgereikt op dinsdagmiddag 3 juni in het Hodshon Huis door Mr. P.A. Wackie EystenDe prijs werd uitgereikt op dinsdagmiddag 3 juni in het Hodshon Huis door Mr. P.A. Wackie Eystenvoorzitter van de Stichting Fonds voor de Geld- en Effectenhandel.
De laudatio werd uitgesproken door jurylid Mevrouw Prof. dr. J.S. Pollmannhoogleraar vroegmoderne Nederlandse geschiedenis aan de Universiteit Leiden: Alszoals Tilly zeioorlog de staat maakten de staat de oorloghoe kan het dan dat de Republiek der Verenigde Nederlanden bijna twee eeuwen lang zoveel en met zoveel succes oorlog voerdezonder dat de staat er sterker van werd? Pepijn Brandon zocht een nieuwe verklaring voor het raadsel van de Republieken vindt deze in de verstrengeling van de oorlogvoering met de belangen van de handelselite in de Republiek. Lees meer in onderstaand juryrapport.
Van de dissertatie verschijnt later dit jaar een handelseditie bij uitgeverij Brill en tevens een paperback editie bij de Amerikaanse uitgeverij Haymarket.
De Stichting Fonds voor de Geld- en Effectenhandel stelt elke twee jaar de Dirk Jacob Veegens Prijs van € 12.500- beschik­baar ter bekroning van oorspronkelijk promotieonderzoek op het gebied van de economischepolitieke en/of sociale geschiedenis van Nederland. In het bijzonder komt voor bekroning dat onderzoek in aanmerking dat vanuit een historisch perspectief bijdraagt tot een dieper inzicht in ontwikkelingen die voor Nederland in de huidige tijd relevant zijn.
politieke en/of sociale geschiedenis van Nederland. In het bijzonder komt voor bekroning dat onderzoek in aanmerking dat vanuit een historisch perspectief bijdraagt tot een dieper inzicht in ontwikkelingen die voor Nederland in de huidige tijd relevant zijn.

Veegens Prijs voor Joris Oddens

Veegens Prijs voor Joris Oddens

Op 27 september werd door Mr. J. P. (Jan Peter) Weitenberg, voorzitter van de St. Fonds voor de Geld- en Effectenhandel, aan Dr. J. (Joris) Oddens de Dirk Jacob Veegens 2016 uitgereikt ter bekroning van zijn proefschrift Pioniers in schaduwbeeld. Het eerste parlement van Nederland, 1796-1798.

De jury, bestaande uit Prof. dr. P. Kooij († augustus 2016), Prof. dr. M.P.C. van der Heijden en Prof. dr. H. te Velde, noemde de verschijning van Pioniers in schaduwbeeld een rehabilitatie - voor het eerst in tweehonderd jaar verscheen er een substantiële studie over de Nationale Vergadering in de cruciale jaren van 1796 tot 1798 - en pionierswerk in de beeldvorming over dit parlement. U kunt het volledig juryrapport hieronder inzien.

De Stichting Fonds voor de Geld- en Effectenhandel stelt de Veegens Prijs van € 12.500,- tweejaarlijks beschikbaar ter bekroning van oorspronkelijk onderzoek op het gebied van de economische politieke en/of sociale geschiedenis van Nederland. De prijs is bedoeld als aanmoedigingsprijs voor onderzoekers wier onderzoeksresultaten in het jaar van toekenning niet langer dan vijf jaar tevoren zijn gepubliceerd. In het bijzonder komt voor bekroning dat onderzoek in aanmerking dat vanuit een historisch perspectief bijdraagt tot een dieper inzicht in ontwikkelingen die voor Nederland in de huidige tijd relevant zijn.