Prijsvraag in samenwerking met NRC

Prijsvraag in samenwerking met NRC

Van 2010 tot en met 2019 heeft de KHMW samen met NRC jaarlijks in april een essaywedstrijd uitgeschreven over uiteenlopende actuele vraagstukken.

De winnaar ontving de gouden prijsvraagmedaille van de Hollandsche Maatschappij die al sinds 1753 wordt uitgereikt.

De originele gouden prijsvraagmedaille, naar een ontwerp van J.G. Holtzhey uit 1752, met op de achtergrond een prachtig stadsbeeld van Haarlem.

 

Onderwerpen in voorgaande jaren:

PRIJSVRAAG 2019
Welke gevolgen kan de ontdekking van buitenaards leven hebben voor de mensheid?

Juryrapport 20189

PRIJSVRAAG 2018
Is er in de wetenschap ruimte voor religie?

Juryrapport 2018

Videoimpressie

PRIJSVRAAG 2017
Wat zal de belangrijkste wetenschappelijke doorbraak in de 21e eeuw zijn?

Juryrapport 2017

PRIJSVRAAG 2016
De grenzen van verdraagzaamheid

Juryrapport 2016

PRIJSVRAAG 2015
Druk, drukker, drukst. Het lijkt of iedereen het steeds drukker heeft. Is deze indruk juist en zo ja, hoe komt dat?

Juryrapport 2015

PRIJSVRAAG 2014
Wat is de beste uitvinding van de laatste honderd jaar en waarom?

Juryrapport 2014

PRIJSVRAAG 2013
Wat is luxe?

Juryrapport 2013

PRIJSVRAAG 2012
Van wie is de stad?

PRIJSVRAAG 2011
Hoe ver mogen we gaan met het behoud van individueel menselijk leven?

PRIJSVRAAG 2010
Is het geoorloofd in ons doen en laten met de onkunde van anderen ons voordeel te doen? Zo ja, in welke gevallen en welke mate?

Nieuwsgierig naar de bekroonde essays?

Deze worden jaarlijks gebundeld in een boekje. U kunt deze boekjes inzien op deze website: KHMW/publicaties

Prijsvraag 2016

Prijsvraag 2016

Schrijf een essay over verdraagzaamheid en win een gouden medaille!
De Koninklijke Hollandsche Maatschappij schrijft samen met NRC jaarlijks een Prijsvraag uit. In 2016 is het onderwerp:
De grenzen van verdraagzaamheid.
De Engelse psychiater/schrijver Theodore Dalrymple zei: „No tolerance without disapproval”. Tolerantie is iets heel anders dan onverschilligheiden bepaald geen passieve deugd. Als afkeuring ook een wezenlijke component is van verdraagzaamheidhoe komt dan het juiste evenwicht tot stand tussen ‘afkeuren’ en ‘toelaten’?
Dit onderwerphoe komt dan het juiste evenwicht tot stand tussen ‘afkeuren’ en ‘toelaten’?
Dit onderwerpopgesteld door Drs. P.M. (Nelleke) Noordervliet-Bolschrijver en directeur KHMWwerd gekozen uit vele interessante suggesties.
U kunt uw essay van maximaal 2.000 woorden sturen aan het secretariaat van de KHMW. De uiterste inzenddatum is 15 juni 2016.
De essays worden beoordeeld door een jury bestaand uit:
- Prof. dr. P.A.H. (Peter) van Lieshoutlid van de WRR en hoogleraar theorie van de zorg aan de Universiteit Utrecht;
- Prof. dr. I. (Ineke) Sluiterhoogleraar Griekse taal- en letterkunde aan de Universiteit Leiden;
- Drs. C. (Christiaan) Weijtsschrijver en columnist.
De prijsvraag wordt op zaterdag 9 april aangekondigd in de Opiniebijlage van NRC.

