Internetscriptieprijzen

Internetscriptieprijzen

Van 2017 tot en met 2019 stelde de KHMW in samenwerking met Google, Brinkhof, SIDN Fonds en Greenhost vier internetscriptieprijzen van elk 2.000 euro beschikbaar voor masterstudenten met de beste afstudeerscripties over een internet-gerelateerd onderwerp in de volgende disciplines:

  • De GOOGLE-prijs voor de beste scriptie op het gebied van internet & economie;
  • De BRINKHOF-prijs voor de beste scriptie op het gebied van internet & recht;
  • De SIDN FONDS-prijs voor de beste scriptie op het gebied van internet & maatschappij- of geesteswetenschappen;
  • De GREENHOST-prijs voor de beste scriptie op het gebied van internet & technische wetenschappen.

Met deze prijzen wilden de initiatiefnemers de belangstelling voor deze betreffende onderzoeksgebieden vergroten, en in bredere zin het maatschappelijk en wetenschappelijk debat over de impact van internettechnologie bevorderen.

Beoordeling van de scripties en toekenning van de prijzen was in handen gelegd van jury’s die door de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen worden benoemd. De scripties werden onder meer beoordeeld op de maatschappelijke relevantie van het onderwerp, de helderheid van de probleemstelling en conclusies, kwaliteit en diepgang van de analyse, accuratesse, leesbaarheid, begrijpelijkheid en originaliteit.

De prijswinnaars werden uitgenodigd de prijs persoonlijk in ontvangst te nemen en tijdens deze bijeenkomst een presentatie over hun afstudeeronderzoek te geven. Op basis van de kwaliteit en originaliteit van deze presentatie en de maatschappelijke impact van het onderwerp, besloot het publiek jaarlijks wie van de vier winnaars een publieksprijs van 500 euro extra ontving.

Over de initiatiefnemers:

Google is een wereldleider in technologie en focust op het verbeteren van de manier waarop mensen in contact komen met informatie. Google's innovaties in zoeken en adverteren op internet hebben er toe geleid dat Google’s website een essentieel onderdeel van het internet is en dat het merk behoort tot één van de meest bekende ter wereld.

Brinkhof is een in Amsterdam gevestigd advocatenkantoor dat is gespecialiseerd in technologie, communicatie en marktregulering.

Het SIDN Fonds staat voor een sterk internet voor iedereen. SIDN fonds is een onafhankelijk fonds dat in 2014 op initiatief van SIDN (Stichting Internet Domeinregistratie Nederland) is opgericht.

Greenhost is een internet service provider die haar eigen netwerk beheert en onderhoudt, en bekend is in de ‘circumvention technology’ en in het mensenrechten netwerk. Greenhost ontwikkelt en ondersteunt meerdere projecten die gericht zijn op de bescherming van digitale rechten en privacy.


De prijzen waren een vervolg op de economische Internet Impact Prijs van Google en de KHMW in 2014 en de juridische Internet Scriptieprijs die Brinkhof sinds 2006 organiseerde met XS4ALL. Brinkhof zet in 2020 de internetscriptieprijs rechten voort.

 

 

Prijswinnaars 2019

Voor een verslag van de editie 2019 klik hier.

 

Prijswinnaars 2018

Voor een verslag van de editie 2018 klik hier.

 

Prijswinnaars 2017

Voor een verslag van de editie 2017 klik hier.

 

Prijswinnaars 2016

Voor een verslag van de editie 2016 klik hier.

 

Internet Impact Prijs 2014

Voor een verslag van deze prijs klik klik hier.

 

 

 

Uitreiking van de Internetscriptieprijzen

Uitreiking van de Internetscriptieprijzen

ZKH Prins Constantijn van Oranje in gesprek met Alexander Rinnooy Kan over de ontbundeling van de economie
Op vrijdagmiddag 15 april werden vier scriptiepijzen van 2.000 Euro uitgereikt en drie eervolle vermeldingen toegekend aan studenten die een scriptie hadden geschreven over een internetgerelateerd onderwerp. De uitreiking was gekoppeld aan een themabijeenkomst over de ontbundeling van de economie. ZKH Prins Constantijn van Oranje sprak voor een volle aula met Alexander Rinnooy Kan voorzitter van de KHMW. Tevens trad op als spreker Arnold Roosendaal voorzitter van de KHMW. Tevens trad op als spreker Arnold Roosendaal Scientist specialist Strategy & Policy for the Information Society bij TNO.
De prijzen worden ter beschikking gesteld door: GoogleBrinkhofSIDN fonds en Greenhost.
Google is een wereldleider in technologie en focust op het verbeteren van de manier waarop mensen in contact komen met informatie. Google’s innovaties in zoeken en adverteren op internet hebben er toe geleid dat Google’s website een essentieel onderdeel van het internet is en dat het merk behoort tot één van de meest bekende ter wereld.
Brinkhof is een in Amsterdam gevestigd advocatenkantoor dat is gespecialiseerd in technologiecommunicatie en marktregulering.
SIDN fonds staat voor een sterk internet voor iedereen. SIDN fonds is een onafhankelijk fonds dat in 2014 op initiatief van SIDN (Stichting Internet Domeinregistratie Nederland) is opgericht.
Greenhost is een internet service provider die haar eigen netwerk beheert en onderhoudten bekend is in de ‘circumvention technology’ en in het mensenrechten netwerk. Greenhost ontwikkelt en ondersteunt meerdere projecten die gericht zijn op de bescherming van digitale rechten en privacy.
In de categorie Internet & Economie ontving Katharina Schmitz (UM) voor haar scriptie “Interactivity in Online Environments - A Solution for Everyone? Exploring the appeal of interactive pension planners” de prijs uit handen van Pim van der FeltzCEO Google Benelux.
In de categorie Internet & Recht ontving Sam van Velze (UvA) vvoor haar scriptie “Communication to a New Public? A Critical Analysis of the CJEU’s ‘New Public’ Criterion in European Copyright Law” de prijs uit handen van Remy ChavannesBrinkhof.
In dezelfde categorie werden eervolle vermeldingen toegekend aan Karlijn de Leeuw (TU) voor haar scriptie “Kinderpornografiebezit & Technologische Ontwikkelingen. Een onderzoek naar de in de rechtspraak ontwikkelde uitgangspunten betreffende het grootschalige karakter en de diverse digitale modaliteiten van kinderpornografiebezit” en Claudia Quelle (TU)voor haar scriptie “The Data Protection Impact Assessment. What can it contribute to data protection?”.
In de categorie Internet & Maatschappij- of Geesteswetenschappen ontving Loes Derks van de Ven (RUN) voor haar scriptie “Meeting the Privacy Movement. Dissent in the Digital Age” de prijs uit handen van Eddy Schuyerbestuursvoorzitter SIDN fonds.
In deze categorie ontving Tessa Pijnaker van de UvA een eervolle vermelding voor haar scriptie “African Heroes. Tech entrepreneurs and the production of the tech space in Accra”.
In de categorie Internet & Technische Wetenschappen ontving Moritz Müller (UT) voor zijn scriptie “SIDekICk. SuspIcious DomaIn Classification in the .nl Zone” de prijs uit handen van Sascha van Geffendirecteur Greenhost.
De vier prijswinnaars presenteerden kort hun scriptie. Hierna bepaalde het publiek dat de publieksprijs van 500 Euro voor de beste presentatie werd toegekend aan Sam van Velze.
Meer weten over de bekroonde scripties? U kunt alle zeven scripties en de juryrapporten hieronder inzien.