Prijsvraag 2014

Prijsvraag 2014

Schrijf een essay over de beste uitvinding van de laatste honderd jaar en win een een gouden medaille!
De Koninklijke Hollandsche Maatschappij schrijft samen met NRC jaarlijks een Prijsvraag uit. Dit jaar is het onderwerp: Wat is beste uitvinding van de laatste honderd jaar en waarom? Deze vraagstelling van Christine Mummeryhoogleraar ontwikkelingsbiologie in Leidenwerd gekozen uit de vele ontvangen suggesties. U kunt uw essay van maximaal 2000 woorden sturen aan het secretariaat van de KHMW: secretaris@khmw.nl. De uiterste inzenddatum is 15 juni 2014.
De essays worden beoordeeld door een jury bestaand uit Tijs Goldschmidtwerd gekozen uit de vele ontvangen suggesties. U kunt uw essay van maximaal 2000 woorden sturen aan het secretariaat van de KHMW: secretaris@khmw.nl. De uiterste inzenddatum is 15 juni 2014.
De essays worden beoordeeld door een jury bestaand uit Tijs Goldschmidtschrijver en evolutiebioloogTanja van der Lippehoogleraar sociologie van huishoudens en arbeidsrelaties Universiteit Utrechten Sybrand van der Zwaaghoogleraar materiaalwetenschappen Technische Universiteit Delft.
De prijsvraag wordt op 5 april tevens aangekondigd in de Opiniebijlage van NRC.

Prijsvraag 2013

Prijsvraag 2013

De vraagstelling voor de essaywedstrijd van de KHMW en NRC Handelsblad is dit jaar: "Wat is luxe?"
Ook in 2013 schrijft de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen weer een essaywedstrijd uit in samenwerking met NRC Handelsblad. Uit de 79 binnengekomen suggesties voor onderwerpen werd gekozen voor de vraagstelling: "Wat is luxe?"
Stuur uw essay van maximaal 2000 woorden aan secretaris@khmw.nl.
Uiterste inzenddatum is 15 juni 2013.
De essays worden beoordeeld door:
-Prof. dr. F.A.G. den Butter hoogleraar algemene economie Vrije Universiteit Amsterdam.
-Prof. dr. G.B.M. Engbersenhoogleraar algemene sociologie Erasmus Universiteit Rotterdam.
-Ph.D. Huffschrijver.
De opsteller van het winnende essay ontvangt de originele gouden prijsvraagmedaille van de KHMW.
Het winnende essay wordt - evt. in aangepaste vorm - gepubliceerd in NRC. De beste essays worden tevens gebundeld in een boekje.
De prijsuitreiking vindt plaats op vrijdag 11 oktober 2013.
schrijver.
De opsteller van het winnende essay ontvangt de originele gouden prijsvraagmedaille van de KHMW.
Het winnende essay wordt - evt. in aangepaste vorm - gepubliceerd in NRC. De beste essays worden tevens gebundeld in een boekje.
De prijsuitreiking vindt plaats op vrijdag 11 oktober 2013.

Prijsvraag 2012

Prijsvraag 2012

Schrijf nu een essay over het thema "Van wie is de stad?"en win een gouden medaille.
Alweer voor de derde keer schrijft de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen een Prijsvraag uit in samenwerking met de NRC. Vraagstelling is dit jaar "Van wie is de stad?" U kunt uw essay van maximaal 3000 woorden indienen bij het secretariaat van de KHMWbij voorkeur per e-mail secretaris@khmw.nl. Uiterste inzenddatum is 15 juni. Het winnende essay wordt dit najaar gepubliceerd in de NRC en bekroond met de originele gouden prijsvraagmedaille! De prijsuitreiking vindt plaats op vrijdagmiddag 12 oktober in het Hodshon Huis.
Aankondiging van de Prijsvraag tevens in de NRC op zaterdag 7 april.
De jury is als volgt samengesteld:
Dr. J. Gadet (planoloog bij de Dienst Ruimtelijke Ordening van Amsterdam)
Mr. E.E. van der Laan (burgemeester van Amsterdam)
Mevr. Prof. dr. M.J. Trappenburg (Utrechtse School voor Bestuurs- en Organisatiewetenschappen en bijzonder hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam)
Prof. dr. P. Winsemius (lid van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid)
De voorzitter van het bestuur van de KHMWde secretaris geestes- en maatschappijwetenschappen en de secretaris natuurwetenschappen maken ambtshalve deel uit van de commissie. De heer Huygende secretaris geestes- en maatschappijwetenschappen en de secretaris natuurwetenschappen maken ambtshalve deel uit van de commissie. De heer Huygenchef opinie van de NRCtreedt op als adviseur van de jury.

Hendrik Gommer winnaar Prijsvraag 2010

Hendrik Gommer heeft de Prijsvraag 2010 uitgeschreven door de Maatschappij in samenwerking met NRC Handelsblad gewonnen met zijn essay: "Van religie naar biologie als grondslag van onze normen". Hij ontving een gouden medaille.

Prijsvraag “Vul de hiaten in het leven van Keetje”

Prijsvraag “Vul de hiaten in het leven van Keetje”

Deze prijsvraag werd uitgeschreven in 2017. 

Uit de 14 inzendingen werd als winnaar gekozen Marian van Egdom met haar essay Keetje Hodshons laatste uren. Zij ontvangt een modern geschilderd portret van Keetje. De essays Geloof, hoop en liefde door Annemarie Korevaar en Een uitputtend bezoek door Sander van Walsum kregen een eervolle vermelding.

De drie bekroonde essays worden gepubliceerd in een boekje dat half februari 2018 verschijnt en aan alle deelnemers aan de prijsvraag wordt verstuurd, alsook aan directeuren en leden van de KHMW. Het boekje is vanaf half februari 2018 verkrijgbaar bij het secretariaat van de KHMW en verschijnt tevens als pdf op deze website, onder de knop khmw/publicaties. 

De jury, gevormd door KHMW-bestuurslid René van Rijckevorsel, historica Els Kloek en schrijfster Nelleke Noordervliet, heeft genoten van de verscheidenheid aan essays, de vindingrijkheid die aan de dag werd gelegd en natuurlijk van de minnaars, meestal historische personen, die Keetje werden toebedacht.

Cornelia Catharina (Keetje) Hodshon is bekend vanwege het naar haar genoemde Hodshon Huis in Haarlem. De opdracht tot het bouwen ervan gaf Keetje Hodshon in 1791 - ze was toen 22 jaar. Wat bezielde deze jonge vrouw voor zichzelf dit statige stadspaleis met meer dan veertig vertrekken te laten bouwen?

In opdracht van de KHMW hebben de historici Els Kloek en Maarten Hell getracht op deze vraag een antwoord te vinden: het prachtig geïllustreerde boek "Keetje Hodshon (1768-1829)" over het mysterieuze leven van deze eigenzinnige, rijke Haarlemse vrouw dat in februari 2017 is verschenen bij uitgeverij Vantilt. 
Een van de vele recensies over het boek: Vrij Nederland

Met de prijsvraag "Vul de hiaten in Keetjes leven" riep de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen lezers van het Haarlems Dagblad en andere geïnteresseerden op in maximaal 4.000 woorden een scene te beschrijven uit het schimmige leven van Keetje Hodshon, in de vorm van een verhaal, gedicht of wat dan ook. 
KEETJE_BLIJFT_EEN_RAADSEL_ONDANKS_SOLIDE_SPEURWERK