Diner pensant Athena ’s Angels

Diner pensant Athena ’s Angels

Diner pensant aangeboden door de KHMW aan Athena’s Angels in het Hodshon Huis op zondag 15 november 2015.
Athena’s Angels zijn vier vrouwelijke hooglerarenallen lid van de KHMWdie zich recent hebben verenigd om op te komen voor de belangen van vrouwen in de wetenschap. Dit initiatief heeft veel aandacht in de media getrokken. De missie van Athena’s Angels is om vrouwen en mannen werkelijk gelijke kansen te bieden op een loopbaan in de wetenschap.
De KHMW heeft Athena’s Angels met dit diner pensant een platform geboden om hun pleidooi voor te leggen en steun te zoeken voor dit initiatief.
die zich recent hebben verenigd om op te komen voor de belangen van vrouwen in de wetenschap. Dit initiatief heeft veel aandacht in de media getrokken. De missie van Athena’s Angels is om vrouwen en mannen werkelijk gelijke kansen te bieden op een loopbaan in de wetenschap.
De KHMW heeft Athena’s Angels met dit diner pensant een platform geboden om hun pleidooi voor te leggen en steun te zoeken voor dit initiatief.