Schellnhuber en Roebroeks spreken Spaarnelezing uit

Schellnhuber en Roebroeks spreken Spaarnelezing uit

Hans Joachim Schellnhuber directeur van het vooraanstaande Potsdam Institute for Climate Impact Research
en lid van het IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) dat in 2007 de Nobelprijs voor de Vrede ontvingsprak op woensdag 25 novembersprak op woensdag 25 novembervijf dagen voor de grote klimaatconferentie van de Verenigde Naties in Parijs van start gaatde tweede Spaarnelezing uit. De klimaatexpert deed dat samen met Wil Roebroekshoogleraar Archeologie van de Oude Steentijd aan de Universiteit Leiden.
Onder andere leerlingen van het Hageveld Collegehet Ichthus Lyceum en het Stedelijk Gymnasium luisterden in een volle Doopsgezinde kerk in Haarlem naar de lezingen.
Schellnhuberdie ook Angela Merkel en paus Franciscus over klimaatverandering adviseertliet in een aangrijpend betoog zien hoe ernstig de situatie al is en hoezeer de aankomende klimmaattop nodig is. Een omslag naar schone energie is volgens de klimaatexpert nog haalbaarmits we onze consumptie beheersen en de schone energie op een verantwoorde wijze opwekken.
De Spaarnelezing
De Spaarnelezing is een gezamenlijke initiatief van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen en Teylers Museum. Doel is om de wetenschappelijke kennis van beide instituten te delen met een breed publiek. Vooraanstaande sprekers behandelen verledenheden en toekomst van de wetenschap. Tijdens de eerste Spaarnelezing in november 2013 spraken Robbert Dijkgraaf (directeur Institute for Advanced Study in PrincetonVS) en Frans van Lunteren (wetenschapshistoricus VU Amsterdam en de Universiteit Leiden) over Isaac Newton.
2017
De volgende Spaarnelezing vindt plaats in 2017 en zal in het teken staan van Nobelprijswinnaar Hendrik Antoon Lorentz die vanaf 1909 in Teylers Museum werkte. Met zijn natuurkundig laboratorium gaf hij het wetenschappelijk leven in Teylers een sterke impuls. Het oude laboratorium wordt op het moment gerestaureerd en zal in het voorjaar van 2017 heropend worden voor het publiek.
Film
Heeft u de Spaarnelezing gemist of wilt u nog een keer naar de sprekers luisteren? Dat kan. Binnen enkele dagen zetten we de filmopnames van de middag hier online.

Noot aan de redactie / Niet voor publicatie: Voor meer informatie en/of beeldmateriaal: Froukje Budding 023 516 09 71 / 06-48126105 / fbudding@teylersmuseum.nl

'

Eerste Spaarnelezing groot succes

Eerste Spaarnelezing groot succes

Onder grote belangstelling vond maandagmiddag 25 november de eerste Spaarnelezing plaats in de Doopsgezinde Kerk in de Frankestraat in Haarlem.
De bijeenkomst werd voorgezeten door de Haarlemse journalist en publicist Ziggy Klazes. De ruim 300 aanwezigen - genodigden van Teylers Museum en de KHMWburgers uit Haarlem en omgeving die via het Haarlems Dagblad een kaartje hadden weten te bemachtigen en een groep scholieren van het ECL en het Stedelijk Gymnasium - genoten van de lezingen over Newton door twee prominente sprekers: Frans van Lunteren en Robbert Dijkgraaf. Van Lunteren is hoogleraar geschiedenis van de natuurwetenschappen aan de Vrije Universiteit Amsterdam en bekleedt de Teylers leerstoel in hetzelfde vakgebied aan de Universiteit Leiden. Dijkgraaf is directeur van het Institute for Advanced Study in PrincetonLeon Levy Professor aan hetzelfde instituut en universiteitshoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam. Hij is bij het grote publiek bekend door zijn optreden bij De Wereld Draait Door. Beide sprekers benadrukten de veelzijdigheid van Newtons werk. Zij gaven het publiek een boeiende en verrassende blik op Newton als wetenschapper én als mens.
Een volgend hoogtepunt van de middag was de overdracht van een uiterst zeldzame en kostbare eerste druk van Newtons bekendste boekLeon Levy Professor aan hetzelfde instituut en universiteitshoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam. Hij is bij het grote publiek bekend door zijn optreden bij De Wereld Draait Door. Beide sprekers benadrukten de veelzijdigheid van Newtons werk. Zij gaven het publiek een boeiende en verrassende blik op Newton als wetenschapper én als mens.
Een volgend hoogtepunt van de middag was de overdracht van een uiterst zeldzame en kostbare eerste druk van Newtons bekendste boekde Philopsophiae Naturalis Principia Mathematica oftewel de wiskundige beginselen van de natuurfilosofie. Alexander Rinnooy Kan overhandigde het boek namens de KHMW aan Marjan Scharloodirecteur van Teylers Museum. Met deze bruikleen zal het boek toegankelijk worden voor een groot publiek. Het boek wordt volgende zomer tentoongesteld in Teylers Museum en is vanaf heden al digitaal in te zien via de website van het museum.
Was u niet bij de Spaarnelezing en bent u benieuwd naar de lezingen van Van Lunteren en Dijkgraaf? Wilt u lezingen nog een keer horen? Dat kan via deze link
De Spaarnelezing is een gezamenlijk initiatief van Teylers Museum en de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen. Deze twee wetenschappelijke instituten worden slechts gescheiden door het Spaarne en slaan met de Spaarnelezing een brug tussen wetenschap en samenleving. Zij geven hiermee vorm aan een van de doelen waaraan zij hun bestaansrecht oorspronkelijk aan te danken hebben: het toegankelijk maken van de wetenschap voor een breed publiek. Het is de bedoeling over twee jaar weer een Spaarnelezing te organiseren.