Prijsvraag 2015: Gouden medaille voor Laura Kervezee

Prijsvraag 2015: Gouden medaille voor Laura Kervezee

Ze ontving de medaille voor haar essay "En drukte van belang" uit handen van Alexander Rinnooy Kan.
De winnares van de essaywedstrijd viel de jury direct op door haar aanstekelijke verbazing waarom we het allemaal zo druk hebben. Ofallemaal zo druk lijken te hebben. Mevr. Drs. L. (Laura) Kervezee is promovendus bij de afdeling Neurofysiologie van het LUMC.
Dr. ir. N. (Niels) Wiedenhof ontving een zilveren medaille voor zijn essay "Moore en meer"door een van de juryleden gekarakteriseerd als een confettibom. In 1931 woorden stort de auteur een vrolijke en gevarieerde hoeveelheid observatiesdoor een van de juryleden gekarakteriseerd als een confettibom. In 1931 woorden stort de auteur een vrolijke en gevarieerde hoeveelheid observatiesfeiten en opinies over de lezer uit.
De prijsuitreiking in het Hodshon Huis op 7 oktober werd voorgezeten door Prof. dr. A.H.G. (Alexander) Rinnooy Kan.
Prof. dr. P.T. (Paul) de Beerco-directeur AIAS & bijzonder hoogleraar op de Henri Polak leerstoel voor arbeidsverhoudingenhield een een korte lezing getiteld "Op zoek naar de verloren tijd"waarin hij zich afvraagt hoe het komt dat wehoewel de technologie ons veel productiever maakthet toch steeds drukker hebben en steeds meer tijd tekort komen. Een videoboodschap werd uitgesproken door Mevr. Prof. dr. M.J.H. (Maaike) Meijerdie het onderwerp van de prijsvraag had opgesteld.
Wilt u de winnende essays lezen? Zie: https://khmw.nl/publicaties/publicatie/prijsvragen/34

Prijsvraag 2015

Prijsvraag 2015

Schrijf een essay over ... en win een gouden medaille!
De Koninklijke Hollandsche Maatschappij schrijft samen met NRC jaarlijks een Prijsvraag uit. Dit jaar is het onderwerp: Druk sans-serif;">Druk drukkerdrukst. Het lijkt of iedereen het steeds drukker heeft. Is deze indruk juist en zo jahoe komt dat?
Deze vraagstelling van mevrouw Prof. dr. M.J.H. (Maaike) Meijerhoogleraar studies van gender & diversiteit aan de Universiteit Maastrichtwerd gekozen uit de vele ontvangen suggesties.
U kunt uw essay van maximaal 2000 woorden sturen aan het secretariaat van de KHMW. De uiterste inzenddatum is 15 juni 2015.
De essays worden beoordeeld door een jury bestaand uit Dr. F. (Fabian) Dekkerarbeidssocioloogmevrouw Drs. P.M. (Nelleke) Noordervliet-Bolschrijveren Prof. dr. K. (Kim) Puttersdirecteur Sociaal Cultureel Planbureau.
De prijsvraag wordt op 4 april tevens aangekondigd in de Opiniebijlage van NRC.

Prijsvraag 2013 Wat is luxe?”‘”

Op vrijdagmiddag 11 oktober ontving Liset Hamming in Amsterdam de gouden prijsvraagmedaille voor haar essay Meer dan water
Dit jaar schreven de KHMW en NRC een Prijsvraag uit met als onderwerp "Wat is luxe?". Uit de 223 binnengekomen inzendingen koos de jurybestaande uit Frank den ButterGodfried Engbersen en Philip HuffGodfried Engbersen en Philip Huff drie essays. Winnaar werd tekstschrijver en trendwatcher Liset Hamming. De zilveren medaille ging naar Agali Mert en een aanmoedigingsprijs naar de 16-jarige Esther van der Wel. Michiel Eijkman ontving een zilveren medaille voor het opstellen van de vraagstelling van de Prijsvraag 2013.
De prijzen werden uitgereikt in het hoofdkantoor van NRC in Amsterdam door Alexander Rinnooy Kan. Onder leiding van Maarten Huygenchef opinie NRCvond een forumdiscussie plaats over het thema luxemet als panelleden (vlnr op de foto) Philip HuffLiset HammingGodfried Engbersen en Marjoleine de Vos.
De essays en het juryrapport zijn hieronder in te zien. Het winnende essay verscheen op zaterdag 12 oktober in NRCOpinie & Debat.
Het boekje met de drie winnende essays wordt toegestuurd aan alle deelnemers aan de essaywedstrijd en aan directeuren en leden van de KHMW. Het is tevens te bestellen bij het secretariaat van de KHMW voor 750 Euro incl. verzendkosten.